Zrobimy biznes, gdy nauczymy się spawać morskie wiatraki

Zrobimy biznes, gdy nauczymy się spawać morskie wiatraki
W przemyśle rola procesów spawalniczych jest nie do przecenienia. Fot. Pixabay.com

Przy realizacji znaczących projektów w energetyce, w tym wiatrowej, olbrzymia rolę odgrywać będą procesy spawalnicze. Są tu one wprost nie do przecenienia.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

 • Morska energetyka wiatrowa to młoda dziedzina wytwarzania energii i technologia ta cały czas się rozwija.
 • Wiatraki stają się coraz większe - zarówno jeżeli chodzi o ich gabaryty, jak również moc zainstalowaną. Dlatego dotychczas funkcjonujące fabryki muszą być rozbudowywane, bądź też są budowane od nowa - to szansa również dla polskich przedsiębiorstw.
 • Duży nacisk należy tu między innymi położyć na procesy spawalnicze, które odgrywają istotną rolę.
 • Już niebawem, w dniach 18-20 października, odbędą się Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING. Trwa rejestracja na to wydarzenie.

W przypadku energetyki wiatrowej głównym komponentem jest stal. A w przypadku sektora offshore, czyli morskiej energetyki wiatrowej, chodzi o bardzo duże elementy stalowe. Przy ich wytwarzaniu procesy spawalnicze odgrywają znaczącą rolę.

Wiatraki stają się coraz większe zarówno jeżeli chodzi o ich gabaryty, jak również moc zainstalowaną

- Istotna jest tu praca spawaczy, jak i ta wynikająca z robotyzacji procesów spawalniczych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Piotr Czopek, dyrektor do spraw regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (PSEW). - A trzeba pamiętać, że obecnie fundament dla morskiej turbiny wiatrowej to rura o średnicy około 8-9 metrów. Jeżeli chodzi o budowę wież morskich, to na razie w Polsce się ich nie wytwarza. Natomiast jest to rozwijający się rynek, na którym trzeba budować własne kompetencje. I wraz z rozwojem tego sektora sądzę, że będziemy również w Polsce te morskie wieże wykonywali - dodaje Piotr Czopek.

Przypomina jednocześnie, że próg wejścia jest w przypadku morskiej energetyki wiatrowej wysoki, bowiem jedna farma wiatrowa to koszt kilkunastu miliardów złotych. To instalacje o wielkich mocach i dlatego próg wejścia jest tu o wiele większy niż w przypadku lądowej energetyki wiatrowej. Trzeba zaznaczyć, że morska energetyka wiatrowa to bardzo młoda dziedzina wytwarzania energii i technologia ta cały czas się rozwija.

- Wiatraki stają się coraz większe zarówno jeżeli chodzi o ich gabaryty, jak również moc zainstalowaną. Dlatego dotychczas funkcjonujące fabryki muszą być rozbudowywane, bądź też są budowane od nowa - to szansa również dla polskich przedsiębiorstw - zaznacza Piotr Czopek.

Chodzi o olbrzymie konstrukcje - w przypadku fundamentów (tzw. monopile) nawet do 90 metrów, w zależności od głębokości danego akwenu oraz rodzaju podłoża. Taka konstrukcja musi być wbita w dno morskie, aby ją ustabilizować.

- W przypadku wiatraków o mocy 14-15 megawatów, które za kilka lat będą stawiane w polskiej części Morza Bałtyckiego, średnica monopile wynosi około 14 metrów. Zatem trzeba będzie budować nowe fabryki - i tu pojawia się szansa dla Polski - mówi Piotr Czopek. - Jeżeli chodzi o możliwość wykreowania nowych miejsc pracy, to Instytut Jagielloński, w zleconym przez nas studium, wskazuje, że sama lądowa energetyka wiatrowa może wygenerować od 50 do 100 tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie 2030 roku - wszystko zależy od tego, czy zmienione zostaną przepisy w obszarze tzw. zasady 10h. Oczywiście nie chodzi tylko o miejsca pracy bezpośrednio przy serwisie turbin wiatrowych, czy ich produkcji, bowiem dochodzą też pośrednie miejsca pracy między innymi w transporcie czy budownictwie. Wspomniane wielkości dotyczą tylko samej lądowej energetyki wiatrowej. Przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej może zostać wygenerowana podobna liczba nowych miejsc pracy - zaznacza Piotr Czopek.

A do tego dochodzą jeszcze inne sektory odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaika. Według Piotra Czopka niezmiernie istotne jest to, żeby transformacja energetyczna odbywała się w sposób odpowiedzialny społecznie.

- W tym kontekście niezmiernie istotny jest fakt, że energetyka rozproszona będzie generowała więcej miejsc pracy niż energetyka tradycyjna - ocenia Piotr Czopek. - Wystarczy spojrzeć na sektor fotowoltaiki i ile powstało firm zajmujących się montażem paneli fotowoltaicznych w instalacjach prosumenckich - energetyka wiatrowa, ta lądowa i morska również potrzebowały będą nowych pracowników o bardzo różnych profilach zawodowych - zauważa Piotr Czopek.

