PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki

Warszawa  •  24 listopada 2014

Prelegenci

  C

 • Chłopek Grzegorz

  Chłopek Grzegorz

  Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
 • F

 • Fotek Jacek

  Fotek Jacek

  Prezes Zarządu, BondSpot SA
  Absolwent HZ Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec at Montreal i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył profesjonalny międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w Narodowym Banku Polskim i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W okresie 1990-96 r. w Banku Handlowym w Warszawie, jako Główny Dealer nadzorował wszystkie operacje banku na rynku pieniężno-walutowym oraz zarządzał pozycjami płynności, stopy procentowej i wymiany walut. Następnie w okresie 1996-1997 CFO w Polskim Banku Rozwoju, nadzorował Departament Skarbu, Departament Controllingu oraz Biuro Badań Strategicznych. Od 1997 r. do 1999 r. Członek Zarządu, dyrektor Departamentu Skarbu w Citibank Poland. W lipcu 1999 r objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej w BHW. Po fuzji z Citigroup w latach 2001 –2002 był dyrektorem Biura Audytu Skarbu, Rynków Kapitałowych i Usług Inwestycyjnych, wdrożył metodologię audytu opartego na przeglądzie ryzyk. W okresie 2003-2009 w PZU Asset Management S.A., Wiceprezes Zarządu, Inspektor Nadzoru, dyrektor odpowiedzialny za nowotworzony obszar transakcji finansowych, kontroli ryzyka, nadzór prawny i wewnętrzny, współtworzył uruchomienie scentralizowanego zarządzania aktywami Grupy PZU. W latach 2009-2012 Prezes Zarządu BondSpot S.A. Rozwinął rynek Treasury Bondspot Poland, który stał się głównym miejscem obrotu polskimi obligacjami skarbowymi, największym tego rodzaju rynkiem w regionie środkowej Europy oraz segment hurtowy rynku Catalyst. Po upływie kadencji, w lipcu 2012 r. został powołany do Rady Nadzorczej. Od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu Invista DM S.A. Od maja 2013 r. Prezes Zarządu BondSpot S.A.
 • G

 • Głowacki Andrzej

  Głowacki Andrzej

  Prezes Zarządu, DGA SA
 • Gorzelak Michał

  Gorzelak Michał

  Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • Groszek Mieczysław

  Groszek Mieczysław

  Wiceprezes, Związek Banków Polskich
  Od grudnia 2010 - Wiceprezes Związku Banków Polskich, przedstawiciel Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej 2002-2010 - Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. 1999-2001 - Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem 1998-1999 - Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA (ds. zarządzania aktywami) 1992-1998 - Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA 1973-1989 - Pracownik naukowy na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii SGH (d. SGPiS) Doktor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Autor wielu publikacji naukowych. W ostatnich latach przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Bank Ochrony Środowiska, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Przewodniczący rady Fundacji Poszanowania Energii. W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. Ustawa oddłużeniowa). Żonaty, dwie córki. Biegle włada językami: niemieckim, rosyjskim i angielskim.
 • I

 • Iwański Artur

  Iwański Artur

  Dyrektor Biura Analiz Rynkowych, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
 • J

 • Jagiełło-Szostak Magdalena

  Jagiełło-Szostak Magdalena

  Członek Zarządu, Krajowy Fundusz Kapitałowy SA
 • Jedziniak Krzysztof

  Jedziniak Krzysztof

  Senior Expert, A.T. KEARNEY Sp. z o.o.
  Krzysztof Jedziniak jest senior menedżerem w globalnej firmie doradztwa strategicznego A.T. Kearney. Od ponad 15 lat specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektorów elektroenergetycznego, paliwowego oraz gazowniczego. Jest również ekspertem w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw – na przestrzeni ostatnich dwóch lat współpracował z kilkunastoma firmami z regionu CEE, pomagając im w ekspansji na rynek brytyjski. Swoje cenne doświadczenie zdobył podczas realizacji licznych projektów dotyczących opracowania strategii, transformacji przedsiębiorstw, wdrażania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracownik naukowy Michigan State University w USA.
 • Jenkis Adam

