PARTNERZY PORTALU

Konferencja Górnictwo 2016

Katowice  •  25 listopada 2016

PrelegenciB

 • Mirosław Bendzera

  Mirosław Bendzera

  prezes zarządu, Famur SA
  Mirosław Bendzera

  Odpowiada za strategię i rozwój Grupy FAMUR. Od 2009 roku zasiadał w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem. Pan Mirosław Bendzera od 2009 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. Poprzednio pełnił funkcje w organach spółek takich jak m.in. Ponar Wadowice S.A., Ponar Silesia S.A. oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. W Zarządzie FAMUR S.A. zasiada od października 2014 roku.


C

 • Wacław Czerkawski

  Wacław Czerkawski

  Wiceprzewodniczący, Związek Zawodowy Górników w Polsce
  Wacław Czerkawski

  Lider związkowy.

  Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członek Komisji Bezpieczeństwa  przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Przewodniczący  Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projektu dotyczącego deputatu węglowego.

  Inicjator i lider wielu górniczych protestów w obronie praw pracowniczych i górników.

  Mąż. Ojciec dwójki dzieci.


G


H

 • Michal Heřman

  Michal Heřman

  Prezes Zarządu, PG SILESIA
  Michal Heřman
  Michal Heřman – od grudnia 2012 Prezes Zarządu PG SILESIA. Posiada 25-letnie doświadczanie w zarządzaniu firmami oraz finansami zdobyte w Czechach, Słowacji, Polsce oraz Rosji. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Český Telecom, Dyrektora Finansowego a potem Prezesa w Eurotel - czołowego operatora telefonii komórkowej w Czechach - gdzie odpowiadał za przygotowanie i skuteczną realizację procesu prywatyzacji Telefonica Group. Odpowiadał za zarządzanie finansowe piastując stanowiska Dyrektora Finansowego oraz Wiceprezesa ds. Finansowych w dwóch czołowych bankach w Czechach i Rosji. Pełnił także funkcję Dyrektora Finansowego w praskiej korporacji z branży transportowej, gdzie zaimplementował m.in. nowy model przepływu środków pieniężnych i stosowanie narzędzi prognozowania. Przez 6 lat był partnerem czeskiej firmy Star Communications, w której zbudował oraz zarządzał siecią ponad 5 tys. punktów dystrybucji. Studia ekonomiczne ukończył w praskiej Szkole Głównej Handlowej; w Czechach uzyskał również dyplom MBA.

K

 • Piotr Kańtoch

  Piotr Kańtoch

  Wiceprezes Zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA
  Piotr Kańtoch

  Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem maszynowym. W latach 2000-2004 pracował w Alstom Konstal SA w Chorzowie na stanowisku dyrektora projektów w sektorze taboru szynowego. W okresie od 2002 do 2004 członek Rady Nadzorczej notowanej na giełdzie spółki Wafapomp SA. Od stycznia 2005 r. członek zarządu Wafapomp SA. Po przejęciu przez Wafapomp SA w 2006 r. Fabryki Pomp Powen i Świdnickiej Fabryki Pomp członek zarządu spółki działającej od tego czasu pod nazwą Grupa Powen-Wafapomp SA. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. handlu i rozwoju.
  Jest zwolennikiem współpracy i wzajemnego wspierania się polskich przedsiębiorców.
  W czasie wolnym od pracy w zależności od sezonu uprawia kitesurfing lub jeździ na snowboardzie.

   


M

 • Jerzy Markowski

  Jerzy Markowski

  Wiceminister Gospodarki w latach 1995-1996
  Jerzy Markowski

  JERZY MARKOWSKI dr inż. - górnik

  W latach 1995-1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie wiceminister gospodarki. Pełnomocnik Rządu d/s restrukturyzacji górnictwa.

  W latach 1997-2005 senator RP - IV i V kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP.

  Dyrektor - budowniczy Kopalni Węgla Kamiennego “Budryk” w Ornontowicach w latach 1990-1995.

  29 lat pracy na wszystkich kolejnych - od górnika do dyrektora kopalni - stanowiskach w dozorze ruchu pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku, w tym 14 lat ratownik górniczy.