Na dziś nikt w Polsce nie spawa wież morskich. Jednak w przyszłości to się może zmienić

Lądowe wieże wiatrowe produkuje Grupa Przemysłowa Baltic. Jest to skomplikowany i złożony proces.

- Jako firma produkujemy wieże wiatrowe lądowe. W przypadku wież lądowych blachy na wieże mówiąc w dużym skrócie są ukosowane (na X), zwijane i potem spawane - wyjaśnia w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Klim, szef Działu Technologicznego w Grupie Przemysłowej Baltic.

Grubość blach w przypadku wież lądowych wynosi średnio 30 milimetrów. Natomiast w przypadku rynku offshore, to jest wież morskich, ta grubość wynosi już średnio 50 milimetrów.

- Aby wytwarzanie wież morskich było konkurencyjne kosztowo należy poczynić inwestycje obejmujące przygotowanie innego parku maszynowego, uwzględniającego technologie wytwarzania wież morskich, czyli łączenie blach, zwijanie, frezowanie (na U) i dopiero spawanie - zaznacza Paweł Klim. - Z tego, co się orientuję, to na dziś nikt w Polsce nie spawa wież morskich. Jako firma rocznie wytwarzamy około 200 wież lądowych. W przypadku morskich wież wiatrowych mówimy o skomplikowanych procesach technologicznych i spawalniczych, które muszą być wysoce zautomatyzowane. Wytwarzanie wież lądowych jest zautomatyzowane, a morskich ze względu na wymagania klientów/środowiska jeszcze bardziej - wyjaśnia Paweł Klim.

I wskazuje, że trzeba dysponować inną technologią wytwarzania niż wieża lądowa.

- Związane jest to z innym przygotowaniem złącza spawalniczego, obróbki materiałów czy systemów antykorozyjnych. Dochodzą do tego zagadnienia związane z gabarytem obiektów, jak chociażby ich waga. Sekcje wież morskich ważą po 450 ton. Jako firma wytwarzamy wieże lądowe, ale jednocześnie analizujemy kierunek produkcji wież morskich - przyznaje Paweł Klim.

Przedstawicieli branży spawalniczej niepokoi obecnie to, że na horyzoncie nie widać jakichś większych inwestycji. Mamy zastój. Przy tym panuje niepewność z uwagi na przedłużającą się wojnę na Ukrainie, szalejącą na świecie inflację, kłopoty energetyczne Europy czy wreszcie zagrożenie kolejnymi falami koronawirusa i związanymi z tym restrykcjami.

- Pewne jest to, że muszą ruszyć inwestycje w sektorze energetycznym, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. W polskiej energetyce jest wiele do zrobienia, a spawanie jest niezwykle ważnym procesem w przypadku tego typu inwestycji - wskazuje Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający Kemppi Sp. z o.o.

Procesy spawalnicze odgrywają olbrzymią rolę w wielu ważnych gałęziach przemysłu

Procesy spawalnicze są kluczowe w wielu sektorach gospodarki. Mają olbrzymie znaczenie w lądowej oraz morskiej energetyce wiatrowej. Są ważne również w przypadku przemysłu wydobywczego. Przykładowo procesy spawalnicze w Polskiej Grupie Górniczej, będącej największym producentem węgla w Unii Europejskiej, są procesami ściśle związanymi z przygotowaniem i utrzymaniem infrastruktury produkcyjnej.

Największy udział w realizacji tychże procesów ma Zakład Remontowo-Produkcyjny realizujący remonty, modernizacje oraz produkcję maszyn i urządzeń górniczych. Procesy spawalnicze realizowane w zakładzie są na tyle istotne, iż zgodnie z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi produkcji maszyn i urządzeń górniczych są realizowane od prawie 20 lat w oparciu o wdrożony i certyfikowany standard PN-EN ISO 3834-2 zapewniający najwyższą jakość wyrobów spawanych.

Roczny przerób Zakładu Remontowo-Produkcyjnego to około 1000 wyremontowanych, zmodernizowanych i wyprodukowanych obudów zmechanizowanych. Dochodzi do tego jeszcze prawie 35000 szyn tras kolejek podwieszonych co stanowi prawie 60km trasy.

W Polskiej Grupie Górniczej spawanie odgrywa najistotniejszą rolę w utrzymaniu na odpowiednim poziomie technicznym infrastruktury produkcyjnej. Dotyczy to w szczególności remontów, modernizacji oraz produkcji sekcji obudów zmechanizowanych, tras kolejek podwieszonych oraz tras przenośników dla kopalń spółki. Akurat w przypadku Polskiej Grupy Górniczej nie ma problemu z niedoborem spawaczy. Od wielu lat w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym Polskiej Grupy Górniczej funkcjonuje bowiem Ośrodek Szkolenia Spawaczy. Obecnie Zakład posiada w dyspozycji około 200 uprawnionych spawaczy w tym ok 160 wykonujących w sposób czynny prace spawalnicze.

