PARTNERZY PORTALU

Czas innowacji. Nafta/Chemia 2015

Warszawa  •  9 grudnia 2015

PrelegenciA

 • Piotr Apanowicz

  Piotr Apanowicz

  Publicysta, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

B


C

 • Tomasz Chmal

  Tomasz Chmal

  Partner, White & Case
  Tomasz Chmal
  Tomasz Chmal w swojej praktyce koncentruje się na ropie naftowej i gazie oraz górnictwie i metalach. Doradza inwestorom, sponsorom projektów oraz kredytodawcom przy nabywaniu, zbywaniu oraz restrukturyzacji aktywów energetycznych. Reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi w zakresie aspektów prawnych upstream i downstream w sektorze naftowym i gazowym oraz organami regulacyjnymi w sektorze odnawialnych źródeł energii. Doradza w zakresie umów energetycznych i węglowych. Tomasz Chmal doradzał m.in. w sporach sądowych pomiędzy elektrowniami, przedsiębiorstwami przesyłowymi oraz dużymi odbiorcami energii, a także zakładami energetycznymi i organami regulacyjnymi. Brał udział w procesie prywatyzacji największych w Polsce kopalni, elektrowni, elektrociepłowni, a także hut stali. Doradzał klientom w zakresie aspektów prawnych upstream, a w szczególności projektów dotyczących gazu łupkowego. Tomasz Chmal jest również ekspertem w sprawach energetycznych, a także prelegentem na licznych konferencjach i komentatorem sektora energetycznego w mediach. Prestiżowe rankingi takie jak Chambers Europe i Legal 500 EMEA wymieniają go wśród najlepszych prawników zajmujących się dziedziną „Energy & Natural Resources”.
 • Urszula Cieślak

  Urszula Cieślak

  Dyrektor, Dział Marketingu i Analiz, BM Reflex Sp. z o.o. Sp.K.
  Urszula Cieślak
  „Z wykształcenia ekonomistka. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą paliw. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu Marketingu i Analiz w BM REFLEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa .”
 • Michał Ciszak

  Michał Ciszak

  Prezes Zarządu, ProCam Polska SA
  Michał Ciszak

  Michał Ciszak - ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Gdańskiej, jest także absolwentem Chartered Institute of Management Accountants  (CIMA) w Londynie, Finance Leadership Academy w Waszyngtonie oraz Controller Akademie w Monachium.

  W latach 2001-2015 pracował w firmie Syngenta - przez 9 lat sprawował różnorakie funkcje w obszarze finansów, zarówno w szwajcarskiej centrali firmy, jak i w belgijskim oddziale w Brukseli, w latach 2009-2012 pracował jako dyrektor finansowy w Polsce będąc jednocześnie Business Managerem w krajach nadbałtyckich, od maja 2012 roku, jako Prezes Zarządu, kierował spółką Syngenta Polska oraz jej bałtyckimi oddziałami na Litwie, Łotwie i w Estonii.

  Jest również prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR) i wiceprezesem Polsko-Szwajcarskiej Izby Handlowej. Obecnie Prezes Zarządu PROCAM Polska.

 • Grzegorz Czul

  Grzegorz Czul

  Prezes Zarządu, Fluor SA
  Grzegorz Czul

  Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Fluor w Gliwicach. Posiada ponad 30–letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, głównie instalacji petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie pracując dla Fluor najpierw jako Inżynier ds. Orurowania, następnie Analizy Naprężeń, powołując jednocześnie zespół ds. analizy naprężeń w Gliwicach, a następnie jako Inżynier Wiodący ds. Orurowania. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów, a w roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Generalnego.


D

 • Wojciech Denisiuk

  Wojciech Denisiuk

  Redaktor Naczelny, Miesięcznik Farmer i portal farmer.pl
 • Bogdan Dobrzeniecki

  Bogdan Dobrzeniecki

  Menedżer, Grupa Zarządzania Innowacjami, EY
  Bogdan Dobrzeniecki
  Bogdan jest Menedżerem w Grupie Zarządzania Innowacjami EY. Odpowiada za budowę i rozwój praktyki doradztwa biznesowego w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności oraz nowych technologii. Przez ponad 7 lat doradzał największym i najważniejszym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie strategii, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. Obecnie koncentruje się na wyzwaniach dot. innowacyjności, R&D, venture capital oraz ekspansji międzynarodowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, a także Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 4 lata był pracownikiem naukowym Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Bogdan odbywał staże naukowe i badawcze w dziedzinach probabilistyki, fizyki matematycznej oraz sztucznej inteligencji m.in. w Memorial University w Kanadzie, Universty of Copenhagen w Danii, University of Washington oraz Microsoft Research w USA. Obecnie realizuje program menedżerski z zakresu przywództwa, strategii i innowacji w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Bogdan aktywnie uczestniczy w debacie publicznej ws. innowacyjności i przedsiębiorczości. Jako ekspert wypowiadał się w takich mediach jak Harvard Business Review Polska, TVN24 Biznes i Świat, Polskie Radio, czy Bloomberg Businessweek.