  Autor wielu publikacji z zakresu górnictwa oraz polityki energetycznej.

  Współpracownik zagranicznych uczelni oraz instytucji gospodarczych.

  Członek Komisji Górnictwa - Polskiej Akademii Nauk.

  Założyciel, honorowy przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Górniczych.


O

 • Janusz Olszowski

  Janusz Olszowski

  Prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  Janusz Olszowski

  Janusz Olszowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył  dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych  szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa.

  W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w akcjach ratowniczych oraz przeprowadzał kontrole kopalni podziemnych, odkrywkowych i otworowych. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby.

  Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

  Dodatkowo od stycznia 2016 r. Janusz Olszowski pełni funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL.

  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Rada Społeczna Akademii Górniczo-Hutniczej, Rady Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

  Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.


P

 • Monika Piątkowska

  Monika Piątkowska

  Prezes, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu

R

 • Tomasz Rogala

  Tomasz Rogala

  prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

S

 • Leszek Słaboń

  Leszek Słaboń

  Prezes Zarządu, Kompania Węglowa SA
 • Henryk Stabla

  Henryk Stabla

  Prezes Zarządu, Carboautomatyka SA
  Urodził się w Gierałtowicach. Uzyskał dyplom na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a następnie studia podyplomowe na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. Uzyskał doktorat na tej samej uczelni. Do 1992 r. pracował w kopalni Szczygłowice w Knurowie i kopalni Dębieńsko w Leszczynach na stanowiskach kierowniczych dozoru ruchu i kierownictwa kopalń. W latach 1992-95 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A. w Tychach. W latach 1996-2000 był prezesem zarządu Nadwiślańskiej Spółki Węglowej w Tychach. W latach 2001-2010 był prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A. w Katowicach. Od 2005 roku pełni funkcję prezesa zarządu Grupy Carboautomatyka. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
 • Krzysztof Szlaga

  Krzysztof Szlaga

  Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA
  Krzysztof Szlaga
  Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w miedzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

T

 • Grzegorz Tobiszowski

  Grzegorz Tobiszowski

  sekretarz stanu, Ministerstwo Energii
  Grzegorz Tobiszowski

  Z dniem 1 grudnia 2015 r. Prezes Rady Ministrów powołał Grzegorza Tobiszowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Od 23 lutego 2016 r. pełni on również stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

  Urodził się 1 listopada 1965 r. w Rudzie Śląskiej. Ukończy socjologię i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz zarządzanie i marketing w Polskiej Akademii Nauk (studia podyplomowe). W 1997 r. rozpoczął studia doktoranckiej na KUL-u z finansów publicznych. Obecnie uzupełnia swoją wiedzę na studiach MBA /Master in Business Administration/ na uniwersytecie w Preston w Wielkiej Brytanii.

  Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku od pracy w zabrzańskiej Fabryce Maszyn Górniczych "Contact Powen". W latach 1994-1995 pracował w Banku Śląskim jako inspektor w wydziale kredytów. W latach 1994–2002 zasiadał w radzie miejskiej Rudy Śląskiej. W okresie 1994–1998 był także delegatem do sejmiku województwa.

  Od 1995 r. do 2000 r. był wiceprezydentem Rudy Śląskiej do spraw rozwoju. Był głównym autorem pierwszej w regionie długofalowej strategii rozwoju miasta. W 1995 r. został członkiem Związku Górnośląskiego. W 2002 r. objął stanowisko prezesa Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

  Polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Przez dwie kadencje pełnił rolę wiceprzewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość. W pracach sejmowych w szczególności zaangażowany w sprawy gospodarcze Śląska (górnictwo, energetyka), spółdzielczości oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przez ostatnie pięć lat Pełnomocnik Prawo i Sprawiedliwość okręgu Katowickiego.

  Żonaty, jedno dziecko.

  Hobby: jazda na nartach, rolkach i łyżwach. W młodości grał w piłkarskim klubie „Slavia”.

 • Marian Turek

  Marian Turek

  Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa
  Marian Turek

  Marian, Czesław TUREK w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

  Jest profesorem nauk technicznych o specjalności organizacja i ekonomika górnictwa, w latach 2008-2016 dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!