Zatem, jak widać, procesy spawalnicze odgrywają olbrzymią rolę w wielu ważnych gałęziach przemysłu. Na pewno taką perspektywiczną branżą w przypadku spawalnictwa jest między innymi sektor offshore, czyli morskiej energetyki wiatrowej. Sektor offshore ma istotne znaczenie, szczególnie w przypadku krajów wokół Bałtyku zważywszy na to, że większość tego regionu była uzależniona od importu surowców z Rosji. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe byłyby istotne w dalszym procesie tworzenia przez te kraje miksu energetycznego.

- Farmy wiatrowe na morzu będą powstawały, a technologia jest pozyskiwana - przewiduje w rozmowie z portalem WNP.PL dr inż. Jakub Górecki, kierownik inżynierii w Stadler Polska. - Ostatnio pojawiła się informacja o możliwym transferze technologii z USA w zakresie energetyki jądrowej. Polski przemysł miałby tu być w stanie wypełnić w 50 proc. ten obszar - dodaje Jakub Górecki.

Polskie przedsiębiorstwa będą inwestować w nowoczesne linie produkcyjne - w tym te dotyczące procesów spawalniczych

Mamy producentów konstrukcji stalowych oraz urządzeń ciśnieniowych na wysokim poziomie. Natomiast w przypadku energetyki jądrowej pojawią się dodatkowe wymagania.

- Potrzebujemy transferu technologii, który pozwoli nam spełnić nowe, nieznane w naszym kraju wymagania jakościowe. Jeżeli mówimy o procesach spawalniczych, to w przypadku energetyki jądrowej mamy do czynienia z większym udziałem stali odpornych na korozję, niż to ma miejsce w energetyce konwencjonalnej - dodaje Jakub Górecki.

Zarówno energetyka onshore, jak i offshore stanowią rynek o rosnącym popycie i potencjale wzrostu. Jeżeli polskie przedsiębiorstwa będą inwestować w nowoczesne linie produkcyjne - w tym te dotyczące procesów spawalniczych - to w perspektywie mogą stać się dostarczycielem rozwiązań także w branży morskiej energetyki wiatrowej.

A jeszcze większym wyzwaniem będzie to związane z przyszłą realizacją w obszarze energetyki jądrowej. Zresztą należy się spodziewać, że przy realizacji programu jądrowego prace wykonywać będą specjaliści z zagranicy, bowiem dla jednego czy dwóch bloków nie powstanie całe rozbudowane zaplecze, z którym mamy do czynienia w przypadku tych krajów, gdzie funkcjonują dziesiątki reaktorów.

Natomiast lądowa oraz morska energetyka wiatrowa może już oznaczać mocne zaangażowanie się polskich firm, które mogą mieć ku temu odpowiednie kompetencje. I wszędzie tu olbrzymią rolę odgrywać będą procesy w zakresie spawania.

 

 

×

KOMENTARZE (9)

Do artykułu: Zrobimy biznes, gdy nauczymy się spawać morskie wiatraki

 • yo-yo 2022-09-23 13:16:40
  nie bijcie leżącego, pisze co wie a wie niewiele, to i pisze ogólniki znalezione w internecie
 • Wojciech 2022-09-23 12:46:00
  z tego co wiem, a Pan Dudała nie wie, to mamy fabrykę całych podstaw do wiatraków morskich - STR3. W stanie upadłości. I z tego co wiem, to nie wiązali tam tych konstrukcji sznurkiem tylko spawali. Chcę powiedzieć, że ta wypowiedź to ogólniki i pobożne życzenia, bez zmierzenia się z rzeczywistością.
  • Marek 2022-09-24 18:54:35
   Dokładnie, nowa fabryka ST3 w Szczecinie była stawiana typowo dla prac offshore.... fachowcy wyjechali a fabryka jest pod syndykiem
 • Qwerty 2022-09-23 11:54:56
  A po co?? Krzyze powinnismy umiec spawac, to jest wazne. Wiecej kosciolow i krzyzy to kest program PIS.
  • Dziwne 2022-09-23 21:51:32
   To że jesteś głupcem, to zarządzenie losu, ale żeby się z tym zaraz obnosić?
 • Arek 2022-09-23 10:06:51
  To jest K!!!!! kłamstwo w biały dzień! A co z fabryką ST3 Offshore w Szczecinie, która zbudowała ponad setkę fundamentów farm i to różnego rodzaju? (Monopile i Jackety). Niedouczony czy specjalnie ją pomija?
 • Miroo 2022-09-23 09:51:08
  Fabryka w Szczecinie na wyspie brdowskiej ST3 to umiała (za PO postawiona więc zła za PiS)! dziś stoi do kupienia jako upadła, bo likwidacja - ale tam jest wielki robot spawalniczy który wiele Monopile i Jacketów do farm wiatrowych już zespawał! Człowieku jaki ty jesteś niekompetentny i nie zorientowany czy specjalnie to pominąłeś?!?!?!?!?!?!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.132.74
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!