PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

X Kongres Nowego Przemysłu

Warszawa  •  16-17 października 2013

Prelegenci

  A

 • Abhari Reza

  Abhari Reza

  Professor of Energy Technologies, Laboratory for Energy Conversion Company, Swiss Federal Institute of Technology
  Profesor w dziedzinie technologii energetycznych, Laboratorium Konwersji Energii Instytucja Szwajcarski Federalny Instytut Technologiczny Bio Reza Abhari posiada tytuł Profesora Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologicznego (ETH) w Zurychu w dziedzinie technologii energetycznych. Odpowiedzialny jest za edukację i prowadzenie badań w zakresie technologii i procesów dotyczących innowacji, związanych z rozwojem urządzeń i systemów energetycznych. Jest członkiem-założycielem wielu przedsiębiorstw, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Od 2008 roku jest członkiem rady nadzorczej firmy PNE Wind (PNE3.DE). Oprócz tego pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Audytów w tym przedsiębiorstwie. Ponadto pełnił funkcję członka rady nadzorczej firmy First Climate (2008-2013), zajmującej się obrotem ulgami w zakresie redukcji emisji. Pracował także dla wielu przedsiębiorstw międzynarodowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji jako doradca ds. technicznych, strategicznych i zarządzania. Profesor Abhari doradzał również kilku firmom private equity i venture capital, które wspierają czyste inwestycje technologiczne. Jest członkiem Szwajcarskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych oraz członkiem rzeczywistym ASME, amerykańskiego stowarzyszenia specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej. W Massachusetts Institute of Technology (MIT) uzyskał tytuł doktora w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki oraz ukończył drugi fakultet w dziedzinie finansów. Ponadto uzyskał tytuły licencjata i magistra w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Oksfordzkim.
 • B

 • Bonk Krzysztof

  Bonk Krzysztof

  Dyrektor ds. Obrotu Energią, Alpiq Energy SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
  Absolwent Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Magister ekonomii. Absolwent Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Krakowska Szkoła Biznesu) na kierunku Rachunkowość i Finanse. W 2010 r. ukończył Program Management organizowany przez ICAN Institute w Warszawie. Karierę w sektorze energetycznym rozpoczął w 2000 r. jako analityk, specjalista rynku energii w Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym SA, skąd przeszedł do Enion SA, wchodzących obecnie w skład Grupy TAURON. W 2005 roku rozpoczął pracę w międzynarodowej spółce obrotu Atel Polska Sp. o.o. (obecnie Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce) z siedzibą w Warszawie. Od 2008 roku przejął odpowiedzialność za hurtowy obrót energią elektryczną oraz zarządzanie portfelem spółki na terytorium Polski. Od lat jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią. W roku 2012 r. został wybrany Wiceprezesem Rady Zarządzającej TOE.
 • Brzozowski Dariusz

  Brzozowski Dariusz

  prezes zarządu, EWE energia Sp. z o.o.

  Członek Zarządu EWE Polska sp. z o.o., Prezes Zarządu EWE energia sp. z o.o.

  Branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 członek zarządu EWE Polska. Prowadzi również aktywną działalność społeczną. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN oraz członka zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

   

 • Bukowski Maciej

  Bukowski Maciej

  Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Studiów Strukturalnych
  Doktor nauk ekonomicznych. Prezes Instytut Studiów Strukturalnych. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, analitycznych, doradczych. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030) oraz publikacji naukowych z zakresu makroekonomii. Autor licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi debaty wokół kształtu polityki rozwoju, polityki klimatycznej, innowacyjności, rynku pracy oraz systemu emerytalnego. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się finansami publicznymi, teorią i empirią wzrostu gospodarczego oraz ekonomią pracy.
 • C

