PARTNERZY PORTALU

Konferencja Górnictwo - zobacz relację live

Konferencja Górnictwo - zobacz relację live
ktualna sytuacja i przyszłość polskiego górnictwa węgla kamiennego, zmiany zachodzące wewnątrz sektora i nowe uwarunkowania zewnętrzne podczas dorocznej Konferencji Górnictwo. fot. PTWP

Aktualna sytuacja i przyszłość polskiego górnictwa węgla kamiennego, zmiany zachodzące wewnątrz sektora i nowe uwarunkowania zewnętrzne - zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z debat i dyskusji w ramach Konferencji Górnictwo, która odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

22.11 16:35
1 0
Dziękujemy za śledzenie naszej relacji z konferencji Górnictwo 2019. 

Więcej informacji, wywiadów, filmów wideo i zdjęć w serwisie WNP.PL i Portalu Samorządowym.
22.11 16:01
0 1
Rewitalizacja to tak naprawdę przywrócenie do życia. Tutaj dużą rolę odgrywają samorządy – my, jako SRK nie mamy takich zasobów, żeby dla każdej gminy, czy miasta przygotować plan rewitalizacji. To gmina jest tu podmiotem najbardziej „czującym” lokalne potrzeby - powiedział Radosław Wąsik, wiceprezes ds. zagospodarowania majątku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

22.11 15:57
0 3
SRK postrzega się często jako tylko likwidatora. Ale restrukturyzacja polega również na doprowadzeniu do użytkowania terenów pokopalnianych. To duże wyzwanie - powiedział Radosław Wąsik, wiceprezes ds. zagospodarowania majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
22.11 15:54
2 3
22.11 15:50
1 1
Jesteśmy jedną z najlepszych stref ekonomicznych na świecie, nie dlatego, że mieliśmy wiele „greenfieldów”, ale dlatego, że doprowadziliśmy do użytkowania tereny bardzo trudne - powiedział Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
22.11 15:33
2 1
Nie każda gmina górnicza ma takie same problemy. Musimy znaleźć taki sposób podziału środków, żeby były one łatwe do pozyskania - powiedziała Anna Hetman, prezes, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju
22.11 15:31
2 1
Bytom jest chyba takim modelowym przykładem, parafrazując tytuł sesji, NIEsprawiedliwej transformacji - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
22.11 15:29
1 2
W Bytomiu mamy dalej czynną kopalnię. Mimo, że świadomie godzimy się na takie działania, to oczekujemy czegoś w zamian - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
22.11 15:24
0 4
Musimy cały czas uświadamiać Europę, że my się transformujemy 29 lat, a Europa transformuje się ponad 80 lat. Musimy transformować się z poszanowaniem również tych ludzi, którzy dzisiaj ciężko pracują w sektorze wydobywczym - powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski
22.11 15:21
0 1
Oczywiście będziemy się cieszyć z każdego euro, które wesprze nasz region. Ale dopóki nie mamy wiedzy o jakich środkach rozmawiamy, to trudno będzie przygotować jakiś program transformacji - powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

22.11 15:16
1 1
Mam nadzieję, że to regiony będą zarządzały tymi funduszami. Montaż finansowy, współpraca samorządów, strony rządowej, przedsiębiorstw stwarza szansę na przejście tej transformacji w sposób niezakłócony. Nie widzę w tej transformacji zagrożenia, natomiast widzę dużą szansę na rozwój  – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.
22.11 15:11
0 0
Na szczęście poprzednią komisję udało się przekonać do stworzenia funduszu dla regionów energetycznych i górniczych. W tej Komisji będzie wielokrotnie więcej pieniędzy, ale podzielonych na więcej regionów poprzemysłowych, nie tylko pogórniczych – powiedział Jerzy Buzek.
22.11 15:03
1 3
Dużym wyzwaniem dla węgla będzie wprowadzenie dyrektywy gazowej. Może stać się tak, że zaczniemy rozmawiać o roli gazu w unijnej gospodarce, a przestaniemy rozmawiać o węglu - stwierdził Grzegorz Tobiszowski.
22.11 15:02
1 2
Bardzo ważnym będzie, jak rozumiemy zrównoważony rozwój Europy. Skala i wielkość funduszy na transformację nie może być przewidziana tylko na jedną perspektywę. Te fundusze muszą być odpowiednio wysokie - powiedział Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
22.11 14:57
1 1
W Unii głównym elementem tzw. nowego zielonego ładu będzie właśnie Fundusz sprawiedliwej transformacji. Absolutnie lwia cześć emisji – po ponad 80 proc. – pochodzi z emisji energetycznych – powiedział Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001.

