PARTNERZY PORTALU

Nowe inicjatywy zmienią PGG. Przyszłość to także fotowoltaika, karbochemia i rozwój spawalnictwa

Nowe inicjatywy zmienią PGG. Przyszłość to także fotowoltaika, karbochemia i rozwój spawalnictwa
Polska Grupa Górnicza zminimalizowała produkcję odpadów oraz emisję poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów wykorzystywane są jako surowce dla innych Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Polska Grupa Górnicza (PGG) nie jest obojętna wobec wyzwań globalnej i europejskiej polityki klimatycznej. Wprowadziła na rynek paliwa ekologiczne: ekogroszki i ekomiały, jednocześnie wycofując wysokoemisyjne i niskoenergetyczne paliwa. Z kolei metan towarzyszący wydobyciu węgla jest ujmowany do ośmiu instalacji odmetanowania funkcjonujących w kopalniach PGG i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła i sprężonego powietrza. PGG chce też zaangażować się w OZE i uruchamiać instalacje fotowoltaiczne na terenach górniczych.

 • Polska Grupa Górnicza zminimalizowała produkcję odpadów oraz emisję poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów wykorzystywane są jako surowce dla innych.
 • Gaz cieplarniany, metan towarzyszący wydobyciu węgla, jest ujmowany do ośmiu instalacji odmetanowania funkcjonujących w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła i sprężonego powietrza.
 • Polska Grupa Górnicza podejmuje także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Analizowane jest między innymi uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na terenach górniczych
 • O funkcjonowaniu i perspektywach polskiego górnictwa będziemy dyskutować w Katowicach od 13 do 15 maja w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego pod patronatem WNP.PL. Serdecznie zapraszamy

- W agregatach kogeneracyjnych zasilanych gazem z odmetanowania w 2018 roku wyprodukowano łącznie 57,0 GWh energii elektrycznej oraz 143 571 gigadżuli ciepła - wskazuje Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. produkcji.

W Polskiej Grupie Górniczej mają powody do satysfakcji. Zwiększyła ona w 2018 roku wykorzystanie pozyskanego w swoich kopalniach metanu o blisko 18 proc., a zużycie tego gazu w agregatach prądotwórczych wzrosło prawie o jedną trzecią. Spółka planuje kolejne inwestycje, służące produkcji prądu i ciepła z metanu. Obecnie w PGG agregaty dysponują łączną mocą 11 megawatów elektrycznych oraz niespełna 11,5 megawata cieplnego.

Metan, czyli niebezpieczny skarb

W 2018 roku do produkcji prądu, ciepła i sprężonego powietrza wykorzystano w nich 15 mln m sześc. metanu, wobec 11,4 mln m sześc. rok wcześniej (nastąpił wzrost o ponad 31,5 proc.) oraz 9,2 mln m sześc. w roku 2016.

Metan to gaz towarzyszący złożom węgla, wielokrotnie bardziej szkodliwy dla klimatu od dwutlenku węgla. W PGG zasilane metanem agregaty kogeneracyjne działają obecnie w trzech ruchach kopalni zespolonej ROW (Jankowice, Rydułtowy, Marcel), dwóch częściach kopalni Ruda (Bielszowice i Halemba) oraz w gliwickiej kopalni Sośnica.

Spółka planuje modernizację i uruchomienie kolejnych agregatów zarówno w Sośnicy, jak i Bielszowicach oraz Halembie. Nastąpi również modernizacja ciepłowni Chwałowice w kopalni zespolonej ROW. 

Najwięcej pozyskanego gazu - ok. 30 mln m sześc. - grupa sprzedała w 2018 roku odbiorcom zewnętrznym, 15 mln m sześc. wykorzystała we własnych silnikach gazowych, a ok. 11 mln m sześc. w kotłach gazowych, do produkcji ciepła. 

W Polskiej Grupie Górniczej zaznaczają, że gospodarcze wykorzystanie metanu wpisuje się w działania spółki w zakresie polityki klimatycznej. Innym działaniem w tej sferze jest zwiększanie dostaw na rynek paliw określanych jako ekologiczne: ekogroszków i ekomiałów - w trakcie minionych czterech lat ich produkcja została potrojona: z 215 tys. ton w roku 2015 do 647 tys. ton w roku 2018. W stosunku do roku 2017 produkcja wzrosła o ponad 9 procent, a więc przeszło 54 tys. ton. Jednocześnie PGG wycofała za sprzedaży wysokoemisyjne i niskoenergetyczne paliwa. 

- Kwestia wykorzystania metanu również może oznaczać dodatkowe, znaczące przychody dla Polskiej Grupy Górniczej - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Metan to jedno z najmniej wykorzystywanych źródeł energii,a jego pozyskiwanie i przetwarzanie jest niezwykle opłacalne. Wiem, że Polska Grupa Górnicza już prowadzi działania w celu jeszcze lepszego wykorzystania metanu. I bardzo dobrze, bowiem wpływa to nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników, ale może też stanowić dodatkowe źródło dochodów - dodaje Bogusław Ziętek.