 • Cetnarski Wojciech

  Cetnarski Wojciech

  Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Pan Wojciech Cetnarski objął stanowisko Prezesa Zarządu Wento Sp. z o.o. (spółce powołanej przez Enterprise Investors) po ośmiu latach pomyślnego prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi doradztwa i zarządzania “Wojciech Cetnarski Consulting”, która w tym okresie współpracowała z wieloma klientami krajowymi i zagranicznymi z sektora energetyki odnawialnej. Jednocześnie, w latach 2009 – 2012 Pan Wojciech Cetnarski pełnił funkcję Członka Zarządu Norvento Polska Sp. z o. o. , która jako przedstawiciel inwestora strategicznego realizującego projekty inwestycyjne w energetyce odnawialnej, przygotowała ok. 70 MW projektów wiatrowych, na terenie Polski. Norvento Polska jest częścią grupy Norvento, należącej do hiszpańskich inwestorów prywatnych. Do grudnia 2005 roku Pan Wojciech Cetnarski piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polish Energy Partners S.A. oraz Prezesa Saturn Management Sp. z o. o. , spółki zależnej od Polish Energy Partners S.A. Jako jeden z założycieli, od lipca 1997 do grudnia 2003, pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Polish Energy Partners S.A., która z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2004 roku. Działając w PEP rozpoczął budowę jednej z pierwszych w Polsce farm wiatrowych, 22MW w Pucku, która została ostatecznie uruchomiona w 2007 roku. Pan Cetnarski założył Polish Energy Partners S.A. po sześciu latach udanej działalności przedsiębiorczej i zarządczej w firmach polskich i zagranicznych. Przed dołączeniem do Polish Energy Partners S.A., był wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Quo Vadis Polska, jednej z najbardziej uznanych firm doradczych, będących polskim oddziałem Quo Vadis International. QVP świadczyła usługi doradztwa strategicznego dla takich firm, jak Avon Products, czy Alumax Inc. Przedtem Pan Cetnarski był Wiceprezesem Hanze Holding, jednej z pierwszych polskich spółek holdingowych, gdzie odpowiadał za planowanie strategiczne i rozwój grupy. Jest również założycielem Toros, jednej z pierwszych polsko-włoskich spółek joint venture. Od 2001 do 2005 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Izby Energetyki Przemysłowej, której był współzałożycielem w 1998, a od 2002 roku jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kogen Polska, którego również jest współzałożycielem. W okresie od 2000 do 2002 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Energomontaż Południe S.A. , jednej z wiodących polskich spółek budowlanych. EDUKACJA Pan Cetnarski studiował na Wydziale Inżynierii Lotniczej Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie oraz Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Biegle włada językiem polskim, angielskim, włoskim i rosyjskim.
 • Chojnacki Ireneusz

  Chojnacki Ireneusz

  Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl
 • Czarnecki Mirosław

  Czarnecki Mirosław

  Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo-Wschodnia, Intergraph Process, Power & Marine Division, Intergraph Polska Sp. z o.o
  Mirosław Czarnecki od ponad 20 lat związany jest z amerykańską firmą Intergraph Corporation, będącą czołowym dostawcą zintegrowanych systemów informacyjnych SmartPlantŸ Enterprise, wspierających projektowanie, budowę i eksploatację rozległych obiektów przemysłowych w energetyce i innych gałeziach przemysłu. Obecnie, jako Regionalny Dyrektor Wykonawczy, Mirosław Czarnecki odpowiada za działania segmentu Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) w całym regionie Europy Środowo-Wschodniej. Wcześniejsze doświadczenia Mirosława Czarneckiego związane są z rodzimym i skandynawskim przemysłem okrętowym.
 • Czub Marcin

  Czub Marcin

  Główny Dyspozytor w Pionie Krajowa Dyspozycja Gazu, GAZ-SYSTEM SA
  Marcin Czub – Główny Dyspozytor w Pionie Krajowa Dyspozycja Gazu – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny za obszar sterowania ruchem i dyspozycji krajowego systemu przesyłowego oraz polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Energetyki Cieplnej. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Brał udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach branżowych oraz z zakresu zarządzania. Od 13 lat związany jest z branżą gazowniczą. Od 2007 roku jest Głównym Dyspozytorem systemów przesyłowych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu systemem gazowniczym kraju.
 • Czyżewski Adam

