Koronawirus nie zatrzyma budowy gazociągów

Koronawirus nie zatrzyma budowy gazociągów
Łącznie w latach 2020-2029 Gaz-System planuje wydać na inwestycje ok. 14,6 mld zł. fot. Gaz-System
 • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
 • Tomasz Elżbieciak
  Tomasz Elżbieciak
 • Dodano: 23-08-2020 18:28

Czy pandemia może mieć wpływ na realizację inwestycji Gaz-Systemu - chociażby w postaci trudności firm wykonawczych czy zakłóceń w łańcuchach dostaw? Operator gazociągów przesyłowych zapewnia, że przygotował procedury, które mają uchronić przedsięwzięcia przed skutkami koronawirusa.

 • Gaz-System podkreśla, że prowadzi na bieżąco dialog z projektantami, wykonawcami oraz dostawcami towarów i usług. Tak było podczas organizowania cyklicznych wydarzeń, jak np. Dzień Dostawcy, tak jest również obecnie.
 • Monitorujemy sytuację naszych kontrahentów, starając się tam, gdzie to możliwe, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. W uzasadnionych przypadkach zastosowali oni pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i wykorzystali zapisy Tarczy 2.0 - wskazuje Gaz-System.
 • Spółka zaznacza, że zastosowano również szereg działań z obszaru zakupów, które przyczyniają się do utrzymania równowagi pomiędzy strategią inwestycyjną firmy a możliwościami rynku w poszczególnych segmentach: dostaw, usług i robót budowlanych.
Przypomnijmy, że w 2019 r. operator polskiego systemu gazociągów przesyłowych na inwestycje wydał 1,8 mld zł. W 2020 r. przewiduje na ten cel wydatki w wysokości ok. 2,7 mld zł. Łącznie w latach 2020-2029 spółka planuje wydać ok. 14,6 mld zł.

Zobacz więcej: Gaz-System wtłoczy miliardy w budowlany rynek. Oto szczegóły

Poszerzanie rynku

Jak czytamy w odpowiedzi biura prasowego Gaz-Systemu na pytania portalu WNP.PL, strategia działania spółki jest nastawiona m.in. na pozyskiwanie nowych wykonawców. Cel ten ma być osiągnięty poprzez:

 • szerokie stosowanie zapytania ofertowego adresowanego bezpośrednio do kręgu wykonawców specjalizujących się w danym przedmiocie zamówienia dla zakupów niepublicznych,
 • stosowanie negocjacji z wykonawcami na różnych etapach postępowań zakupowych oraz w szerokim zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, sposób i termin realizacji,
 • stosowanie trybów negocjacyjnych (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) dla zakupów publicznych,
 • dialog z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania w celu rozeznania zmian na rynku zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych, wsłuchiwanie się w postulaty wykonawców i wprowadzanie zmian do projektów umów w trakcie prowadzonych postępowań zakupowych,
 • stosowanie dodatkowych, poza ogłoszeniami o zamówieniu na portalu zakupowym, kanałów informowania wykonawców o możliwości ofertowania (emaile, strona internetowa, portale branżowe),
 • wydłużenie czasu na składanie ofert (szczególnie w zamówieniach niepublicznych), udzielanie odpowiedzi na pytania, przychylanie się do wniosków wykonawców w tym zakresie, uwzględnienie czasu na przygotowanie wykonawcy do realizacji umowy,
 • złagodzenie wymagań stawianych wykonawcom (tj. posiadania przez wykonawcę doświadczenia, referencji, potencjału kadrowego i finansowego),
 • wdrożenie w spółce szeregu rozwiązań podnoszących jakość odbieranej dokumentacji projektowej (np. utworzenie własnego centrum kompetencyjnego lub wprowadzenie zewnętrznej kontroli jakości dokumentacji projektowych).

Zakłócony łańcuch dostaw 

Gaz-System przyznaje, że odnotował zgłoszenia dostawców materiałów z powołaniem się na przeszkody w realizacji kontraktów z uwagi na Covid-19.

- Część półproduktów dla materiałów i urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów jest produkowane w wielu krajach europejskich, które zostały ciężko doświadczone przez pandemię koronawirusa (np. Włochy lub Hiszpania) - wskazała spółka.

- Wprowadzone ograniczenia państwowe, jak i ograniczenia wprowadzone przez samych przedsiębiorców spowodowały zmniejszenie wydajności zakładów produkcyjnych z uwagi na wprowadzone podwyższone standardy sanitarne - tyczy się to zarówno dostawców krajowych, jak i zagranicznych - dodano.
Operator podał również, że w zakresie wykonawstwa robót nie odnotowano natomiast większych zakłóceń w realizacji prac.

- W układzie przetargowym Gaz-System prowadzi postępowania zakupowe w trybie ciągłym (nie odnotowano sygnałów rynku, o niezasadności tego działania), przy czym stara się elastycznie reagować na sugestie składane przez wykonawców choćby w kontekście wydłużonych terminów składania ofert, zmniejszenia wysokości należytego wykonania umowy itp. - poinformowała spółka.

Bezpieczna budowa

W obszarze inwestycji spółka wdrożyła do stosowania „Wytyczne w zakresie prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenach budowy należących do Operatora Gazociąg ów Przesyłowych Gaz-System”.

Jak wyjaśniono, regulacja ta określa szczególny tryb postępowania podczas wykonywania prac na terenach budowy należących Gaz-Systemu w okresie epidemii koronawirusa.
Regulacja obowiązuje na wszystkich budowach należących do spółki oraz dotyczy wszystkich pracowników biorących udział w procesie budowy, m.in.: pracowników Gaz-Systemu, wykonawców nadzoru inwestorskiego (WNI), wykonawców robót budowlanych (WRB), biur projektowych oraz ich podwykonawców.