  Jenkis Adam

  Prezes, Work Service International Sp. z o.o.
 • K

 • Kędzia Michał

  Kędzia Michał

  Partner, Enterprise Investors
  Michał Kędzia Koncentruje się na sektorach FMCG, usług finansowych i opieki zdrowotnej. Do najważniejszych projektów w jego dotychczasowej karierze należą Dino, X-Trade Brokers i Nu-Med Grupa. Przed podjęciem pracy w EI pracował w Zespole Fuzji i Przejęć Ernst & Young (obecnie EY) w Warszawie.
 • Kurzydłowski Krzysztof Jan

  Kurzydłowski Krzysztof Jan

  Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Ukończył studia na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. W pracy naukowej zajmuje się inżynierią materiałową, opisywaniem struktury i modelowaniem właściwości materiałów, badaniami nad nanomateriałami, kwestią degradacji materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Od 1993 do 1999 r. zajmował stanowisko prorektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej tej uczelni. Od 2000 do 2005 r. był zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki, w której stał na czele Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. Od listopada 2005 r. do grudnia 2007 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uprzednio Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki). W 2009 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, w 2012 r. Politechniki Śląskiej.
 • Kuśpik Wojciech

  Kuśpik Wojciech

  prezes zarządu PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa PTWP SA

  Zarządza firmą od samego początku, pełniąc jednocześnie funkcję redaktora naczelnego Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, a także wydawcy pozostałych portali i czasopism. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej gromadzącej każdego roku kilka tysięcy gości, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii.

 • Kwiecień Łukasz

  Kwiecień Łukasz

  Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
 • L

 • Lublińska-Kasprzak Bożena

  Lublińska-Kasprzak Bożena

  Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Liczne staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz Komisji Europejskiej. Były ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Autorka publikacji z wykorzystania funduszy europejskich. Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). W 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego TAFTIE. Od kwietnia 2008 do marca 2009 r. Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2005 do kwietnia 2008 r. Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ARiMR związana była od 2001 r. Zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrażaniem Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej. Od 1999 do 2001 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach 1995-1996 doradca w międzynarodowej firmie konsultingowej. W latach 1997-1998 r. pracowała w amerykańskich programach pomocowych. W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie.
 • M

 • Markiewicz Waldemar

  Markiewicz Waldemar

  prezes zarządu, Izba Domów Maklerskich
 • Matoga Teresa

  Matoga Teresa

  Dyrektor Biura ds. Programów Unijnych i Programów Publicznych, BNP Paribas
 • P

 • Piechociński Janusz

  Piechociński Janusz

  Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012-2015,
 • Pietraszkiewicz Krzysztof

  Pietraszkiewicz Krzysztof

  Prezes, Związek Banków Polskich

  Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

   

 • Poniewierka Dariusz

  Poniewierka Dariusz

  Prezes Zarządu, KUKE SA
  Od lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń finansowych jako praktyk i teoretyk. Ukończył Wydział Zarządzania ze specjalnością w zarządzaniu finansami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. Od połowy lat 90. pracował w firmach ubezpieczeniowych, m. in. w PZU S.A., gdzie w latach 1998-2002 pełnił funkcje kierownicze, w tym był Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU S.A. W latach 2004 – 2011 był organizatorem, a następnie prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom. Od maja 2011 roku był zaangażowany w realizację projektu inwestycyjnego Ircoro –specjalistycznej spółki świadczącej dla zakładów ubezpieczeń usługi z zakresu nowych technologii. Współautor książki „Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie transakcji kredytowych”; autor wielu publikacji prasowych dotyczących ubezpieczeń finansowych; wykładowca z zakresu ubezpieczeń finansowych w Akademii Finansów (poprzednio w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń) w Warszawie.
 • R

 • Rozłucki Wiesław

  Rozłucki Wiesław

  Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, 1970. Doktor geografii ekonomicznej, 1977. Stypendysta British Council w London School of Economics w latach 1979-80. W latach 1990-91 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-2006 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek i przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (1994-2006). Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych - FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd – WFE (1994-2006). Obecnie przewodniczący Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Członek rad nadzorczych spółek publicznych m. in.: Bank BPH, Orange Polska i TVN. Doradca banku inwestycyjnego Rothschild oraz funduszu private equity Warburg Pincus International. Od 2011 r. przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim L’Ordre National du Merite.
 • Ruciński Adam