  Czyżewski Adam

  Główny Ekonomista, PKN ORLEN SA

  Dr Czyżewski jest Głównym Ekonomistą PKN ORLEN od 2007 roku. Specjalizuje się w przemianach globalnego sektora energii pod wpływem polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Zanim związał się z PKN ORLEN był dyrektorem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym za badania makroekonomicze i prognozowanie inflacji. Wcześniej był makroekonomistą w Banku Światowym oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim (dr) oraz stypendystą Fulbrighta na Uniwersytetach Stanford i Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych.

 • D

 • Dobrut Mirosław

  Dobrut Mirosław

  Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa
 • G

 • Gajewski Andrzej

  Gajewski Andrzej

  Prezes Zarządu, PGNiG Termika SA
  Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, studia doktoranckie – ekonomia SGH. Ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w górnictwie i elektroenergetyce, w tym 6-letnie na stanowiskach dyrektora Finansów i Kontrolingu, następnie wiceprezesa w PSE Operator SA. Był członkiem zespołu roboczego przy Ministerstwie Gospodarki – pracował nad zapisami „Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej”. W latach 2006-2010 pełnił funkcję członka w Radach Nadzorczych spółek z sektora energetycznego (przewodniczący Rady Nadzorczej PSE – Zachód Sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zarządcy Rozliczeń SA). W ostatnich latach współpracował z firmami konsultingowymi dla strategicznych podmiotów sektora elektroenergetycznego, w obszarach doradztwa strategicznego, finansowego oraz due diligence projektów OZE. Odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za zasługi dla elektroenergetyki.
 • Górski Grzegorz

  Górski Grzegorz

  Prezes Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska SA, Członek Zarządu, GDF SUEZ Energy Europe,
  Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. i członek Zarządu GDF SUEZ Energy Europe (GSEE). Odpowiada on za region Europy Wschodniej oraz działalność biznesową w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Austrii i Rumunii. Od stycznia 2010 r. pełnił funkcję prezesa GDF SUEZ Energy Central Europe. Od stycznia 2006 r. jest Country Managerem na Polskę, wcześniej był odpowiedzialny za marketing i sprzedaż oraz rozwój biznesu w kraju (jako Prezes Electrabel Polska Sp. z o.o.). Z Grupą związany jest od 1993 r. Przed przejściem do sektora energetycznego po prywatyzacji Elektrowni Połaniec, do 2000 r. był Prezesem Zarządu CITEC S.A., spółki zależnej Tractebel Engineering w Polsce. W 1985 r. otrzymał tytuł Magistra Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora. W 1998 r. ukończył Young Managers Program w prywatnej szkole zarządzania i biznesu INSEAD w Fontainebleau, we Francji, a 10 lat później – General Management Program w INSEAD CEDEP w Fontainebleau.
 • Grad Aleksander

