PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Konferencja Nafta/Chemia

Warszawa  •  5 grudnia 2017

Prelegenci

A

B

 • Bartosz Bańkowski

  Bartosz Bańkowski

  dyrektor ds. nowych technologii, PCC Rokita SA
  Doktorat z zakresu technologii chemicznej uzyskał w 2012 roku. Zaraz po ukończeniu w 2006 roku studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej specjalizując się w syntezie związków fosforoorganicznych. Od 2008 r. związany z Grupą PCC Rokita – najpierw jako technolog Kompleksu Chlorowego, później główny technolog w PCC MCAA, spółce utworzonej w celu realizacji inwestycji w budowę instalacji kwasu monochlorooctowego. Od 2014r pełnił w PCC MCAA funkcję zastępcy kierownika projektu, a następnie kierownika rozruchów mechanicznych. Po zakończeniu inwestycji kierował Działem Analityki, Badań i Rozwoju PCC MCAA. Od początku bieżącego roku pełni rolę dyrektora ds. nowych technologii w PCC Rokita realizując projekty dla całej Grupy.
 • Paweł Bielski

  Paweł Bielski

  dyrektor, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
  Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie. W latach 2000–2001 pracował na stanowisku Product Manager w Firmie Endress+ Hauser Polska Sp. z o.o. Od 2002 zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., a następnie Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o., pełniąc szereg funkcji od Głównego Specjalisty ds. Procesów i Analiz Chemicznych po Dyrektora Handlu i Marketingu (od 2005). Od 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Jednocześnie w latach 2010 –2012 pełnił też funkcję Prezesa Zarządu Elektrowni Puławy Sp. z o.o. W 2014 przeszedł do pracy w Grupie Azoty S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, zarządzającego całokształtem działań w zakresie strategii i rozwoju oraz wspierającego Zarząd w budowaniu i realizacji strategii biznesowej Spółki – efekt: „Strategia Grupy Azoty 2014–2020. Operacjonalizacja”. W październiku 2016 r. po wygranym konkursie został powołany przez Ministra Rozwoju na Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

C

 • Grzegorz Czul

  Grzegorz Czul

  prezes zarządu, Fluor SA
  Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Fluor w Gliwicach. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, głównie instalacji petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie, pracując dla Fluor najpierw jako Inżynier ds. Orurowania, następnie analizy naprężeń, po czym objął stanowisko Inżyniera Wiodącego Branży. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów, a w roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa.
 • Adam B. Czyżewski

  Adam B. Czyżewski

  główny ekonomista, PKN ORLEN SA
  dr Adam B. Czyżewski jest Głównym Ekonomista w PKN ORLEN S.A. od listopada 2007 roku. Zajmuje się badaniem przemian strukturalnych globalnego sektora energii pod wpływem długookresowych polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Swoje przemyślenia publikuje na blogu www.ffbk.pl. Wcześniej kierował badaniami makroekonomicznymi i prognozowaniem inflacji w Narodowym Banku Polskim (2001-2007), był makro-ekonomistą w Banku Światowym (1995-2000) oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk. Studiował ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Stanford University.

G

J

Ł

M

O

 • Olaf Osica

  Olaf Osica

  dyrektor projektu rynki zagraniczne, Grupa PTWP
  Dyrektor projektu „Rynki zagraniczne” w Polskim Towarzystwie Wspierania Przedsiębiorczości. Menadżer sektora think-tanków, doradca i konsultant firm i instytucji publicznych w zakresie analizy polityki międzynarodowej. W latach 2011-2015 dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Stypendysta departamentu stanu USA, ministerstwa spraw zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska.

P

 • Adam Pawłowicz

  Adam Pawłowicz

  wiceprezes zarządu, LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
 • Jacek Podgórski

  Jacek Podgórski

  prezes zarządu, Anwil SA
  Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym (Petrobank; obecnie Nordea Bank Polska). W latach 1997-2004 związany z Grupą Pekao SA. m.in. jako Wiceprezes do spraw finansowych (Pekao Development oraz Pekao Leasing). Odpowiedzialny za wprowadzenie zmian systemowych zwiększających efektywność prowadzonej działalności. Pracę dla Grupy ORLEN rozpoczął w styczniu 2006 roku obejmując stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego w spółce ORLEN Asfalt. W latach 2007 - 2014, Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins, odpowiedzialny za prace departamentów finansów, księgowości oraz IT. Od listopada 2014 roku Prezes Zarządu ANWIL S.A.  

