Kopalnie mogą być jeszcze bardziej automatyczne. Podobnie jak produkcja maszyn górniczych

Kopalnie mogą być jeszcze bardziej automatyczne. Podobnie jak produkcja maszyn górniczych
Sala szkoleniowo-konferencyjna SIGMA. Umożliwia użytkownikom m.in. współpracę on-line z klientami, analizę parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem w dowolnym miejscu na świecie. Fot. mat.pras. Famur

Najważniejszym aspektem dla Grupy Famur pozostaje niezawodność produktów, dlatego szczególnie duży nacisk kładziemy na narzędzia, które pozwalają nam uniknąć wad produkcyjnych i identyfikować ich ewentualne pojawianie się - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Jakubowski, wiceprezes zarządu Famur ds. operacyjnych underground.

  • Tomasz Jakubowski, wiceprezes zarządu Famuru ds. operacyjnych underground wskazuje, że w zakładach produkcyjnych grupy rozwiązania rodem z Przemysłu 4.0 służą m.in. identyfikacji i eliminacji marnotrawstw w procesie produkcyjnym; także dlatego narzędzia do nadzoru pracy parku maszynowego stanowią tam dziś element codziennej pracy służb utrzymania ruchu i kadry menedżerskiej.
  • Mówiąc o gamie nowoczesnych rozwiązań w życiu swojej firmy, nasz rozmówca akcentuje przykład zdalnego wdrożenia w czasie pandemii kompleksu Mikrus w kopalni w Chinach, w której system ten, współpracując z urządzeniami lokalnych dostawców, pozwalał na wydobycie węgla w trybie automatycznym.
  • W ślad za trendami Przemysłu 4.0 Famur systematycznie rozwija m.in.  narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości (VR), zdalnej diagnostyki i technologii serwisowych gogli VR do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu.
  • Rozmowa jest jedną z cyklu wywiadów, na podstawie których powstanie raport dotyczący Produkcji 4.0 w naszym kraju. Premierowa prezentacja tego opracowania nastąpi podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października 2022 r.) w ramach Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX (4-6 października 2022 r.). Wątek nowoczesności będzie też mocno obecny w czasie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.). Wszystkie te spotkania odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Zakłady produkcyjne Grupy Famur są wyposażone w park maszyn o wysokim poziomie automatyzacji i integracji procesowej, czego przykładem jest fabryka w katowickich Piotrowicach. Robotyzacja nie ogranicza się jednak jedynie do tego zakładu. Tak jest też w Famur SA Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach, gdzie od lat systematycznie rozbudowywane są moce produkcyjne.

W stronę robotyzacji i zdalnego wsparcia

Drogą ku temu jest m.in. rozwój rozwiązań w robotyzacji i rozbudowa zespołu programistów. Intensywnie wprowadza się w życie - w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie w branży - narzędzia do zdalnego wsparcia serwisowego i szkoleniowego.

W ślad za trendami Przemysłu 4.0 Famur systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości (VR), zdalnej diagnostyki i technologii serwisowych gogli VR do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu.

Specjaliści pracują nad wykorzystaniem narzędzi wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość (AR) potrzebnych podczas wdrożeń maszyn produkowanych w zakładach grupy. We wrześniu 2021 roku została oddana do użytku innowacyjna sala szkoleniowo-konferencyjna SIGMA (Service in Grid Monitoring Area), przeznaczona do tych właśnie celów.

To idea oparta na pożytkowaniu nowoczesnych technologii, jak wirtualna rzeczywistość, zaawansowany system telekonferencyjny, smart glasses i smart mining. Jej najwyższej jakości wyposażenie umożliwia optymalizację obsługi serwisowej - poprzez sprawną diagnostykę i wsparcie techniczne dla klientów z przemysłu.

Sala SIGMA umożliwia użytkownikom współpracę on-line z klientami, pozwala też na analizę parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie.

Ograniczenia transgraniczne (efekt pandemii) spowodowały, że wysłanie pracowników do tak odległych krajów, jak Indonezja czy Chiny okazało się niemożliwe... W tych właśnie przypadkach znalazły zastosowanie narzędzia AR: lokalny monter mógł być skutecznie prowadzony w tzw. czynnościach uruchomieniowych przez bardziej doświadczonego pracownika połączonego z nim z siedziby Famuru.