  Ruciński Adam

  Prezes Zarządu, BTFG Audit Sp. z o.o.
  Doradca inwestycyjny oraz biegły rewident posiadający bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zarządzania aktywami. W swojej karierze zawodowej zajmował się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz doradztwem inwestycyjnym i analizami. Zasiadał w Komitecie Doradczym NewConnect przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Był Członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego - WSE Research S.A. przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu. Był przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz Prezesem Zarządu Związku Maklerów i Doradców. Jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu rachunkowości oraz obrotu papierami wartościowymi.
 • S

 • Schmidt Przemysław

  Schmidt Przemysław

  Członek Rady Nadzorczej, Czerwona Torebka SA
  W latach 1997-2000 Senior Vice President (Business Development), General Counsel and Secretary spółki @Entertainment Inc., największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej, oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie był Prezesem Wizji TV. W latach 1995-96, dyrektor polskich operacji MeesPierson, firmy z grupy ABN AMRO zajmującej się bankowością inwestycyjną. Rozpoczął karierę jako st. asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-92) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-95). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-92). Uczestniczył w programach podyplomowych na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów (2007-09) międzynarodowej organizacji. Przemysław Schmidt jest członkiem Young Presidents’ Organization (YPO), gdzie piastował stanowiska Chapter Chair of Poland i Chairman of the European Board.
 • Siwicki Jacek

  Siwicki Jacek

  Prezes, Enterprise Investors
  Jacek Siwicki zarządza działalnością operacyjną firmy i jest odpowiedzialny za wdrażanie jej strategii w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził 20 inwestycji, m.in. w spółki W. Kruk, LPP, Stomil Sanok i Zelmer. Przed dołączeniem do zespołu EI pracował w branży informatycznej i w konsultingu. W 1991 roku był wiceministrem przekształceń własnościowych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej kraju i osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.
 • Socha Jacek

  Socha Jacek

  Wiceprezes, Partner, Dział Doradztwa Biznesowego, PwC,, Minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005
  Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce jak również Prezesem Zarządu PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom. Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP. Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek. Jest Honorowym Członkiem: - Giełdy Papierów Wartościowych, - Izby Domów Maklerskich, - Związku Maklerów i Doradców. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Sofuł Adam

  Sofuł Adam

  Publicysta, Magazyn Nowy Przemysł, portal wnp.pl
 • Sroka Iwona

  Sroka Iwona

  Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od wielu lat związana z rynkiem finansowym w Polsce. Odpowiada za prowadzenie dwóch kluczowych instytucji obsługujących rynek kapitałowy: centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW) oraz izby rozliczeniowej (KDPW_CCP). W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Przewodnicząca Platformy Finansowej, działającej w ramach Pracodawców RP. Członkini Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych. Pełni także funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stępień Witold

  Stępień Witold

  Prezes Zarządu, Dom Maklerski Citi Handlowy
  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 22 lat pracuje w Citi, zaczynając od Departamentu Operacji Skarbowych. Następnie objął stanowisko Szefa Departamentu Operacji Powierniczych. Jest jedną z osób które tworzyły Dom Maklerski Citi Brokerage S.A. dla Citibank (Poland) S.A., gdzie po rozpoczęciu działalności został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego. Po połączeniu Citibrokerage S.A. i Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A., objął stanowisko Prezesa Zarządu w nowopowstałym Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. Pod jego przywództwem DMBH od 5 lat z powodzeniem utrzymuje pozycje lidera na rynku z najwyższym udziałem w obrotach akcjami. Prywatnie interesuje się żeglarstwem pływając na żaglowcach.
 • Swół Michał

  Swół Michał

  Wiceprezes Zarządu, Grupa Duon SA
 • Szuszkiewicz Marek

  Szuszkiewicz Marek

  Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (DRK), Komisja Nadzoru Finansowego
  Członek Zarządu ESMA - European Securities and Markets Authority Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego KNF Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych Przedstawiciel KNF w IOSCO - International Organization of Securities Commissions Wykładowca akademicki - UW, WSFiZ w Warszawie
 • Ś

