Ceny wyrobów stalowych biją rekordy. To wielka szansa dla JSW

Ceny wyrobów stalowych biją rekordy. To wielka szansa dla JSW
Obecnie sytuacja rynkowa mocno sprzyja Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Fot. JSW (Dawid Lach)

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) to jedyny w Unii producent znajdującego się na wspólnotowej liście surowców strategicznych węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali. Na sukcesywną poprawę sytuacji spółki JSW wywrze wpływ koniunktura na rynku hutniczym. A ta się stale rozpędza, o czym świadczą utrzymujące się wysokie ceny wyrobów stalowych.

 • Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na realizację istotnych inwestycji.
 • Firma zamierza w ciągu dekady stać się niemal wyłącznie producentem węgla koksowego.
 • W JSW liczą na sukcesywną poprawę wyników, co będzie konsekwencją ożywienia na rynku produkcji stali czy też w branży automotive.  

Obecnie otoczenie sprzyja Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Rynek producentów wyrobów stalowych odreagowuje, a ich ceny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Ceny prętów żebrowanych wynoszą średnio około 2900-3000 zł za tonę. Z kolei za tonę ceny płaskowników, prętów okrągłych i kątowników trzeba wyłożyć około 3200 zł.

- Blachy HRC gorącowalcowane w kręgach przekraczają już 1000 euro za tonę. Przyznam, że nie pamiętam takich cen - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor.

Producenci stali mają co robić, gdyż widać duże "ssanie" na rynku na wyroby stalowe - ze strony budownictwa, branży automotive czy też branży AGD.

Popyt na blachy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, również dlatego, że zwiększa się sprzedaż samochodów. Są także plany realizacji inwestycji na szeroką skalę w branży offshore, czyli farm wiatrowych na morzu. Tam również potrzeba będzie dużo stali.

Sytuacja taka, że trzeba z niej skorzystać

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamknęła ubiegły rok stratą przekraczającą 1,5 mld zł, przy przychodach zmniejszonych rok do roku prawie o jedną piątą. Jednak teraz na rynkach można już zaobserwować spore ożywienie.

- Obecnie sytuacja w kwestii cen w przemyśle stalowym jest dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej bardzo korzystna. Pozytywny trend zapoczątkowany w grudniu 2020 roku nadal trwa - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku. - Umacniają się również ceny koksu. Przykładowo: w grudniu 2020 roku na rynku europejskim za tonę trzeba było płacić 220-230 dolarów. A w marcu 2021 roku te ceny wynosiły już 375 dolarów za tonę. Nieco gorzej natomiast przedstawia się sytuacja na rynku węgla koksowego.

Wskazuje też, że akurat JSW jest mocno powiązana z benchmarkiem węgla australijskiego. Jak wiadomo, Chiny nadal nie importują węgla z Australii, która jest zmuszona eksportować surowiec na inne rynki... Przekłada się to również na nadpodaż węgla koksowego na australijskim rynku, a także na ceny tego surowca.

- Kształtują się one na poziomie około 110 dolarów za tonę. Ceny węgla koksowego w USA to już 150-160 dolarów za tonę. Zatem, gdyby Jastrzębska Spółka Węglowa nie była powiązana z benchmarkiem australijskim, byłoby dla niej lepiej - zaznacza Jakub Szkopek. - Ceny koksu znajdują się bowiem na poziomie mocno sprzyjającym tej spółce. Jeżeli chodzi o pożądane sortymenty węgla, to zapasy tego surowca w JSW spadają. Nie ma już pokaźnych zwałowisk. I zapewne ten trend się utrzyma.


Mówiło się na początku tego roku, że wzrost cen stali miał być krótkoterminowy. Tyle że jesteśmy w końcu kwietnia i żadnych spadków cen wyrobów stalowych nie widać.

- Na rynku mamy natomiast do czynienia z niedoborami stali, na co zwracała uwagę między innymi Amica - podkreśla Jakub Szkopek.

Trzeba również pamiętać, że niedawne zablokowanie Kanału Sueskiego przez potężny kontenerowiec przełożyło się na niedostatek dostaw. Obecnie ceny frachtu dalekomorskiego mocno poszybowały w górę, niemal o sto procent. Zatem - przykładowo - sprowadzenie wyrobów z Chin nie jest już tak korzystne, jak wcześniej.

- Wydaje się, że wysokie ceny stali pozostaną z nami na dłużej - prognozuje Jakub Szkopek. - I z każdym kolejnym kwartałem Jastrzębska Spółka Węglowa powinna poprawiać wyniki. Oczywiście zagrożeniem byłaby ewentualność załamania pozytywnego trendu. Koronawirus powinien jednak zostać opanowany, trwają szczepienia w różnych krajach... Koniunktura ulega poprawie. Odmrażane są sukcesywnie inwestycje w wielu firmach. 