  Grad Aleksander

  Prezes Zarządu, PGE EJ 1
  Aleksander Grad Prezes Zarządu PGE EJ 1 Sp. z o.o. od 12 lipca 2012 roku, gdzie odpowiada za proces przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Magister inżynier, absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2007 – 2011 był Ministrem Skarbu Państwa. Od 2008 roku Aleksander Grad realizował w Ministerstwie Skarbu Państwa strategię wzmocnienia polskiego rynku finansowego „Warszawa – Regionalne Centrum Finansowe”. W tym czasie sfinalizowano wiele przełomowych debiutów publicznych i transakcji wtórnych m.in. IPO PZU, PGE, JSW, Tauron Polska Energia, Enea o łącznej wartości 31 mld zł. Dzięki transakcjom giełdowym z tego okresu kapitalizacja GWP zwiększyła się o 120 mld zł. Aleksander Grad nadzorował budowę pierwszego Terminala LNG w basenie Morza Bałtyckiego. W trakcie jego kadencji zakończono międzynarodowe spory z Eureko, Vivendi, Nordzucker. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Był Rzecznikiem Platformy Obywatelskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Mandat poselski złożył w czerwcu 2012 roku. Od 1999 do 2000 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje. Równocześnie Konsultant Banku Światowego, przewodniczący Komitetu Sterującego Programu PHARE Inred Tourin III ukierunkowanego na rozwój turystyki. Twórca Akcjonariatu Obywatelskiego – kompleksowego programu zbliżania ludzi i rynku. Współtwórca Małopolskiego Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał jako prywatny przedsiębiorca. Po 10 latach prowadzenia działalności zarządzał 200 osobowym zespołem. Sprawował funkcję radnego i zastępcy wójta Gminy Pleśna. W latach 1997 - 1998 roku był Wojewodą tarnowskim. Był przewodniczącym Małopolskiej Rady Regionalnej.
 • J

 • Jaczewska Beata

  Jaczewska Beata

  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska RP
 • Jankowski Bolesław

  Jankowski Bolesław

  Ekspert, EnergSys
 • Jędrysek Mariusz Orion

  Jędrysek Mariusz Orion

  Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska RP
 • K

 • Kajetanowicz Krzysztof

  Kajetanowicz Krzysztof

  CFA, Menedżer w Dziale Usług Transakcyjnych, TPA Horwath Management Sp. z o.o.
  Krzysztof Kajetanowicz dołączył do TPA Horwath w 2011 r. Od 2004 r. pracował w PricewaterhouseCoopers – najpierw w Dziale doradztwa podatkowego, a następnie w Dziale doradztwa biznesowego, w którym zajmował się doradztwem transakcyjnym i wycenami, przede wszystkim w odniesieniu do sektora energetycznego. W latach 2009-2011 prowadził jednoosobową firmę. Jego doświadczenie obejmuje między innymi sektor energetyczny, FMCG, produkcyjny oraz nieruchomości. Krzysztof otrzymał certyfikat CFA Institute, przyznawany analitykom biegłym w jakościowej i ilościowej ocenie stanu i perspektyw gospodarek oraz branż, wycenie przedsiębiorstw i instrumentów finansowych, analizie sprawozdań finansowych, zarządzaniu portfelem inwestycyjnym oraz analizie opłacalności działalności gospodarczej. Jako ekspert w dziedzinie modelowania finansowego, analizy finansów przedsiębiorstw i wycen Krzysztof uczestniczył w projektach polegających na przygotowywaniu analiz prywatyzacyjnych, biznesplanów i wycen, strukturyzacji transakcji, analizie sprawozdań finansowych, ocenie opłacalności inwestycji typu greenfield i ocenie perspektyw spółek oraz rynków.
 • Kaliś Henryk

  Kaliś Henryk

  Kierownik Działu Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami; Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA, Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Przewodniczący, Forum CO2, Prezes, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
  Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” SA. Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Opracował i wdrożył w ZGH „Bolesław” SA system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zorganizował i od lipca 2002 r kieruje Działem Zarządzania Energią Elektryczną prowadząc rynkowe zakupy energii elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu skupiającego 11 organizacji branżowych polskiego przemysłu. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Forum. Jest również Prezesem Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Energetyki przy Hutniczej Izbie Przemysłowo Handlowej. Jego praca i uzyskiwane efekty zostały docenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł” który dwukrotne przyznał mu wyróżnienia za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Korzeniowski Mariusz

  Korzeniowski Mariusz

  Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych, Katowicki Holding Węglowy SA
 • Kozak Wojciech