S

W

 • Zbigniew Warmuz

  Zbigniew Warmuz

  prezes zarządu, Synthos SA
  Zbigniew Warmuz ma 52 lata. Absolwent Technikum Chemicznego w Gliwicachi Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1984 – 2006 pracował w POCH S.A. zaczynając od stanowiska aparatowego. W 1999 został kierownikiem odpowiedzialnym za sprzedaż grupy produktów dla przemysłu ciężkiego i galwanizerni. Do 2002 roku pracował na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu a następnie został Głównym Inżynierem i Dyrektorem Produkcji. Pełnił również funkcję prokurenta w tej Spółce. Od 2007 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos. Zarządzał m.in. Spółkami produkcyjnymi w Polsce i w Czechach oraz bezpośrednio nadzorował największe procesy inwestycyjne.
 • Igor Wasilewski

  Igor Wasilewski

  prezes zarządu, PERN SA
  Efektywny Manager z 25-letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University Of Illinois, USA. Wcześniej Prezes Zarządu Gaz-System SA i GPEC Gdańsk, pełnił też funkcje menedżerskie w PGNiG SA i PSE SA
 • Leszek Wieciech

  Leszek Wieciech

  prezes, dyrektor generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 • Janusz Wiśniewski

  Janusz Wiśniewski

  wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza
  Absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Princeton University – The Graduate School, uczestnik licznych kursów menedżerskich, m.in. Stanford University Graduate School of Business i University of Chicago Graduate School. W latach 1990- 2009 był kolejno wiceprezesem zarządu i dyrektorem handlowym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie -Koźlu SA, wiceprezesem zarządu oraz p.o. prezesa zarządu PKN Orlen SA, partnerem w Ernst &Young Polska, Business Advisory (oil, gas, chemicals), wiceprezesem zarządu DGA SA. Był przewodniczącym rad nadzorczych m.in. Basel Orlen Olefins, Anwil, ZA Tarnów, Rafineria Trzebinia. W latach 2004-08 prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Obecnie prowadzi własną firmę doradczą JWBS, jest prezesem Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej, członkiem World Petroleum Council i The Oil & Gas Council. 

Z

 • Jacek Ziarno

  Jacek Ziarno

  redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł
 • Tomasz Zieliński

  Tomasz Zieliński

  prezes zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
  Doktor nauk technicznych, absolwent studiów MBA. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, a także Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Studiował także na Vitus Bering Center for Higher Education w Horsens w Danii. W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze. Do roku 2009 prowadził również własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił też funkcję Dyrektora Zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych oraz kierował Departamentem Inwestycji Technologicznych w AKJ Capital S.A. (2006-2007). Następnie w latach 2007-2008 był Partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA S.A. jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Departamencie Doradztwa Biznesowego (2008-2009). Od 2009 roku był Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. (obecnie Grupa Azoty). W latach 2010-2013 ponownie pracował w Grupie ORLEN, gdzie w spółce Anwil S.A. pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej. Na przełomie lat 2012/2013, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil. W latach 2011-2013 pełnił również funkcję Członka Zarządu organizacji Fertilizers Europe w Brukseli. Przez lata Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Jest także Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Członkiem Prezydium Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, Adiunktem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Radcą oraz Członkiem Prezydium i Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Od czerwca 2013 jako Prezes Zarządu kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest także Członkiem Zarządu The European Chemical Employers Group ECEG w Brukseli i Członkiem National Association Board w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego CEFIC w Brukseli, gdzie reprezentuje 7 organizacji sektora chemicznego z krajów Europy Centralnej.    
 • Andrzej Ziółkowski

  Andrzej Ziółkowski

  prezes, Urząd Dozoru Technicznego
  Andrzej Ziółkowski, dr inż., prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki Stosowanej tej samej uczelni, a następnie Master of Business Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University. Był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat dyrektorem Oddziału UDT w Poznaniu. Jest współautorem przepisów z zakresu urządzeń ciśnieniowych stosowanych w Polsce, był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 269 Bezpieczeństwo Chemiczne, współautorem patentu podkładki o stałej sile oddziaływania, a także wykładowcą na Politechnice Poznańskiej na studium podyplomowym z zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków.

Ż

 • Piotr Żmijewski

  Piotr Żmijewski

  dyrektor ds. handlowych, Procam Polska

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.