Obowiązująca regulacja określa zakres odpowiedzialności:

 • pracownika (m.in. przedłożenie podpisanego oświadczenia przed wejściem na teren budowy, niezwłocznego zgłoszenia informacji do przełożonego lub kierownika budowy w przypadku zaobserwowania u siebie lub innych osób objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),
 • kierownika budowy (m.in. weryfikację przedłożenia przez osoby wchodzące na teren budowy oświadczenia, zapewnienie poinformowania każdej osoby wchodzącej na teren budowy o zasadach wynikających z wytycznych, zapewnienie miejsca do izolacji na wypadek podejrzenia zakażenia u jednego z pracowników, ustalenie sposobu wykonywania pomiarów temperatury osobom wchodzącym na teren budowy),
 • pracodawcy (m.in. wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapewnienie pracownikom dostępu na terenie budowy do maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, termometrów oraz środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni/sprzętu; zapewnienie dojazdu do i z miejsca pracy tak, aby, w tym samym czasie w danym środku transportu nie przebywało więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących).

Jak wskazał Gaz-System, odbiory (techniczny, eksploatacyjny/końcowy) przeprowadzane są w sposób umożliwiający prewencję zakażenia koronawirusem.

 • Dokumentację odbiorową udostępniono członkom komisji i podkomisji branżowych w wersji elektronicznej.
 • Po powołaniu Komisji Odbioru do wszystkich członków komisji i podkomisji branżowych przekazywana jest lista kontaktów z adresami email i nr telefonów komórkowych członków komisji i podkomisji branżowych.
 • Na potrzeby spotkań roboczych - udostępniono pokój wirtualny kierownika projektu do prowadzenia tele- i wideokonferencji. Do udziału wystarczy przeglądarka internetowa lub sam telefon.
 • Na potrzeby weryfikacji w terenie wykonanych robót budowlanych - przewodniczący danej podkomisji branżowej wskaże przedstawicieli podkomisji, którym przedstawiciel WRB udostępni obiekty w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania. Skład przedstawicieli podkomisji dokonujących weryfikacji w terenie powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

Regulacja określa również zasady podpisania protokołu Komisji Głównej Odbioru:

 •  W zakresie Pracowników Gaz-Systemu - oryginał protokołu zostanie złożony w ustalonym miejscu (np. sekretariat lub kancelaria oddziału). Członkowie Komisji Głównej złożą podpisy fizyczne na oryginale protokołu.
 • W zakresie Przedstawicieli WNI i WRB - oryginał protokołu zostanie przekazany do WNI, celem uzupełniania fizycznych podpisów członków Komisji Głównej (lub uczestniczących przy udziale). Podpisany oryginał zostanie przekazany do sekretarza Komisji.

Przewidziano również odpowiednia zasady podpisania protokołów podkomisji branżowych odbioru:

 • W zakresie pracowników Gaz-Systemu - plik PDF zostanie podpisany elektronicznie przez każdą z osób.
 • W zakresie Przedstawicieli WNI i WRB - podpisy zostaną złożone obiegiem elektronicznym (skany podpisanych stron wysyłane emailem obiegiem, aż do uzupełnienia wszystkich podpisów). Ponadto WRB i WNI przekażą do sekretarza Komisji oryginały pojedynczych podpisanych stron, które dołączone zostaną do protokołu zawierającego zbiorczo skany wszystkich podpisów - celem potwierdzenia zgodności skanu podpisu z oryginałem.

Gaz-System poinformował, że na bieżąco analizuje obecne lub potencjalne problemy występujące w fazie projektowania. Monitorowane są daty uzyskania decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę bądź spodziewane daty rozpoczęcia i zakończenia procedur administracyjnych, a także komentarze dotyczące utrudnień formalnych powodowanych pandemią.

- Zebrano także przypadki napotkanych trudności w kontaktach z właścicielami nieruchomości. Identyfikacja wszelkich ryzyk pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań - zapewniła spółka.

Rygory sanitarne

Gaz-System prowadzi też szeroką akcję edukacyjną wśród swoich pracowników, również tych, którzy uczestniczą w realizacji inwestycji spółki. Opracowano też specjalny materiał szkoleniowy.


Spółka opracowała wytyczne dotyczące bezpiecznych zasad pracy i sprawdzania przez nasze służby BHP stosowania rygorów sanitarnych. Wytyczne dotyczą minimalizacji kontaktów między pracownikami oraz zachowania bezpiecznej odległości. Ponadto zapewniony jest dostęp do niezbędnych środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji.

Dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zarażenia stosuje się pomiary temperatury, zmiany w organizacji pracy pracowników czy wykorzystywane są technologie umożliwiające komunikację zdalną, minimalizując liczbę przebywających na jednym terenie pracowników do niezbędnego minimum.

- Standardy wyznaczone przez spółkę są kontrolowane, pozostajemy w stałym kontakcie z wykonawcami, aby można było zareagować i podjąć niezbędne działania w sytuacji kryzysowej - stwierdzono.

Dodano, że główne zadania spółki to bezpieczny transport gazu oraz rozwój systemu przesyłowego.

- W obu tych obszarach Gaz-System dostosował się do obecnej sytuacji związanej z wirusem, wprowadzając działania reorganizacyjne pracy służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych. Powołany w spółce zespół zarządzania kryzysowego stale monitoruje obecną sytuację - zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród naszych wykonawców - oraz podejmuje działania adekwatne do bieżących potrzeb - podsumowano.

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Koronawirus nie zatrzyma budowy gazociągów

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 44.192.47.87
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!