  Kozak Wojciech

  wicemarszałek województwa małopolskiego,

  Żonaty, dwoje dzieci. Urodził się w 1958 r. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomi i Informatyki w Krakowie. Od 1986 r. dyrektor ds. handlu w przedsiębiorstwie ARPIS w Krakowie. W latach 1991-1996 był prezesem Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Brzesku, następnie w latach 1996-2002 prezesem Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wieliczce. Od 2002 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Radny powiatu wielickiego II i III kadencji. Wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego III kadencji, w którym odpowiadał m.in. za ochronę zdrowia, politykę społeczną, ochronę środowiska, meliorację i infrastrukturę przeciwpowodziową, rozwój obszarów wiejskich. Był członkiem zespołu „Ratujmy Polskie Szpitale” Programu Rządowego w zakresie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz delegatem Województwa Małopolskiego na „Biały Szczyt”. Przewodniczący Rady ds. Produktów Tradycyjnych. Autor programu „Małopolskie Remizy”, „Małopolska Nasz Region Nasza Szansa”. Z powodzeniem przekształcił Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w spółkę kapitałową. Doprowadził do rozbudowy i unowocześnienia szpitali w województwie małopolskim. Współtwórca programów ochrony zdrowia w zakresie chorób nowotworowych, psychicznych, uzależnień, ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu.

 • Kozłowski Zbigniew

  Kozłowski Zbigniew

  Of Counsel, CMS
  Zbigniew Kozłowski jest adwokatem i Counselem, kieruje zespołem prawa ochrony środowiska w CMS, który jest wiodącą praktyką na rynku kancelarii prawnych świadczących pomoc prawną w obszarze prawa ochrony środowiska według rankingów dziennika „Rzeczpospolita” oraz Chambers Europe. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.
 • Krzyżanowski Jarosław

  Krzyżanowski Jarosław

  Prezes Zarządu, Tractebel Engineering SA
  Prezes Zarządu Tractebel Engineering S.A. (Grupa GDF SUEZ). Odpowiada za rozwój, zarządzanie, koordynację działalności firmy jak również za kreowanie i wdrażanie strategii spółki na rynku polskim. W latach 1998 - 2011 był zatrudniony w firmie ABB. W tym czasie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału, Dyrektora Obszaru Biznesu, odpowiadając za tworzenie, rozwój i zarządzanie fabrykami i jednostkami biznesu w obszarze urządzeń energetycznych średniego i wysokiego napięcia. W roku 1986 otrzymał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, zaś w roku 2008 ukończył studia MBA na Illinois University i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w wielu projektach i szkoleniach specjalistycznych w zakresie zarządzania m.in. w Japonii i Szwajcarii.
 • Kuśpik Wojciech

  Kuśpik Wojciech

  Prezes Zarządu, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, PTWP SA
 • M

 • Mazurkiewicz Wojciech

  Mazurkiewicz Wojciech

  Prezes Zarządu, AES Sp. z o.o.
 • Moroz Janusz

  Moroz Janusz

  Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska
 • Murawski Jacek

  Murawski Jacek

  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i IT, PGNiG
  Jacek Murawski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy. Uzyskał dyplom EMBA Helsinki School of Economics. Uczestnik wielu szkoleń i kursów z obszaru finansów, zarządzania, marketingu, IT w tym organizowanych przez INSEAD, Ashridge Management Centre, Management Center Europe, France Telecom University i wielu innych. W ciągu ponad 20-letniej kariery zawodowej pełnił czołowe stanowiska w wielu spółkach. W okresie 1990 - 1995 odpowiadał za finanse w Bantex Poland sp. z o.o. W latach 1995 - 2001 był Kontrolerem Finansowym i Członkiem Zarządu w Polskich Książkach Telefonicznych sp. z o.o., a także Głównym Księgowym w Polkomtel S.A., następnie Dyrektorem ds. Finansowych w Tchibo Warszawa sp. z o.o. W latach 2001 - 2007 odpowiadał za finanse i administrację, jako Członek Zarządu ds. Finansowych PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange. W okresie 2007 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wirtualnej Polska S.A., czołowego polskiego portalu internetowego. W latach 2006-2007 był również V-ce Prezydentem Pracodawców RP. W kolejnych latach zaangażowany był w działalność inwestycyjną i doradczą na terenie Polski i regionu Europy Centralnej jako Investment Partner w funduszu MCI Management S.A., wiodącej polskiej spółki Venture Capital. W tym okresie zasiadał w Radach Nadzorczych, Zarządach oraz jako Interim CFO w spółkach portfelowych grupy, zarówno w Polsce jak i w Czechach
 • N

