PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Konferencja Górnictwo

Katowice  •  27 listopada 2017

Prelegenci

B

 • Mirosław Bendzera

  Mirosław Bendzera

  prezes zarządu, Famur SA
  Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Marketing. Pełnił funkcje w organach takich spółek jak Ponar Wadowice S.A. i Ponar Silesia S.A. oraz zajmował stanowisko menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. Był Prezesem Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. Od 2013 roku należy do Rady Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji I Rozwoju. W październiku 2014 roku objął stanowisko Prezesa FAMUR S.A. Od stycznia do lipca 2016 roku był również członkiem Zarządu spółki Elgór+Zamet Sp. z o.o.
 • Marek Brzenczek

  Marek Brzenczek

  prezes zarządu, Mifama Opa Carbo Sp. z o.o.

D

G

H

 • Michal Heřman

  Michal Heřman

  prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.

K

 • Piotr Kańtoch

  Piotr Kańtoch

  wiceprezes, Grupa Powen-Wafapomp SA
  Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem maszynowym. W latach 2000-2004 pracował w Alstom Konstal SA w Chorzowie na stanowisku dyrektora projektów w sektorze taboru szynowego. W okresie od 2002 do 2004 członek Rady Nadzorczej notowanej na giełdzie spółki Wafapomp SA. Od stycznia 2005 r. członek zarządu Wafapomp SA. Po przejęciu przez Wafapomp SA w 2006 r. Fabryki Pomp Powen i Świdnickiej Fabryki Pomp członek zarządu spółki działającej od tego czasu pod nazwą Grupa Powen-Wafapomp SA. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju.  Jest zwolennikiem współpracy i wzajemnego wspierania się polskich przedsiębiorców.  W czasie wolnym od pracy w zależności od sezonu uprawia kitesurfing i jeździ na snowboardzie.
 • Zbigniew Kasztelewicz

  Zbigniew Kasztelewicz

  kierownik, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Prof. Zbigniew Kasztelewicz ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1975 roku. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 roku na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków. Od 2007 roku pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zajmując obecnie stanowisko Kierownika Katedry Górnictwa Odrywkowego.  W 2013 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.  Zbigniew Kasztelewicz od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin”. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu a szczególnie na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego, takich jak: Złoczew, Ościsłowo, Dęby-Szlacheckie, Legnica-Ścinawa i Gubin oraz Oczkowice i Rogóźno. Autor i współautor około 350 publikacji zamieszczanych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i za granicą. Członek trzech Sekcji górniczych Polskiej Akademii Nauk, a obecnie przewodniczący Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN oraz członek prezydium Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Organizator szeregu narad, konferencji i zjazdów naukowo-technicznych,  a w tym między innymi;  VI Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego w Koninie (1995 r.),  Polskiego Kongresu Górniczego  Sekcji Górnictwo Odkrywkowe w Krakowie na AGH w 2007 roku i Światowego Kongresu Górnictwa w zakresie górnictwa odkrywkowego w 2008 roku w Krakowie i w Bełchatowie, IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie (2010 r.) oraz twórcą konferencji pod nazwą Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, której obrady odbyły się w 2012, 2013, 2014, 2016 i 2017. roku w Krakowie oraz organizator konferencji Technika Strzelnicza w Górnictwie i w Budownictwie w Ustroniu - 2013 i 2015 rok. Ceniony działacz  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) od 1973 roku, prezes Koła Zakładowego w KWB „Konin” (2 kadencje), prezes Zarządu Oddziału Poznańsko – Konińskiego (2 kadencje)  i wiceprezes Zarządu Głównego SITG w Katowicach od 5 kadencji. Uhonorowany m.in. nagrodami rektora AGH za działalność naukową, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” . Wyróżniony tytułem „Srebrnego Inżyniera” i „Złotego Inżyniera w plebiscycie czytelników tygodnika „Przegląd Techniczny” oraz „Złotą i Diamentową Oznaką NOT”. Jest posiadaczem stopnia generalnego dyrektora górniczego I stopnia. Był członkiem Społecznej Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki w Warszawie, Zespołu powołanego przez wicepremiera Piechocińskiego ds. opracowania Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku, członek Zespołu profesora Hausnera ds. opracowania polityki surowcowej Polski. Jest członkiem Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Zespołu ds. opracowania Program dla sektora węgla brunatnego do 2050 roku. Obecnie bierze udział w pracach w Radzie Fundacji Bazalt w Strzegomiu oraz  w Radzie Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Konina w Koninie – obecnie jest przewodniczącym tej Rady. Był członkiem Komitetu Technicznego ds Górnictwa Odkrywkowego Polskiego Komitetu Normalizacji. Uczestnik różnych paneli dyskusyjnych na Forum Energetycznym w Sopocie i Karpaczu, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Forum Gospodarczym w Karpaczu oraz Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. 
 • Mariusz Kruczek

  Mariusz Kruczek

  zastępca kierownika, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa

L

 • Gabriela Lenartowicz

  Gabriela Lenartowicz

  posłanka na sejm RP,
  Posłanka Platformy Obywatelskiej RP.  W Gabinecie Cieni PO odpowiedzialna za środowisko. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1992–1996 dziennikarka, a następnie redaktor naczelna „Nowin Raciborskich”. Od 1996 do 2004 roku była naczelnikiem Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Raciborzu, a następnie w Rybniku. Pracowała w sztabie kryzysowym w czasie „powodzi tysiąclecia” w 1997 roku. Zdobyte wówczas doświadczenie wykorzystała jako doradca w projekcie Banku Światowego na temat usuwania skutków powodzi i profilaktyki zagrożeń powodziowych. W latach 2004–2006 kierowała Regionalnym Biurem Projektów Europejskich oraz była akredytowanym konsultantem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007–2008 była sekretarzem powiatu raciborskiego. W latach 2008–2014 pełniła funkcję prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewodniczyła również Krajowemu Konwentowi WFOŚIGW. W 2014 roku została wybrana na członka Zarządu Województwa Śląskiego, a w 2015 roku mianowana wicewojewodą śląskim. Radna Sejmiku Śląskiego trzech kadencji. W 2015 roku z powodzeniem wystartowała w wyborach do Sejmu RP. 

