PGNiG łączy biznes z nauką poprzez doktoraty wdrożeniowe

PGNiG łączy biznes z nauką poprzez doktoraty wdrożeniowe
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Dzięki dostępowi do zasobów badawczo-rozwojowych instytucji naukowych spółka może znaleźć innowacyjne rozwiązania dla wszystkich segmentów swojej działalności. Doktoranci zatrudnieni przez firmę mogą jednocześnie rozwijać się zawodowo i naukowo.

Pojęcie "doktoraty wdrożeniowe" zostało wprowadzone w kwietniu 2017 r. Polska dołączyła tym samym do grona państw europejskich, gdzie podobna formuła łączenia nauki z działalnością sektora przemysłowego jest już skutecznie stosowana.

Jest to program w formule konkursu, w którym w pierwszej fazie o udział - i związane z nim dofinansowanie - ubiegają się jednostki naukowe posiadające prawo do prowadzenia studiów doktoranckich. Dofinansowanie przyznawane jest na rzecz wypłaty stypendiów doktoranckich gwarantowanych w programie każdemu doktorantowi. Następnie jednostki, które uzyskały dofinansowanie na wybranych kierunkach/specjalizacjach, prowadzą nabór kandydatów na studia doktoranckie. Organizatorem konkursu i podmiotem finansującym jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia doktoranckie w formule "doktoratu wdrożeniowego" odbywają się w ramach planu niestacjonarnych studiów doktoranckich danej jednostki naukowej, z odrębnościami płynącymi z regulacji prawnych doktoratu wdrożeniowego.

Na czym to polega

Założeniem idei doktoratu wdrożeniowego, jest powiązanie przedmiotu doktoratu z potrzebą rozwiązania praktycznego zagadnienia problemowego istniejącego u przedsiębiorcy przy jednoczesnym zatrudnieniu doktoranta u tego przedsiębiorcy. W praktyce odbywać się to będzie w ten sposób, że doktorat realizowany będzie przez osobę, która już jest pracownikiem przedsiębiorcy i zna doskonale jego potrzeby w obszarze wdrożenia rezultatów badawczo-rozwojowych (B+R) albo przedsiębiorca zatrudni u siebie osobę o pożądanym potencjale wiedzy i umiejętności. Osoba ta będzie mogła wykorzystać ten czas dla rozwoju swojej kariery naukowej, biorąc jednocześnie udział w rozwiązaniu zagadnienia interesującego z punktu widzenia przedsiębiorcy.

- Doktoraty wdrożeniowe są w Polsce nowym systemowym mechanizmem współpracy nauki z przemysłem - dodatkowym powiązaniem środowisk, które powinny blisko ze sobą współpracować na co dzień. W PGNiG wykorzystujemy każdą możliwość, aby wzmocnić swoją działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Doktoraty wdrożeniowe dają nam możliwość podwyższenia kompetencji naszych pracowników i zacieśnienia współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi w Polsce. Jesteśmy przekonani, że korzyści odniosą wszyscy zaangażowani, a przede wszystkim otoczenie społeczno-gospodarcze związane z naszą branżą - mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Wygrywają wszystkie strony

Rzeczywiście korzyści odnosi przemysł, środowisko naukowe i pracownik-doktorant. Przedsiębiorca zyskuje możliwość rozwiązania zagadnienia problemowego w oparciu o rezultaty prac B+R uzyskane m.in. z wykorzystaniem dostępu do zasobów jednostki naukowej. Jednostka naukowa zyskuje unikalną wiedzę na temat obszarów zainteresowania partnerów przemysłowych, co daje jej możliwość profilowania kierunków kształcenia oraz przygotowania oferty usług badawczych, na których pozyska środki finansowe. Wreszcie wspomnieć należy o doktorantach, których korzyści to możliwość rozwoju własnej kariery naukowej i zawodowej przy jednoczesnym zatrudnieniu.

- Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że doktorant, będąc jednocześnie naszym pracownikiem, doskonale zna nasze potrzeby. Rozwiązuje interesujące nas zagadnienie, a jednocześnie rozwija się naukowo - mówi Dariusz Dzirba, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG SA.

Dodatkowym profitem jest comiesięczne stypendium doktoranckie fundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie ono odpowiadało minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej - obecnie jest to 2450 zł.

Korzyści i zalet tego rozwiązania jest jednak znacznie więcej. Od lat podejmowane są mniej lub bardziej udane próby pokonania tzw. "doliny śmierci", czyli luki od zakończenia prac badawczych do wdrożenia. Jest to też przestrzeń dzieląca podmioty sfery naukowo-badawczej od podmiotów sektora przedsiębiorców, za która żadne z nich nie czuje się do końca odpowiedzialne. Być może doktoraty wdrożeniowe nie zlikwidują "doliny śmierci", ale są jednym z elementów zmniejszających tę lukę.

Kolejną zaletą doktoratów wdrożeniowych jest ustawowy charakter tej koncepcji. Słabością wielu dotychczasowych inicjatyw okazał się bowiem ich incydentalny, niesystemowy charakter. W tym wypadku jest inaczej. Fundamentem trwałości omawianego rozwiązania jest także zagwarantowana pula środków finansowych, bez których długofalowe działania nie są możliwe. W sferze społeczno-gospodarczej doktoraty wdrożeniowe pełnią funkcję wzmocnienia dwóch filarów rozwoju, czyli przemysłu i nauki. To wartość o dłuższym okresie zwrotu niż korzyści bezpośrednie, ale ma ona fundamentalne znaczenie dla długoterminowej perspektywy stabilnego rozwoju gospodarki.