Wskazuje przy tym, że jest zwolennikiem wszystkich działań, które prowadzą do tego, że Polska Grupa Górnicza staje się coraz nowocześniejsza i zmienia swój profil działalności w taki sposób, że coraz większa część jej dochodów pochodzić będzie spoza działalności polegającej na wydobyciu i sprzedaży węgla.

- Okres koniunktury oraz osiągane zyski sprzyjają takim przekształceniom i należy konsekwentnie zmierzać w tym kierunku - podkreśla Bogusław Ziętek.

Idzie nowe, czyli panele słoneczne na hałdach

Polska Grupa Górnicza podejmuje także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Analizowane jest między innymi uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na terenach górniczych, dających łącznie nawet 100 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, przy ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o ok. 60 tys. ton w skali roku. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwoli na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zakupu energii.

PGG zamierza obudować swoje hałdy i obiekty panelami fotowoltaicznymi. Przeprowadzono już audyt, który pokazał, gdzie takie instalacje mogą się znajdować. PGG chciałaby rozpocząć instalację paneli jeszcze w tym roku. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwoli na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zakupu energii.

- Pomysł z wykorzystaniem hałd pokopalnianych pod instalację paneli fotowoltaicznych jest sensowny i w najmniejszym stopniu nie zagraża górnikom i górnictwu - mówi Bogusław Ziętek. - Bardziej powinniśmy się martwić tendencjami, wspieranymi niestety przez niektóre z lokalnych samorządów, wykorzystywania gazu jako źródła energii, gdyż w ramach tego mechanizmu wypierany jest węgiel. Choć argument, że węgiel szkodzi środowisku, jest chybiony, bo przy nowoczesnych sposobach spalania węgla jego wpływ na środowisko jest znacząco niższy. Potwierdza to przykład Krakowa, gdzie zlikwidowano piece węglowe, a zanieczyszczenia smogowe wcale nie zmalały, ale wzrosły - podkreśla Bogusław Ziętek.

Karbochemia oraz rozwój spawalnictwa na celowniku

Proekologicznym działaniem mają być również projekty związane z rozwojem tzw. czystych technologii węglowych. Chodzi o uzyskanie energii przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko produktów powstałych podczas procesu spalania węgla. W tym zakresie rozważany jest projekt karbochemiczny, polegający - co jest teraz analizowane - na uruchomieniu w jednej z kopalń instalacji zgazowania węgla na potrzeby produkcji metanolu.

Chodzi o instalację zdolną do przetworzenia ok. 1,2 mln ton węgla rocznie, z możliwością wykorzystywania odpadów (10-15 proc. wsadu) i biomasy. Przedsięwzięcie mogłoby być zrealizowane w ciągu sześciu lat. Szacowany na około 500 mln euro projekt budowy instalacji zgazowania węgla przy jednej z kopalń PGG na potrzeby produkcji metanolu przeszedł wstępną fazę badań. Dalsze decyzje dotyczące jego możliwej realizacji mają zapaść w drugiej połowie 2019 roku.

Analizując projekt karbochemiczny, Polska Grupa Górnicza postawiła sobie cztery cele - działanie na rzecz środowiska, ochronę tworzonego przez spółkę łańcucha wartości dla gospodarki, pracowników i kooperantów, a także zagospodarowanie zdegradowanych terenów pogórniczych oraz zastosowanie technologii, która obok wykorzystania węgla pomogłaby również w rozwiązaniu problemu odpadów. 

Należący do PGG Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu również ma przed sobą ciekawe perspektywy. Za kilka lat PGG może przykładowo na jego bazie zbudować nowoczesny zakład spawalniczy. Już teraz zakład jest jedną z największych firm oferujących usługi spawalnicze w południowej Polsce. 

Zakład realizuje między innymi remonty, modernizacje i produkcję zmechanizowanych obudów ścianowych. Zajmuje się także remontami i produkcją hydrauliki siłowej oraz produkcją elementów tras kolejek podwieszonych włącznie z rozjazdami.

Usługi realizowane są w trzech wydziałach produkcyjnych (5 hal produkcyjnych, 1,3 ha powierzchni) wyposażonych w specjalistyczne maszyny i urządzenia. Wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych (w tym ok. 100 spawaczy posiadających pełne uprawnienia spawalnicze w stosowanych metodach spawania, dysponujących kilkudziesięcioma kompleksowo wyposażonymi stanowiskami spawalniczymi).

- Polska Grupa Górnicza ma także ogromny potencjał w postaci zaplecza związanego z remontami oraz pracami spawalniczymi - zaznacza Bogusław Ziętek. - Jego wykorzystanie może sprawić, że spółka stanie się znaczącym graczem w realizacji wielkich programów rządowych. Takich obszarów stwarzających nowe możliwości rynkowe jest więcej. To wszystko są bardzo dobre pomysły, bowiem ich głównym celem jest zdejmowanie z Polskiej Grupy Górniczej stygmatu zacofania i działania rodem z poprzedniej epoki. Polska Grupa Górnicza podejmując tego typu inicjatywy, otwiera się na nowoczesność, pokazując przy tym, że kwestie ekologii też są dla niej ważne - podsumowuje Bogusław Ziętek.