G

 • Andreas Gietl

  Andreas Gietl

  dyrektor zarządzający, BASF Polska
  Andreas Gietl

  Andreas Gietl, od sierpnia 2015 roku - dyrektor zarządzający BASF Polska. Pochodzi 

  z Niemiec, wykształcenie w dziedzinie zarządzania biznesem zdobywał na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ludwigshafen oraz na Uniwersytecie North Carolina. Swoją karierę
  w BASF rozpoczął w roku 2000 jako Marketing Analyst Styrenic Polymers Europe w centrali firmy w Ludwigshafen. Później obejmował rożne stanowiska - m.in. Head of Crop Protection Portugal (2004-2007) czy Staff Division President (2008-2010). W roku 2010 został oddelegowany do Brazylii na stanowisko Dyrektora Performance Chemicals South America. Od 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa Decorative Coatings Solutions South America w São Paulo.


I

 • Janusz Igras

  Janusz Igras

  Dyrektor Naukowy, Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Janusz Igras
  Dyrektor naukowy w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczący Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY. Członek Rad Naukowych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Morskiego Instytutu Rybackiego.Ekspert z dziedziny nawozów i nawożenia, prowadzący działalność naukową z zakresu chemii i rolnictwa. Koordynator ze strony polskiej Stałego Komitetu do Badań w Rolnictwie (Standing Committee on Agriculture Research) przy Komisji Europejskiej. Jest także ekspertem Agencji Helsińskiej HELCOM ds. zanieczyszczeń obszarowych oraz ekspertem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. nawozów i nawożenia. Przez wiele lat (1990-2011) pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Ba- dawczym w Puławach. Autor wielu publikacji z zakresu nawożenia i ochrony środowiska.

J

 • Krzysztof Jałosiński

  Krzysztof Jałosiński

  Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
 • Paweł Jarczewski

  Paweł Jarczewski

  Prezes Zarządu, Grupa Azoty SA
  Paweł Jarczewski
  Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Wykształcenie Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego na specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Szkolenia i kursy Harvard Business Review Poland - Elite Leadership Program 2012 - program rozwoju liderów rozwijający umiejętności i wiedzę z zakresu innowacji, zarządzania organizacją oraz marketingu strategicznego. Kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa wraz z egzaminem. Liczne kursy z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży. Doświadczenie zawodowe  Od 2013 Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.  2008-2013 Prezes Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. (obecna nazwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.)  2007-2008 Dyrektor ds. Rozwoju, CTL Logistics S.A.  2007-2007 Własna działalność gospodarcza  2002-2006 Dyrektor Handlowy/ Dyrektor Marketingu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  1999-2002 Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  1992-1999 Kierownik Zespołu Akwizycji i Koordynacji, Starszy Specjalista ds. Handlowych, Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych, PROZAP sp. z o.o. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (od sierpnia 2013-obecnie), Przewodniczący Rady Nadzorczej Bałtyckiej Bazy Masowej sp. z o.o. (2011-2013) oraz członek rad nadzorczych spółek zależnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (1999-2005). Dodatkowe informacje  Prezes Komitetu ds. technicznych, utrzymania i bezpieczeństwa produkcji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przemysłu Nawozowego (IFA), od 2015.  Członek zarządu na region Europy Zachodniej i Centralnej IFA (International Fertilizer Industry Association), od 2014.  Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (obecnie Fertilizers Europe) (2011-2013).  Przedstawiciel Spółki w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Nawozów (IFA) oraz Europejskim Stowarzyszeniu Petrochemicznym (EPCA).  Członek Konwentu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Konwentu Politechniki Lubelskiej, Konwentu Politechniki Warszawskiej i Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • Adam Jaros

  Adam Jaros

  Dyrektor, Biuro Sprzedaży Hurtowej Klientom Kluczowym, Obszar Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi, PKN ORLEN SA

K

 • Tomasz Kalwat

  Tomasz Kalwat

  Prezes Zarządu, Synthos SA
  Tomasz Kalwat
  Z Synthos S.A. związany od 2006 r. Początkowo jako doradca, w latach 2009-2011 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Synthos S.A. VI kadencji. Od 13 maja 2011 r. Prezes Zarządu Synthos S.A. Adwokat. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Bankowość i Finanse oraz University of Ottawa. Stypendysta Edward Berry McDougall Scholarship. W latach 2001-2006 wykładowca na Wydziale Prawa UW w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w kancelarii Baker&McKenzie (2004-2006).
 • Hubert Kamola

  Hubert Kamola

  Dyrektor Handlowy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA
 • Wojciech Kuśpik