Rafał pomoże w zakupach

Choć narzędzia te dostępne są na rynku od lat, dopiero ta szczególna sytuacja wywołała większą otwartość w zastosowaniach ich w pracach serwisowych.

Menedżerowie firmy akcentują, że nowoczesne technologie, na przykład w formie botów, są opracowywane i wykorzystywane w Famurze także w procesie robotyzacji pracy w obszarach zakupowym, serwisowym i sprzedażowym.

W Dziale Zakupów i Logistyki część obowiązków powierzono „Rafałowi”: robotowi, zaprojektowanemu specjalnie pod potrzeby spółki, który wspomaga proces zakupowy - opracowuje zapytania ofertowe na podstawie zapotrzebowań materiałowych i wysyła je do dostawców; zbiera też oferty i przygotowuje ich zestawienie, co pomaga w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu tym procesem.

Nową inicjatywą w Grupie Famur stały się działania zmierzające do redukcji  śladu węglowego w procesie produkcji i wymiernych oszczędności w kosztach energii. Spółka uruchomiła w dwóch zakładach produkcyjnych instalacje paneli słonecznych w systemie prosumenckim (każda o mocy 50 kWp). To nie koniec: trwają prace koncepcyjne nad powiększeniem mocy oddanych do użytku systemów.

Famur planuje również kolejną instalację produkującą (oraz być może też magazynującą) energię elektryczną (o mocy ok. 1 MWp). Cel? Inwestycja nie tylko powinna zaspokajać potrzeby energetyczne spółki, ale być także wizytówką jej możliwości i kompetencji w nowych obszarach biznesowych.

O ocenę tego, jakie znacznie dla działalności Famuru mają zmiany z kręgu Przemysłu 4.0, ale także zawirowania na rynkach (pandemia, wojna w Ukrainie) zapytaliśmy Tomasza Jakubowskiego, wiceprezesa zarządu Famuru ds. operacyjnych underground.

Jaki wpływ na dalszą działalność firmy mogą mieć technologie z kręgu Industry 4.0?

- Tematykę Przemysłu 4.0. należałoby ująć w dwóch aspektach. Implementacja założeń Industry 4.0 w naszych produktach jest nam bliska od samego początku pojawienia się tej koncepcji. Systematycznie rozwijamy nasze maszyny, aby mogły być monitorowane i sterowanie zdalnie.

Ale to nie jedyna przesłanka, chcemy bowiem, aby mogły one u naszych klientów pracować w trybie automatycznym lub półautomatycznym, w integralny sposób współpracując z innymi elementami ciągu technologicznego.

Doskonałym przykładem jest tu zdalne wdrożenie w czasie pandemii naszego kompleksu Mikrus w kopalni w Chinach, w której system ten, współpracując z urządzeniami lokalnych dostawców, pozwalał na wydobycie węgla w trybie automatycznym.

A ten drugi aspekt?

- Jest nim wdrażanie Przemysłu 4.0 w naszych zakładach produkcyjnych. Fabryki Famuru z roku na rok w coraz większym stopniu obejmowane są systemami nadzoru.

Od kilku lat systemowo wprowadzamy metodologię Lean Manufacturing, polegającą na identyfikacji i eliminacji marnotrawstw w procesie produkcyjnym; m.in. dlatego narzędzia do nadzoru pracy parku maszynowego w zakładach Grupy Famur stanowią dziś nieodzowny element codziennej pracy naszych służb utrzymania ruchu i kadry menedżerskiej.

Które z technologii Przemysłu 4.0 wybijają się zatem na pierwszy plan?

- Najważniejszym aspektem dla Grupy Famur pozostaje niezawodność naszych produktów, dlatego szczególnie duży nacisk kładziemy na narzędzia, które pozwalają uniknąć wad produkcyjnych i identyfikować ich ewentualne pojawianie się.

Chodzi nie tylko o zaawansowany park maszyn pomiarowych, ale również o narzędzia organizacyjne, jak na przykład system ERP (Enterprise Resources Planning), dzięki któremu w łatwy sposób zbiera się statystyki na temat powtarzających się awarii. Na tej podstawie możemy szybko i skutecznie podejmować właściwe działania zaradcze.

Czy i w jakim stopniu problemy z ostatniego czasu - najpierw pandemia, potem wojna w Ukrainie - przekładają się na kwestie produkcyjne oraz zaopatrzenie w materiały do produkcji?