PGNiG gotowe na pracowników-doktorantów

- Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku PGNiG SA dostosowała swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. Weszliśmy już w formalne uzgodnienia na temat współpracy z Akademią Górniczą-Hutniczą w Krakowie. W obszarze naszego zainteresowania są już kolejne uczelnie, z którymi blisko współpracujemy - tłumaczy wiceprezes Łukasz Kroplewski.

Instytucja doktoratu wdrożeniowego jest nowością w polskim porządku prawnym. Stworzenie właściwych mechanizmów prawnych współpracy zainteresowanych stron wymagało zastosowania szeregu nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, kadrowych i prawnych - zarówno po stronie PGNiG SA, jak i po stronie jednostki naukowej. Uzgodnione musiały być takie kwestie, jak m.in.: zasady korzystania przez wszystkie strony z rezultatów uzyskanych w trakcie realizacji doktoratu, zakres zaangażowania czasowego w zajęcia i praktyki doktoranckie pracownika spółki, ujęcie realizacji doktoratu wdrożeniowego, jako elementu zatrudnienia po stronie spółki, skutki zmiany miejsca zatrudnienia lub przerwania studiów doktoranckich. Kwestie te zostały uregulowane w projekcie umowy trójstronnej: pracownik-doktorant - PGNiG SA - uczelnia.

- Mamy już zgłoszenia kandydatów wśród naszych pracowników - zainteresowanie jest duże. Pierwsze tematy doktoratów będą dotyczyć - jakże ważnego dla nas - obszaru poszukiwań i eksploatacji gazu i ropy naftowej - wyjaśnia dyrektor Dariusz Dzirba.

Inwestycja z wysoką stopą zwrotu

Wydaje się też, że - jak w przypadku każdego nowego przedsięwzięcia - realizacja doktoratu wdrożeniowego wymaga konieczności podjęcia ryzyka zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i przez jednostkę naukową. Mamy bowiem do czynienia z nową sytuacją - z punktu widzenia pracodawcy, pracownika i jednostki naukowej, gdy pracownik musi dzielić czas pracy na aktywność zawodową i badawczą. W krótkoterminowej perspektywie takie działanie - szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorcy - może być postrzegane jako niekorzystna "strata czasu". Przy uwzględnieniu jednak priorytetów rozwojowych firmy inwestowanie w nowoczesne rozwiązania B+R oraz rozwój kadry, okazuje się bardzo pożądanym działaniem w ujęciu długoterminowym. Dostarcza ono bowiem zasobów wiedzy, autentycznej możliwości wdrożenia interesujących rozwiązań oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, uniezależniając firmę od zasobów podmiotów trzecich.

- PGNiG SA takie ryzyko świadomie i z przekonaniem podejmuje. Jesteśmy przekonani że będzie to dla nas opłacalne. Z tych też powodów nasze służby personalne PGNiG SA wypracowały atrakcyjną formułę realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach zatrudnienia - mówi wiceprezes Łukasz Kroplewski. Pracownik-doktorant może skorzystać m.in. z refundacji kosztów podróży. Nie musi też wykorzystywać urlopu, by poświęcać go na sprawy niezbędne do realizacji doktoratu wdrożeniowego.

Nie tylko doktoraty wdrożeniowe

Inwestycje w pozyskiwanie i rozwój kadry o najwyższych kwalifikacjach odpowiadających potrzebom Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie działań prorozwojowych nie są w PGNiG nowością. Spółka realizuje "Akademię Młodych", na którą składają się dwa projekty: "Złoża kariery" (www.zlozakariery.pl) i "GeoTalent" (www.geotalent.pl). Obejmują cyklicznie organizowane warsztaty oraz programy płatnych praktyk i staży. Skierowane są do studentów i absolwentów, którzy chcieliby poznać branżę górnictwa naftowego i gazownictwa w praktyce i związać z nią swoją przyszłość zawodową. Z roku na rok w projektach udział bierze coraz więcej uczestników, a organizatorzy włączają do oferty kolejne obszary działalności, jak np. ochrona własności intelektualnej w GK PGNiG.

Spółka może się też pochwalić naszym autorskim konkursem "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG" (www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig). To przedsięwzięcie zaadresowane bezpośrednio dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, w którym mogą oni zaprezentować własne rozwiązania o charakterze badawczo-rozwojowym do zastosowania w jednym z obszarów działalności GK PGNG. Nagradzane są już same pomysły, a najlepsze z nich mają szansę na wdrożenie i dodatkowe finansowanie. Odbyły się już trzy edycje konkursu, a każda z nich przynosi kilkadziesiąt ciekawych ofert.

Budowie silnej kadry i oparciu działalności GK PGNiG o najnowsze rozwiązania badawczo-rozwojowe oraz innowacje służą "Program Rozwoju Innowacyjności" skierowany bezpośrednio do pracowników, a także program "PGNiG Polskie Innowacje", czyli warsztaty Open Innovation kierowane dla studentów, innowacyjnych przedsiębiorców i środowiska naukowego. W kreowaniu innowacji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa pomaga także centrum startupowe PGNiG o nazwie InnVento (www.innvento.pl).

- Doktoraty wdrożeniowe świetnie wpiszą się w istniejący ekosystem współpracy GK PGNiG ze środowiskiem akademickim. Uzupełnią inicjatywy rozwoju obszaru badań, rozwoju i innowacyjności w naszej Grupie Kapitałowej - podsumowuje wiceprezes Łukasz Kroplewski.

Piotr Bednarek z Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA.

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: PGNiG łączy biznes z nauką poprzez doktoraty wdrożeniowe

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 44.200.145.223
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!