 • Świrski Adam

  Świrski Adam

  Wiceprezes, Bank Gospodarstwa Krajowego
  Adam P. Świrski ukończył Akademię Bankową w Wiedniu, studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowy program MBA University of Minnesota i SGH. Od blisko 20 lat związany z bankowością, zdobywał doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w czołowych instytucjach finansowych na polskim rynku. Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przez wiele był dyrektorem zarządzającym ryzykiem: w latach 2009 – 2013 pracował dla Grupy Deutsche Bank w Polsce, a w latach 2007 – 2009 dla HSBC Bank Polska S.A. Wcześniej w okresie 2002 - 2007 był związany z Bankiem BPH S.A. jako dyrektor Departamentu Analiz Kredytowych i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm (Obszar Sprzedaży). Pracował także w Banku PBK S.A. oraz w Banku Austria Creditanstalt S.A. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Bazylejskiego Nadzoru Bankowego w Polsce.
 • T

 • Tamborski Paweł

  Tamborski Paweł

  Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 roku. Od lipca 2014 r. Prezes Zarządu GPW. Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne, w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym. W latach 2010-2012 w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej. Od roku 1994 – w Unicredit Group (w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej Bank Staropolski, gdzie rozpoczął karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK S.A.). W Unicredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECM CEE). Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Towarowej Giełdy Energii.
 • Tokarski Krzysztof

  Tokarski Krzysztof

  Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
  Z rynkiem finansowym związany zawodowo od ponad 20 lat. Z wykształcenia magister matematyki, ukończył także studia z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i rynku kapitałowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada tytuł MBA w finansach międzynarodowych (WSHiFM w kooperacji z Erasmus University Rotterdam). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. Karierę zawodową zaczynał w banku Pekao i jego Biurze Maklerskim. W kolejnych latach pracował dla Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie m.in. jako Head of Investment Control for Central and Eastern Europe zajmował się kontrolą inwestycji w strukturach grupy Pioneer. Był także dyrektorem ds. Inwestycji w KGHM TFI, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem specjalistycznych funduszy do udziału w prywatyzacji sektora energetycznego. W Grupie PZU od sierpnia 2011. Od lutego 2012 r. jest prezesem zarządu TFI PZU S.A.
 • U

 • Ulman Marek

  Ulman Marek

  Kierownik Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • W

 • Wach Jarosław

  Wach Jarosław

  Dyrektor Inwestycyjny, CEE Equity Partners
 • Wesołowska Anita

  Wesołowska Anita

  Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP
 • Woicka-Żuławska Iwona

  Woicka-Żuławska Iwona

  Dyrektor, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  W latach 1997-2009 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, zajmując się negocjacjami i procesem akcesji Polski do UE w zakresie swobody świadczenia usług oraz społeczeństwa informacyjnego. Od maja 2004 r., po uzyskaniu przez RP członkostwa w Unii, pracowała w Departamencie Polityki Integracyjnej, uczestnicząc w procesie decyzyjnym UE w trzech obszarach: usług, społeczeństwa informacyjnego oraz polityki naukowej.
  W 2010 r. objęła stanowisko samodzielnego eksperta ds. rynku wewnętrznego UE w Departamencie Strategii i Planowania MSZ. W latach 2010-2014 oddelegowana do pracy w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie pełniła funkcję kierownika Wydziału Ekonomicznego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii mianowana zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej, zajmowała się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, polskim członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz promocją polskiej gospodarki i wsparciem polskich podmiotów gospodarczych na rynkach Afryki i Ameryki Łacińskiej. Od listopada 2015 r. piastowała funkcję p.o. dyrektora, odpowiedzialnego również za wsparcie na rynkach Ameryki Północnej oraz Europy. Od kwietnia 2016 r. jest dyrektorem DWE.
  Doktor nauk ekonomicznych — rozprawę doktorską obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów i opracowań dot. integracji europejskiej. Mężatka.
  Języki — angielski, hiszpański, włoski oraz w stopniu podstawowym — francuski.

 • Z

 • Ziarno Jacek

  Ziarno Jacek

  I zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł
 • Zielińska Patrycja

  Zielińska Patrycja

  Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu
  Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od marca 2014 r., odpowiada za inwestycje kapitałowe, innowacje oraz departamenty zarządzania operacyjnego. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji o specjalności Zarządzanie przez Jakość oraz studiów podyplomowych w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Minnesota. W dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się zarządzaniem finansami i funduszami strukturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności, audytu oraz IT. W latach 2012-2014 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. finansów i audytu w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o., wcześniej (2009-2012) była Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przewodnicząca i członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.