22.11 14:54
2 1
Oczywiście sama Unia nie uratuje sytuacji na planecie, bo jesteśmy odpowiedzialni za mniej, niż 10 proc. emisji. Ale musimy dać przykład, że to się opłaca - powiedział Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001

22.11 14:40
0 1
Do udziału w dyskusji "Sprawiedliwa transformacja" zostali zaproszeni:
Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego
Anna Hetman, prezes, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju
Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego
Radosław Wąsik, wiceprezes ds. zagospodarowania majątku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski
Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia

22.11 14:38
0 1
Zapraszamy na relację live z sesji „Sprawiedliwa transformacja” w ramach konferencji #Górnictwo2019. Z ekspertami porozmawiamy m.in. o transformacji energetycznej oraz kosztach ekonomicznych i społecznych tych procesów, przeobrażeniach w światowej energetyce, środkach z UE na transformację regionów górniczych oraz roli strony społecznej i udziału władz samorządowych.

22.11 14:31
0 1
Co jeśli spółki górnicze zaczną same produkować sprzęt? Będziemy konkurować. Już w tej chwili kopalnie „podkupują” nasze kadry – inżynierów, projektantów, konstruktorów. Mam nadzieję, że to skończy się współpracą, a nie konfliktem - żartował Aleksander Stabla, wiceprezes zarządu Carboautomatyki.
22.11 14:26
0 1
Obecnie opłata za emisję metanu to obecnie 29 gr za tonę. W skali roku to kilkaset tysięcy zł. Po objęciu metanu systemem ETS te opłaty mogą wzrosnąć do kilkuset milionów zł – powiedział Janusz Jureczka.
22.11 14:19
0 2
Projekt wodorowy wrzuciliśmy w strategię dwa lata temu. Kalkulacja projektów jest zrobiona w szerokim wachlarzu – od ilości, która może zasilić pięć samochodów, do ilości mogącej zasilić 900 autobusów. Ten rynek nie rozwija się tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali - Paweł Wilman, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji w JSW KOKS.
22.11 14:14
0 2
W Chinach, ze względu na brak zasobów gazu ziemnego, cała chemia jest praktycznie zasilana syngazem powstałym ze zgazowania węgla – powiedział Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

22.11 13:58
0 1
Jeśli mówimy o dywersyfikacji produkcji, to pamiętajmy, że mówimy o kopalniach, firmach nastawionych na wydobycie węgla. Tu są małe możliwości zmiany działalności. Można zauważyć inną działalność, jak produkcja nanorurek, czy materiałów węglopochodnych, ale należy je traktować jako uzupełnienie podstawowej działalności – powiedział Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
22.11 13:58
1 1
Jeśli spółki wydobywcze miałby się przestawić na alternatywną produkcję, to pojawia się pytanie „alternatywną do czego?”. To są kopalnie i taki biznes prowadzą. Można oczywiście mówić o większym wykorzystaniu produktów ubocznych wydobycia, jak np. metanu - Aleksander Stabla, wiceprezes zarządu Carboautomatyki

22.11 13:51
0 2
Mocno przyglądaliśmy się temu, jak będą wyglądały trendy na najbliższe lata w zakresie CO2. Muszę powiedzieć, że mocno przecieraliśmy oczy przyglądając się sytuacji w cenach pozwoleń na emisję - Paweł Wilman, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji w JSW KOKS.
22.11 13:46
0 2
W tych 33 miliardach ton w skali roku, emisja CO2 Unii Europejskiej to zaledwie 10 procent – powiedział Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
22.11 13:44
0 1
Musimy te ograniczenia, jeśli chodzi o wykorzystanie węgla, brać pod uwagę. Kierunki wykorzystania węgla innego, niż na cele energetyczne powinny być obierane - mówił Janusz Jureczka, dyrektor górnośląskiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