  Wojciech Kuśpik

  Prezes Zarządu, Grupa PTWP SA
  Wojciech Kuśpik

L

 • Zbigniew Liptak

  Zbigniew Liptak

  Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, EY
  Zbigniew Liptak
  Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY. Zbigniew jest także odpowiedzialny za kwestie w zakresie opodatkowania obrotu towarowego (podatek akcyzowy i VAT, opłaty środowiskowe i celne). W 2006 roku Zbigniew działał jako Ekspert w Zespole ds. Akcyzy przy Ministrze Finansów, przygotowującym projekt obecnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów ukierunkowanych na zwalczanie szarej strefy m.in. we współpracy z branżą paliwową, stalową, metali nieżelaznych i tytoniową oraz doradztwa podatkowego w obszarze opodatkowania międzynarodowego obrotu towarowego. Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi, w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentował spółkę z o.o. Magoora w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-414/07. Zbigniew studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10204). Nagrodzony przez Gazetę Prawną Złotym Paragrafem w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy” w 2008 roku.

M

 • Jerzy Majchrzak

  Jerzy Majchrzak

  Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki RP

O

 • Paweł Olechnowicz

  Paweł Olechnowicz

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA
  Paweł Olechnowicz

P

 • Halina Pupacz

  Halina Pupacz

  Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych

S

 • Robert Stankiewicz

  Robert Stankiewicz

  Prezes Zarządu, DOW na Polskę i Kraje Bałtyckie
  Robert Stankiewicz
  Robert Stankiewicz objął stanowisko Prezesa Zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie z dniem 1 lutego 2012 roku. Robert Stankiewicz umacnia pozycję Dow w Polsce, opierając się na otwartym i konstruktywnym dialogu z klientami, partnerami biznesowymi, władzami i miejscowymi społecznościami. Jest również zaangażowany w projekty przynoszące wartość dodaną oraz nowe możliwości dynamicznego wzrostu w Polsce i krajach bałtyckich. Dyrektor Stankiewicz rozpoczął pracę w Dow Polska w 2006 roku na stanowisku Account Managera działu Podstawowych Plastików i Styrenów (Base Plastics & Styrenics), Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics) oraz Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions). W 2007 roku objął stanowisko Regionalnego Szefa ds. Sprzedaży i Marketingu w dziale Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions), SPU i Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics). W 2009 roku za osiągnięte wyniki otrzymał najwyższą nagrodę za wybitne wyniki sprzedaży (Pinnacle Award for Sales Excellence). W 2010 roku został mianowany Team Leaderem Obsługi Klienta Polimerów Plastycznych (Performance Plastics Customer Service Team Leader) na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Przed rozpoczęciem pracy w Dow piastował stanowiska Account Managera i Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Polimeri Europa (ENI Group). Robert Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu.
 • Maciej Szozda

  Maciej Szozda

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Handlu, Grupa LOTOS SA

W

 • Leszek Wieciech

  Leszek Wieciech

  Prezes, Dyrektor Generaly, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
  Ekspert w zakresie kontaktów zewnętrznych. W latach 1984-99 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. Konsul Generalny RP w Edynburgu (1995-99). Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu, najpierw w BP Polska (Government Affairs Manager), a następnie w Clinton Climate Initiative (City Director Warsaw). Od 2009 roku w POPiHN – organizacji pracodawców, zrzeszającej główne przedsiębiorstwa działające w Polsce w sektorze paliw ciekłych i smarów. Odpowiedzialny za realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym, w tym zagadnień związanych z walką z szarą strefą w obrocie paliwami, jakością paliw, wymaganiami technicznymi etc., oraz konsultowanie aktów prawnych i dokumentów programowych, dotyczących sektora. Reprezentuje POPiHN w pracach FuelsEurope – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce. W latach 2003-2006 członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC). Członek Kapituły Orderu Uśmiechu.
 • Janusz Wiśniewski

  Janusz Wiśniewski

  Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza

Z

 • Grzegorz Zgoda

  Grzegorz Zgoda

  Szef Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA
 • Jacek Ziarno

  Jacek Ziarno

  I zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł
  Jacek Ziarno
 • Tomasz Zieliński

  Tomasz Zieliński

  Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
  Tomasz Zieliński
  Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej Horsens w Danii, uzyskał również tytuł Master of Business Administration na University of Illinois. W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze. Do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, szefował departamentowi inwestycji technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007). Następnie w latach 2007-2008 był partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. projektów strategicznych w departamencie doradztwa biznesowego (2008-2009). Od 2009, powraca do branży chemicznej, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Zakładach Chemicznych Police SA. W latach 2010-2013 ponownie pracuje dla Grupy ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełni obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil. Od 2011 pełni również funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa w organizacji Fertilizers Europe Association z siedzibą w Belgii. Obecnie od czerwca 2013 kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!