Zwraca przy tym także uwagę, że rośnie popyt na samochody, co również będzie się pozytywnie przekładać na rynek stali. Podobnie, jak realizacja różnych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, gdzie potrzeba znaczących ilości stali. Także w branży kolejowej mają być realizowane inwestycje. To wszystko dobre wieści dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W samej JSW wskazują, że stale podejmuje ona działania, które pozwolą zminimalizować wpływ pandemii na jej działalność, a przy tym poprawić efektywność organizacyjną, produkcyjną, technologiczną oraz handlową.

W pierwszym kwartale tego roku kopalnie tej spółki wyprodukowały 3,4 mln ton węgla - niespełna 10 proc. mniej niż w poprzednim kwartale oraz 16,6 proc. mniej niż w okresie analogicznym ubiegłego roku. Ale o blisko 15 proc. wobec pierwszego kwartału 2020 roku wzrosła przedaż węgla.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku spadek produkcji węgla koksowego, dominującego w wydobyciu kopalń JSW, wyniósł 1,6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i 12,8 proc. w odniesieniu do produkcji sprzed roku. W pierwszym kwartale br. produkcja węgla koksowego wyniosła 2,77 mln ton, a węgla energetycznego - ok. 630 tys. ton - o około jedną trzecią mniej niż kwartał wcześniej oraz rok temu.

Sprzedaż węgla z JSW w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła ok. 3,82 mln ton (w tym 2,99 mln ton węgla koksowego) i była niższa w porównaniu do czwartego kwartału 2020 roku o 4,4 proc., ale w odniesieniu do pierwszego kwartału 2020 roku - wyższa o ok. 14,9 proc.

Do odbiorców zewnętrznych trafiło ponad dwie trzecie (68 proc.) węgla z kopalń JSW, a pozostałą część grupa zużyła we własnych koksowniach. Produkcja koksu w pierwszym kwartale br. sięgnęła ok. 920 tys. ton i była niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,2 proc. (w stosunku do sytuacji sprzed roku wyższa zaś o około 11 proc.).

Poprawa wyników Grupy JSW zależeć będzie od notowań cen węgla koksowego oraz sytuacji w branży metalurgicznej, no i od realizacji konsekwentnej strategii grupy oraz postępów w ograniczaniu pandemii. To, czy na koniec 2021 roku Grupa JSW odnotuje dodatni wynik EBITDA, zależeć będzie od wielu czynników, w tym także od odpowiedzialnej polityki kosztowej.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest mocno podatna na wahania koniunkturalne w światowej gospodarce, w tym w branży hutniczej. Stąd nawet przy wysokich cenach węgla koksowego i koksu spółka musi myśleć o zabezpieczeniu się na czas ewentualnej dekoniunktury.

Kontynuowane w JSW mają być inwestycje o charakterze strategicznym, w tym między innymi budowa nowej kopalni Jastrzębie-Bzie. Udostępnienie pierwszej z dwóch części złoża Bzie-Dębina to dla JSW strategiczna inwestycja, która pozwoli na przyrost wydobycia węgla koksowego o najlepszych parametrach. Uruchomienie pierwszej ściany wydobywczej w tym rejonie planuje się na Barbórkę 2021 roku, a kolejnej - około pół roku później.

Według szacunków JSW, w obydwu częściach złoża Bzie-Dębina znajduje się ponad 177 mln ton operatywnych zasobów surowca. To w 95 proc. wysokiej jakości węgiel koksowy o pożądanych parametrach.

Inwestycje i sprawne zarządzanie to recepta na sukces

W planach pozostaje także drążenie nowych wyrobisk udostępniających węgiel - w ubiegłym roku powstało ich ponad 73 km. Planuje się również modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Wśród ważnych inwestycji są też przedsięwzięcia zmierzające do niezależności energetycznej JSW poprzez wykorzystanie ujętego metanu oraz gazu koksowniczego, wraz z budową bloku energetycznego w koksowni Radlin i modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.

- Kontynuacja inwestycji ma kluczowe znaczenie. Chcę, żebyśmy nie byli tak bardzo podatni na cykle koniunkturalne - wskazuje Barbara Piontek, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W przeszłości bywało bowiem, że JSW nie mogła w sposób maksymalny korzystać z dogodnej sytuacji rynkowej. Nadchodził czas wysokich cen i zwiększonego zapotrzebowania, a spółka nie była w stanie zaspokoić oczekiwań rynku... Zatem firma chce teraz tak prowadzić proces inwestycyjny, by móc w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.