22.11 13:29
0 1
Wśród panelistów sesji "Dywersyfikacja w górnictwie" są: Janusz Jureczka, dyrektor, Oddział Górnośląski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stanisław Prusek, dyrektor, Główny Instytut Górnictwa, Aleksander Stabla, wiceprezes zarządu, Carboautomatyka SA, Paweł Wilman, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji, JSW KOKS SA,
22.11 13:12
0 1
Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z sesji poświęconej dywersyfikacji w górnictwie w ramach konferencji #Górnictwo2019. Eksperci porozmawiają m.in. na temat wytwarzania wodoru, agospodarowania metanu i inwestycjach w OZE czy zmianach w strategiach producentów maszyn, rządzeń i sprzętu dla górnictwa.
22.11 13:10
0 1
22.11 13:09
0 1
22.11 12:57
0 1
Autonomicznej ściany sobie nie wyobrażam, choć sterowanie można przenieść spod samej ściany. Ale autonomiczne przenośniki są wprowadzane już teraz. Warto by podejść inaczej do samego projektowania kopalń. Nowe projekty już są ekologiczne, tak aby kopalnie przestały być widoczne dla człowieka. My w kraju w tym zakresie jesteśmy trochę "przestarzali" - powiedział Łukasz Herezy, dyrektor ds. Innowacji w Lubelskim Węglu Bogdanka.
22.11 12:52
0 1
22.11 12:47
0 1
Jeśli chodzi o finansowanie nauki w górnictwie jest „absolutnie źle”. Jeśli pracujemy np. nad rozwiązaniem, które pozwoli na zwiększenie wydobycia węgla kamiennego, to szanse na uzyskanie finansowania na to badanie są prawie zerowe. Nie mówiąc już o funduszach europejskich – powiedział Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
22.11 12:44
0 1
Zwiększyło nam się w ostatnich latach zagrożenie tąpaniami. Pracujemy nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do predykcji tych zagrożeń – powiedział Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
22.11 12:42
0 1
Jeśli chodzi o finansowanie nowych inwestycji, to na razie stać nas na to, żeby było to z własnych pieniędzy - powiedział Łukasz Herezy, dyrektor ds. Innowacji w Lubelskim Węglu Bogdanka
22.11 12:39
0 1
Wprowadzając technikę strugową, liczyliśmy na to, że będzie ona bezobsługowa. Te inwestycje – oprócz poprawy bezpieczeństwa – pozwoliły na podniesienie efektywności wydobycia – powiedział Łukasz Herezy, dyrektor ds. Innowacji w Lubelskim Węglu Bogdanka.
22.11 12:36
0 1
Mówimy o kwestiach związanych z cyfryzacją i z bezpieczeństwem, ale trzeba zaznaczyć, że to wszystko kosztuje – i to sporo - mówi Artur Kozłowski dyrektor w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
22.11 12:33
0 1
22.11 12:29
0 1
22.11 12:28
0 1
Każda nowa technologia, która wchodzi w życie zasadniczo zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy górników. Główna kwestia, nad którą obecnie pracujemy, to lokalizacja i identyfikacja górników pracujących pod ziemią - powiedział Jacek Srokowski, wiceprezes zarządu JSW Innowacje.

22.11 12:25
0 1
Wyniesienie sterowania na powierzchnie jest ciężkie do przeprowadzenia, ale nie ze względów sprzętowych. Ten problem siedzi głównie w ludzkiej głowie. To ludzi często trudno przekonać do zdalnych rozwiązań – powiedział Piotr Bojarski.

22.11 12:23
0 1
Jeśli chodzi o maszyn samouczące się, to obecnie występuje zbyt duża zmienność warunków w kopalni i autonomiczne maszyny to jest jeszcze odległa przyszłość. Uważam, że w tej chwili zbyt słabo wykorzystujemy technologie już dostępne, wymyślone już kilka lat temu - stwierdził Piotr Bojarski, wiceprezes zarządu ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej.
22.11 12:22
0 1
- Od trzech lat prowadzimy bazę danych o zdarzeniach, żeby poszerzać swoją wiedzę o możliwych problemach i przyspieszyć reakcję – powiedział Piotr Bojarski, wiceprezes zarządu ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej

22.11 12:13
0 2
Wprowadzamy cyfrowy model złoża, który ma zdigitalizować całą naszą wiedzę o naszych zasobach, abyśmy mogli szybko podejmować decyzje o produkcji konkretnego asortymentu węgla, w zależności od zapotrzebowania – podkreślił Jacek Srokowski z JSW Innowacje.
22.11 12:12
0 2
Podstawą efektywnego zarządzania jest dobrze rozbudowana sieć teleinformatyczna. Transmisja danych musi być efektywna. To jest podstawa, żebyśmy mogli w czasie rzeczywistym monitorować i podejmować decyzje - Jacek Srokowski, wiceprezes zarządu JSW Innowacje.
22.11 12:05
0 1
22.11 12:05
0 1
22.11 12:04
0 2
Konferencja "Górnictwo" obecna jest również na Instagramie.


Relację przygotowali dziennikarze PTWP.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Konferencja Górnictwo - zobacz relację live

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.231.220.139
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!