Core business niezmienny i najważniejszy

Oczywiście głównym biznesem dla Polskiej Spółki Górniczej pozostaje wydobycie węgla. Spółka wydobywa rocznie około 30 mln ton węgla i koncentruje się na zaopatrywaniu w surowiec krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.

- Naszym zadaniem jest dostarczać węgiel i zaspokajać rynek klienta wewnętrznego, który jest nam najbliższy - mówi prezes PGG Tomasz Rogala.

W 2018 roku Polska Grupa Górnicza osiągnęła 493 mln zł zysku. Zdołała wydobyć 29,7 mln ton węgla i przeznaczyła na inwestycje 2 mld 418 mln złotych. W porównaniu z rokiem 2017 nakłady na inwestycje wzrosły w 2018 roku o 33 proc., natomiast w roku 2019 mają być jeszcze większe. W PGG szacują, że będzie to około 3 mld 179 mln zł. Na każdej tonie węgla PGG zarobiła w 2018 roku 25 zł. Spółka korzysta z koniunktury na rynku węgla i wysokich cen tego surowca. 

Czytaj także: Sośnica: kiedyś najgorsza, a teraz jedna z lepszych kopalń PGG

- Jesteśmy powiązani z trzema naszymi interesariuszami: są to pracownicy, czyli kapitał ludzki, wiedza i technologia, czyli  zarówno współpraca z dostawcami sprzętu, jak i jednostkami naukowymi, aż po podatki i opłaty, które trafiają do budżetu centralnego i budżetów lokalnych - wskazuje prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. 

Sama Polska Grupa Górnicza zatrudnia ok. 42 tys. pracowników, natomiast dla całego regionu generuje ok. 200 tysięcy miejsc pracy. W ubiegłym 2018 roku na rzecz budżetu centralnego zapłaciła 3,1 mld złotych, a na rzecz budżetów lokalnych 171,3 mln zł.    

Zobacz również: Przymusowe nadgodziny, złe traktowanie. Górnicy mają dość

oraz Kopalnie PGG mają dobre wyniki, ale wydajność kuleje. Czas wydłużyć czas pracy?

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (8)

Do artykułu: Nowe inicjatywy zmienią PGG. Przyszłość to także fotowoltaika, karbochemia i rozwój spawalnictwa

 • kad 2019-03-31 22:52:50
  PGG powinno się zająć produkcją węgla. Nie za bardzo im to wychodzi, więc biorą się za inne dziedziny. A to będzie już totalną porażką. Kiedy? Po wyborach parlamentarnych jesienią. A zakup linii produkcyjnej dla przenośników wygląda wprost, jak szykowanie sobie innej (lepszej) przyszłości dla pewnej grupy zarządzających.
 • komuna wraca 2019-03-30 14:15:17
  Znowu propaganda sukcesu jak za komuny o naszym górnictwie bo tak jak w czasach słusznie minionych każdy dzień bez niej jest dniem straconym. Towarzysz Ziętek jako naczelny związkowiec od ekologii opowiada o bardzo zdrowym ekologicznym węglu jak ekomiały i ekogroszki ale niestety zapomniał o takich "zdrowych" śmieciach i odpadach węglowych jak muły, floty i węgiel brunatny które są dalej spalane w domach. Natomiast bajkopisarz Rogala baja że już za chwilę pgg będzie najbardziej zielonym koncernem węglowym na świecie bo stać go na panele pv a nawet zgazowanie węgla za 500 mln euro chociaż ceny węgla ciągle spadają i już są po 70 euro/t. Ale przecież podatnicy jak zawsze dopłacą do tej górniczej komuny.
 • Tom 2019-03-30 13:26:16
  Ryl idź do szkoły dokończyć edukację na poziomie podstawowym bo chyba umknęło ci kilka lekcji z j. Polskiego
 • Ryl 2019-03-30 12:37:24
  A wobec podwyżek tesz nie jest obojętna wrzystkiego w górę idzie a te 30 brutto co się do niczego nie wlicza na dniuwke to psinco gura za nierubstwo zgarnia kokosy a ten nad dole grosze czas zmienić to związki do boju a nie tylko wycieczki i kasa na lewo od dyrektora
  • Czytelnik 2019-03-30 14:52:47
   Pisząc te żałosne wypociny weź sobie do ręki słownik i nie rób wstydu.
 • Wojciech 2019-03-30 11:47:10
  A co ze zgazowywaniem węgla w złożu??? To najczystsza możliwa metoda pozyskiwania energii. Poza tym można zgazować pokłady których się nie opłaca wydobywać.
  • das 2019-03-30 20:53:15
   Będą zgazowywać niskie pokłady na Ziemowicie albo na innej kopalni.
  • Niepodam 2019-04-02 10:06:11
   Zgazowanie węgla w złożu to tylko nierealizowalny slogan, taki sposób na uzyskanie grantów.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.140.84
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!