Produkowany przez JSW węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych. Spółka zamierza maksymalnie zwiększyć produkcję węgla metalurgicznego. Cel? Wytwarzanie głównie węgla koksowego na potrzeby metalurgii oraz koksu. W 2020 roku węgiel koksowy stanowił około 77 proc. całości produkcji węgla w JSW. Ten energetyczny pozostaje produktem ubocznym działalności spółki i jego udział w całkowitej produkcji ma spadać.

Zobacz również: Prezydent Jastrzębia-Zdroju: transformacja górnictwa to problem całego regionu

W końcu marca 2021 roku zarząd JSW zdecydował o przedłużeniu o kolejnych dziesięć lat gwarancji zatrudnienia w spółce; zapewnił również, że oszczędności nie będą realizowane kosztem wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych.

- Pozytywnie należy ocenić podpisanie gwarancji zatrudnienia na kolejnych dziesięć lat - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Wiadomo, że spółka będzie potrzebowała w kolejnych latach górników. Przed JSW dobre perspektywy... Jeżeli będzie następować odbicie w branży motoryzacyjnej czy AGD - to z korzyścią dla JSW. Także budownictwo potrzebuje dużo stali. A w branży budowlanej nie widać spowolnienia, co także pozytywnie wróży JSW. Może i dobrze, że teraz na czele zarządu JSW stoi osoba z zewnątrz. Widać, że Barbara Piontek porządkuje sytuację. Ważne też, żeby było większe zrozumienie różnych problemów przez stronę związkową. Przy sprawnym zarządzaniu JSW ma szansę powrócić do dobrych wyników.

Jednocześnie Marian Kostempski wskazuje, że to oczywiście będzie musiało potrwać i wiele zależy od sytuacji gospodarczej w Europie. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś tąpnięcia na rynkach, to powinno być dobrze... W tym kontekście pozytywne jest to, że węgiel koksowy wydobywany przez kopalnie JSW znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych.

- To bowiem powinno się przekładać na możliwości finansowania różnych inwestycji w spółce - ocenia Marian Kostempski.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozostaje największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali oraz regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i w Indiach. Grupa Kapitałowa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 50 procent produkowanego przez grupę węgla koksowego, dzięki czemu finalnie oferuje produkt bardziej przetworzony i o większej wartości.

Grupa Kapitałowa JSW to jeden z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2020 roku zatrudniała łącznie 30 593 osoby, w tym niespełna 22 tysiące w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Czytaj także: Węgiel koksowy da nowe możliwości kopalniom Bielszowice i Halemba. Realia czy raczej marzenia ściętej głowy?
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (35)

Do artykułu: Ceny wyrobów stalowych biją rekordy. To wielka szansa dla JSW

 • H2 SILESIA 2021-04-27 18:46:33
  Ludzie, przeczytaliście swoje posty -wypociny od pierwszego do 34? To poza dwoma trzema bełkot, opluwanie jeden drugiego, ujmowanie jakby było od czego. Chcecie licytować sie a swiat idzie do przodu. Ja pytam, co dzieje sie z projektami lub projektem wodorowym dawnego prezesa Ozona? Miała to być szansa na czystą energię, potencjał na przyszłość dla regionu. Wy patrzcie w przyszłość a nie dziś do miski i nie wygadujcie czyje baby co kupują,jakie maja (') co niosa w siatce itd . Patrzcie co bedzie za 10 lat bo lata biegną... a dzieci bedą was po politykach przeklinać.
 • Hutnik 2021-04-27 11:04:33
  Jako piecowy nie widze poprawy wyplat.Za ostatni miesiac34oo w Cognorze
 • podatnik 2021-04-26 20:08:51
  Lubię być bity przez bezdomnych rumunów.
 • skołowany 2021-04-26 19:12:59
  Po pierwsze, boom na ryku stali trwa od dłuższego czasu gdy tymczasem JSW odnotowała straty.Po drugie, dla JSW, od światowych cen stali ważniejsze są światowe ceny węgla koksującego.Zwłaszcza gatunku produkowanego w JSW.Tutaj prognozy wzrostu są raczej umiarkowane.
  • Ben 2021-04-26 19:31:57
   A po trzecie przemysł stalowy został w Europie sprzedany egzotycznym inwestorom, a ci najzwyczajniej zaczęli dyktować ceny. Nie tak dawno Francuzi obudzili się na etapie bunu inwestycyjnego i zrozumieli jak droga jest stal kiedy się nie ma wpływu na jej produkcję. Jak widać nie tylko głupi przed i po szkodzie.
 • Irek 2021-04-26 18:43:41
  I choćby czyste złoto wydobywali,to zrobią tyle spółek i prezesów, że i tak będą straty. Koszty głupcze!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.239.59.31
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!