M

 • Janusz Michałek

  Janusz Michałek

  prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (KSSE)
  Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Specjalista z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego oraz restrukturyzacji infrastruktury publicznej. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania programów unijnych, od Instrumentów Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej ISPA, przez Fundusz Spójności, aż po aktualnie realizowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pracował m.in. jako kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Węgierskiej Górce. Pełnił funkcję prezesa Zarządu w spółce „Beskid Ekosystem”. Był pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Officer) w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, a później także przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Uczestniczył w inicjatywie Leader. Był współtwórcą i założycielem Lokalnej Grupy Działania (LGD) w ramach Leader +, z której powstał Związek Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki” w Żywcu, a następnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, a także przewodniczącego Komitetu Zarządzającego Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego pasją są działania społeczne. Od lat wspiera lokalny klub sportowy. Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra Res” z Katowic, a także członkiem Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz wiceprezesem stowarzyszenia Pro Silesia i rady Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej Klasztoru oo. Franciszkanów. Prywatnie najważniejsza jest dla niego rodzina. Jest mężem i tatą trojga dzieci.

O

 • Janusz Olszowski

  Janusz Olszowski

  prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  Janusz Olszowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa. W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w akcjach ratowniczych oraz przeprowadzał kontrole kopalni podziemnych, odkrywkowych i otworowych. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby. Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych. W latach 2016 - 2018 Janusz Olszowski pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Rada Społeczno-Programowa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Rady Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.  
 • Olaf Osica

  Olaf Osica

  dyrektor projektu rynki zagraniczne, Grupa PTWP
  Dyrektor projektu „Rynki zagraniczne” w Polskim Towarzystwie Wspierania Przedsiębiorczości. Menadżer sektora think-tanków, doradca i konsultant firm i instytucji publicznych w zakresie analizy polityki międzynarodowej. W latach 2011-2015 dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Stypendysta departamentu stanu USA, ministerstwa spraw zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska.

P

S

 • Krzysztof Sitarski

  Krzysztof Sitarski

  poseł na Sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  InformacjePoseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII-kadencji (od 12.11.2017 r.) PrzynależnośćKlub Poselski Kukiz'15 MetryczkaWiceprzewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa (od 16.11.2015 r.)Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (od 16.11.2015 r. do 11.03.2016 r.)inneKomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu (od 13.11.2015 r. do 13.11.2015 r.) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722) (od 26.10.2017 r.) Przynależność do stałych delegacji parlamentarnychDelegat do Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (od 29.12.2015 r. do 09.01.2017 r.)Członek Komisji Do Spraw Społecznych, Zdrowia i RozwojuZastępca Członka Komisji Do Spraw Kultury, Nauki, Edukacji i MediówPrzynależność do stałych grup bilateralnychPolsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna (od 25.02.2016 r.) Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna (od 26.02.2016 r.) Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna (od 04.11.2016 r.) Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna (od 07.07.2016 r.) Przynależność do zespołów parlamentarnychNarodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny (od 09.06.2016 r.) Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców (od 25.05.2017 r.) - wiceprzewodniczącyParlamentarny Zespół ds. wspierania wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Rzeczpospolita Polską i Republiką Korei (od 26.09.2017 r.) - wiceprzewodniczącyParlamentarny Zespół Górnictwa i Energii (od 26.02.2016 r.) - wiceprzewodniczącyParlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (od 27.04.2016 r.)Parlamentarny Zespół "Posłowie dla Śląska i Zagłębia" (od 14.01.2016 r.) WykształceniePolitechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Górnictwo i Geologia - inżynier (2002 r.)
 • Czesław Sobierajski

  Czesław Sobierajski

  poseł na sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Janusz Steinhoff

  Janusz Steinhoff

  wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001,
 • Krzysztof Szlaga

  Krzysztof Szlaga

  prezes zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA
  Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.
 • Jacek Szuścik

  Jacek Szuścik

  wiceprezes zarządu ds. likwidacji kopalń i ochrony środowiska, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
  Wiceprezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., dyrektor Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska. Jest magistrem inżynierem górnictwa. Ma 30 lat doświadczeń zawodowych w kopalniach Katowice, Boże Dary, Mysłowice, Wesoła i Wieczorek. Był też dyrektorem ds. technicznych w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zarządzał spółkami otoczenia górnictwa, był m.in. dyrektorem technicznym w mysłowickiej spółce Remagum. Pełnił funkcję dyrektora KWK Mysłowice-Wesoła, wcześniej był naczelnym inżynierem, zastępcą kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w Mysłowicach-Wesołej.

U

 • Piotr Uszok

  Piotr Uszok

  prezydent Katowic w latach 1998-2014, Urząd Miasta Katowice

W

Z

 • Jacek Ziarno

  Jacek Ziarno

  redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.