 • Noga Krzysztof

  Noga Krzysztof

  Wiceprezes Zarządu, Grupa Duon SA
  Krzysztof Noga jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze na Wydziale Elektrycznym oraz studiów MBA – Uniwersytet Gdański / Erasmus Rotterdam. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Grupie DUON jest odpowiedzialny za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w DUON Marketing and Trading S.A. (poprzednio KRI Marketing and Trading S.A.). Posiada dziewiętnastoletnie doświadczenie w branży energetycznej, w której sprawował funkcje zarządcze m.in. w PGNiG Energia S.A., Energa S.A., PSE Electra S.A., PGE S.A. oraz Elnord S.A. Ponadto był członkiem rad nadzorczych m.in. w takich spółkach, jak: NOM S.A. (2007), PSE Electra S.A. (2007), ENERGA Obrót S.A. (2008), Zespół Elektrowni Wodnych Straszyn Sp. z o.o. (2008). Jest także współzałożycielem Towarzystwa Obrotu Energią.
 • Nykiel Mirosława

  Nykiel Mirosława

  Poseł na Sejm, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej
  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania, odbyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsiębiorca: Prezes Zarządu RUCH S.A.; właścicielka i prezes ECB (firma prywatna). Senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, członek Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Gospodarki, przewodnicząca Podkomisja stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, przewodnicząca zespołu Parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Energetyki, przedstawicielka Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
 • O

 • Onichimowski Grzegorz

  Onichimowski Grzegorz

  Prezes Zarządu, WSEInfoEngine SA, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA w latach 2002-2012,
  W latach 2002 – 2012 pełnił funkcję prezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu, również strategicznym, dziennikarstwie oraz realizacji nowych projektów. Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, jeden z autorów koncepcji „zielonych”, „czerwonych” i „białych” certyfikatów. Absolwent wydziału fizyki technicznej i matematyki stosowanej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studium zarządzania firmą w Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Pod jego kierownictwem TGE, prowadząca początkowo wyłącznie Rynek Dnia Następnego z 1-proc. udziałem w rynku, stała się jedną z czołowych giełd energii w Europie, będącą głównym miejscem kontraktacji energii elektrycznej dla większości uczestników polskiego rynku energii. Był jednym z inicjatorów powołania Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Przez całe życie zawodowe związany z branżą informatyczną. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu, również strategicznym, dziennikarstwie oraz realizacji nowych projektów.
 • Ostrowski Wojciech

  Ostrowski Wojciech

  Wiceprezes, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • P

 • Pilch Bogdan

  Pilch Bogdan

  Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna SA
 • R

 • Rak Piotr

  Rak Piotr

  Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Rączka Jan

  Rączka Jan

  Forum Analiz Energetycznych
  Jan Rączka, PhD in economics, in 2008-12 he was Chairman of the National Environmental Protection and Water Management Fund in Warsaw. Earlier, he was assistant professor at the Department of Economics, Warsaw University. A financial expert with the EBRD. In 1993-1995, he was in the staff of the Central and Eastern European Forum of the Batory Foundation. During his tenure as the Chairman of the NEPWMF, he improved the efficiency of the organisation and expanded the scope and scale of its activities. In 2009, Mr Rączka was invited to the governmental panel that negotiated the first sales of the CO2 emission rights pursuant to the Kyoto Agreement. He is an advocate and co-author of the system of subsidies for solar panels for private users. He actively developed the instruments for improving energy efficiency, smart power grids, and new technologies for environmental protection. Jan Rączka represents the Regulatory Assistance Project (RAP), a global, non-profit team of experts focused on the long-term economic and environmental sustainability of the power and natural gas sectors, providing technical and policy assistance to policymakers and regulators on a broad range of energy and environmental issues. Most of RAP’s experts previously occupied distinguished positions in public administration, and they draw on first-hand experience to develop appropriate policy and regulatory solutions. RAP operates in the US, Europe, China and India
 • Rojewska Beata