- Z całą pewnością zachwianie łańcucha dostaw spowodowało liczne i trudne sytuacje w zaopatrzeniu... Ten aspekt dotknął zarówno rynki surowcowe, jak i te wysokich technologii.

Problem braku dostępności komponentów elektronicznych, z jakim boryka się dziś m.in. branża automotive, niewątpliwie jest równie odczuwalny w naszej firmie, co powoduje konieczność budowania większych zapasów magazynowych. Co więcej: często zakupy dokonywane są po zawyżonych cenach.

A zatem?

- Famur ma jednak tę przewagę, że potrzebuje nieporównywalnie mniej komponentów jednego typu niż branża motoryzacyjna, a to ułatwia nam ich pozyskanie. Biorąc to pod uwagę: jedynym skutecznym i sprawdzonym przez nas w ostatnich latach narzędziem stało się niezwykle dokładne planowanie wszelkich działań, w tym zakupowych. 

Działania długofalowe – w poszukiwaniu alternatyw i zamienników

Na co zwracacie zatem szczególną uwagę?

- Przede wszystkim duży nacisk położyliśmy na identyfikację alternatywnych dostawców - względem naszych dotychczasowych partnerów. Drugie szeroko zakrojone działania stanowią prace inżynieryjne związane z analizą dopuszczalnych zamienników lub modyfikacji konstrukcji - w taki sposób, by umożliwić stosowanie alternatywnych części bez wpływu na jakość naszych produktów.

Trzecim, niezwykle istotnym aspektem pozostaje standaryzacja wyposażenia maszyn. Dzięki niej możliwe są zakupy produktów jednego typu w większych pulach - z przeznaczeniem do szerokiej gamy urządzeń. Takie podejście ułatwia planowanie zapasów magazynowych bez obaw, że zostaną one "towarami nierotującymi".

Czy ostatnie zawirowania na rynkach wskazują na potrzebę realizacji nowych inwestycji?

- Wizja zwiększenia zapotrzebowania na polski węgiel w dobie odcięcia się gospodarek europejskich od węgla i gazu z Rosji jest czymś, co może spowodować zwiększone zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego.

Jeśli tak się stanie w długim okresie, na pewno będziemy rozważać większe jeszcze nasilenie automatyzacji procesów produkcyjnych.

Które ze stosowanych technologii z rodziny Przemysłu 4.0 są w przypadku Famuru najważniejsze?

- Na pierwszym miejscu na pewno musimy umieścić Internet rzeczy (IoT) i integrację systemów. Nie da się po prostu efektywnie zarządzać procesem, który jest niezmierzony.

Dopiero zestawienie danych z poszczególnych etapów produkcji maszyn powstających w zakładach Grupy Famur pozwala identyfikować wąskie gardła i ogniska potencjalnego powstawania wad. Narzędzia korelujące te informacje dają możliwość dostrzeżenia problemów i anomalii, które nie są widoczne z poziomu codziennego procesu powstawania.

Czy w dużym stopniu Famur korzysta z własnego zaplecza badawczo-rozwojowego?

- Rozwój jest nieodłączną domeną każdej nowoczesnej firmy technologicznej. Systematycznie podejmujemy kolejne inicjatywy związane z rozwojem naszych produktów. Obecnie istotną dla nas dziedziną pozostaje obszar energetyki wiatrowej.

Z punktu widzenia grupy jest on kluczowy m.in. dlatego, gdyż sektor odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym także energetyka wiatrowa onshore i offshore, znajduje się obecnie w fazie silnego wzrostu i jednocześnie idealnie wpisuje się w kompetencje wypracowane przez lata w Famurze.

Czy pandemia oraz wojna na Ukrainie, a zatem owe „czarne łabędzie” przyspieszą procesy robotyzacji oraz automatyzacji, czy też przeciwnie - spowolnią je?

- Robotyzacja procesów produkcyjnych to działanie długofalowe. O ile pandemia zmieniła w sposób znaczący przygotowanie do pracy zdalnej w obszarach biurowych czy inżynieryjnych i podniosła stopień wdrożenia narzędzi do współpracy osób znajdujących się w oddalonych lokalizacjach, o tyle sam proces inwestycyjny w elementy parku maszynowego nie uległ u nas znaczącym modyfikacjom względem zakładanych planów.

×

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Kopalnie mogą być jeszcze bardziej automatyczne. Podobnie jak produkcja maszyn górniczych

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.239.148.127
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!