  Rojewska Beata

  Dyrektor ds. Paliw Płynnych i Gazu, Towarowa Giełda Energii SA
  Beata Rojewska – od lutego 2013 roku Dyrektor ds. Paliw płynnych i gazu Towarowej Giełdy Energii S.A. Od ponad 15 lat związana zawodowo z rynkiem gazu. W latach 1997-2007 była pracownikiem PGNiG SA, pełniła m.in. funkcję kierownika działu Rynku Gazu. W latach 2007-2008 w SPEC SA odpowiedzialna była za politykę taryfową spółki. Od 2008 do 2011 roku jako dyrektor w spółce CP Energia odpowiadała za taryfy i regulacje. Od 2011 współpracowała z uczestnikami rynku gazu jako niezależny konsultant.
 • Rychlicki Stanisław

  Rychlicki Stanisław

  Kierownik, Katedra Inżynierii Naftowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Ukończył studia na Wydz. Geologiczno – Poszukiwawczym AGH w roku 1968. Był Prodziekanem i Dziekanem Wydziału. Obecnie jest Z – cą Kierownika Katedry Inżynierii Naftowej. Ponadto od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, monografii i skryptów, ponad 350 publikacji krajowych i zagranicznych oraz ponad 240 opracowań dla przemysłu. Z tytułu działalności zawodowej oraz społecznej współpracuje bardzo aktywnie z przemysłem naftowym i energetycznym. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń naukowych krajowych i zagranicznych / SPE, IGU/WOC1, WPC, SPWLA, KG PAN, SITPNiG, SPWLA/.
 • S

 • Strupczewski Andrzej

  Strupczewski Andrzej

  Członek Rady Naukowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego i rzecznik energetyki jądrowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, ekspert ds. bezpieczeństwa jądrowego Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN. 53 lata pracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, w tym 6 lat w MAEA w Wiedniu. Napisał pierwszy w Polsce podręcznik obliczania osłon reaktorowych, projektował reaktor badawczy MARIA i kierował jego rozruchem technologicznym, prowadził pionierskie badania cieplno-przepływowe w rdzeniu reaktora EWA. Jako zastępca dyrektora IEA kierował do 1992 roku międzynarodowym programem badań bezpieczeństwa reaktorów, a po przerwaniu budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu prowadził ciągle analizy bezpieczeństwa reaktorów energetycznych w różnych krajach. Badał bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w Armenii, Bułgarii i Słowacji, prowadził misje MAEA do oceny bezpieczeństwa elektrowni Paks na Węgrzech, Dukowany i Temelin w Czechach, wykonywał analizy EJ Temelin i EJ Mochowce dla rządu Austrii, wykonał ocenę wpływu pomocy Unii Europejskiej na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w Rosji i na Ukrainie z wizjami lokalnymi we wszystkich elektrowniach jądrowych, organizacjach wsparcia technicznego i urzędach dozoru jądrowego tych państw, był jednym z fachowców międzynarodowych powołanych do oceny najnowszych reaktorów III generacji proponowanych dla Wielkiej Brytanii, a w ostatnim czasie prowadził ocenę bezpieczeństwa bloków w EJ Kozłoduj w ramach akcji stress-testów po Fukushimie. Jest autorem 4 książek i 250 prac na temat energetyki jądrowej, uzyskał 6 patentów. Był członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN i Komitetu Nauk Radiacyjnych PAN, przedstawicielem Polski w Komitecie Energetyki Jądrowej UNIPEDE i w Komitecie Energetyki Jądrowej ISO. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.
 • Sztuba Wojciech

  Sztuba Wojciech

  Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający, TPA Poland
 • Szwed Cezary

  Szwed Cezary

  Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Szymańska Małgorzata

  Szymańska Małgorzata

  Dyrektor, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki RP
  Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w latach 2002-2004, odbyła także staż w Ecole Nationale d’Administration. W 1991 r. rozpoczęła pracę zawodową w dziale inwestycji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Od 1994 r. kontynuowałam pracę zawodową w zakresie przygotowania realizacji inwestycji w powołanej do życia na mocy ustaleń polsko-rosyjskiego Porozumienia Międzyrządowego z 1993 r. spółce EuRoPol Gaz S.A., której zdaniem było wybudowanie polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia. Od 2004 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej, zatrudnionym w Ministerstwie Gospodarki, gdzie przez osiem lat pełniła funkcję naczelnika wydziału gazu ziemnego. Była członkiem Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Od sierpnia 2011 r. jest dyrektorem Departamentu Ropy i Gazu, który wypełniania zadania Ministra Gospodarki związane z nadzorem nad bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski, a także opracowaniem ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie obu sektorów, w tym projektów implementacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego. Reprezentuje Polskę w pracach Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu Komisji Europejskiej. Współprzewodniczy pracom grupy roboczej ds. paliwowo-energetycznych Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.
 • Szymczak Jacek

  Szymczak Jacek

  prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • T

 • Tański Tadeusz

  Tański Tadeusz

  Kierownik Biura Strategii i Analiz, Polskie LNG SA
  Urodzony 06 października 1970r. w Przasnyszu. W okresie szkoły średniej, pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku programisty Systemu Zarządzania Wojskową Siecią Łączności. Od roku 1997 pracował w przedsiębiorstwach, koncentrując się na badaniach, rozwoju oraz implementacji nowych technologii, zajmując stanowiska: Głównego Specjalisty, Kierownika Działu, Dyrektora Projektu, Dyrektora Pionu, Doradcy Zarządu. Zainteresowania: nowe technologie, ekonomia, sport. Żonaty, dwoje dzieci.
 • U

 • Urbańska Elżbieta

  Urbańska Elżbieta

  Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych, PZU SA
  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale filologii romańskiej. Ukończyła również podyplomowe studium bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz program z zakresu zarządzania strategicznego w INSEAD. W 1995 związała się z Grupą BRE Banku SA pracując kolejno w Oddziale w Katowicach na stanowisku Account Managera, następnie realizując jako dyrektor departamentu projekt tworzenia w banku linii biznesowej dla MSP. Od 2000 zarządzała siecią sprzedaży w obszarze korporacyjnym. OD 2003 roku Prezes Zarządu Polfactor SA (Spółki faktoringowej w Grupie BRE Banku), dla której zrealizowała zadanie osiągnięcia wysokich poziomów efektywności działania . W 2009 roku podjęła się zorganizowania dla Grupy PKO Bank Polski spółki faktoringowej i po osiągnięciu przez PKO BP Faktoring dodatniego wyniku na jej działalności zdecydowała podjąć nowe wyzwania. W 2012 roku związała się z Grupą PZU obejmując stanowisko Dyrektora Biura Ubezpieczeń Finansowych. Obecnie postawiła przed sobą nowe wyzwanie dotyczące optymalizacji procesów przy zachowaniu bezpiecznej sprzedaży. Wieloletnia Przewodnicząca Polskiego Związku Faktorów i jeden z założycieli Europejskiej Federacji Faktorów.
 • W

 • Wilbik Krzysztof

  Wilbik Krzysztof

  Dyrektor Projektu Jądrowego, EDF Polska SA
 • Wróblewski Jacek

  Wróblewski Jacek

  Dyrektor ds. Rozwoju, BNK Polska

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.