PARTNERZY PORTALU

Forum Polska Efektywna Energetycznie

Warszawa  •  3 października 2011

Unia Europejska będąca zlepkiem krajów członkowskich musi na światowym rynku energii odgrywać rolę jednego gracza. Wiemy, że z uwagi na przywiązanie krajów członkowskich do polityki energetycznej, do zawłaszczania tej polityki energetycznej na poziomie narodowym są z tym wielkie kłopoty - powiedział prof. Tadeusz Skoczkowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej podczas inauguracji Forum Polska Efektywna Energetycznie.

Zorganizowane w Warszawie 3 października 2011 roku, przez wydawcę miesięcznika Nowy Przemysł i portalu gospodarczego wnp.pl Forum Polska Efektywna Energetycznie, otworzyła sesja inaugurująca poświęcona efektywności energetycznej w Polsce i Europie.

- Postawiłbym tezę, która jest tezą dosyć w gruncie rzeczy uprawnioną, że rozwój wymaga czasami pewnych szczególnych impulsów, wymaga stworzenia pewnej sytuacji krytycznej. Ta sytuacja krytyczna, która jest związana z wypracowaną formułą kryzysu klimatycznego, nie chciałbym wchodzić w to, czy kryzys klimatyczny jest rzeczywistością, czy też pewnego rodzaju formą politycznego nacisku, politycznej formuły na funkcjonowanie gospodarki, ale w każdym razie stał się na tyle powszechnym stanem świadomości Europejczyków w dużym ich przedziale, że powoduje gotowość do nowych polityk związanych z energią. Te nowe polityki prezentowane na poziomie Unii Europejskiej powodują z kolei zdolność regulatorów prawnych do tworzenia takich przepisów, które dokonują w konsekwencji skokowej zmian w sferze technologii - mówił uczestniczący w wydarzeniu minister Olgierd Dziekoński.

Na Forum Polska Efektywna Energetycznie padło sporo cierpkich słów na temat systemu białych certyfikatów, które są sercem ustawy o efektywności energetycznej. Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wyraził obawę o to, czy system nie utonie w procedurach biurokratycznych, a prof. Tadeusz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej ocenił, że mechanizm ten będzie ułomny, bo brakuje wiedzy o kosztach przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

- Rynki energii w Unii Europejskiej podobnie jak rynki energii na całym świecie niesłychanie gwałtownie się zmieniają. Unia Europejska będąca zlepkiem krajów członkowskich musi na światowym rynku energii odgrywać rolę jednego gracza. Wiemy, że ze względu na przywiązanie krajów członkowskich do polityki energetycznej, do jej zawłaszczania na poziomie narodowym są z tym wielkie kłopoty. Unia Europejska mówi również o rewolucji przemysłowej (…) Myślę, że w Polsce mamy w dalszym ciągu bardzo duży problem z przyzwyczajeniem się, że to co się dzieje w energetyce na rynkach światowym i europejskim, jest rewolucją przemysłową – powiedział prof. Tadeusz Skoczkowski.

Nawiązując już bezpośrednio do tematyki efektywności energetycznej prof. Skoczkowski ocenił, że nie ma wątpliwości, że wzrost tej efektywności to jedno z największych wyzwań przed jakim stoi Unia Europejska. Potwierdzały to przekazane informacje z których wynikało, że Unia jest obecnie na ścieżce prowadzącej do zmniejszenia zużycia energii o około połowę mniej niż zakłada pakiet klimatyczno-energetyczny. Prof. Skoczkowski zwrócił też uwagę, że chociaż efektywność energetyczna jest priorytetem polskiej polityki energetycznej do 2030 roku to na realizację tego celu w dokumentach wykonawczych nie przeznaczono ani złotego.

Wskazując m.in., że wielką słabością rynku efektywności energetycznej jest to, że nie umiemy dokładnie liczyć oszczędności energii i podkreślając, że polityka efektywności energetycznej nie uda się jeśli nie przekonamy do niej sektora energetycznego prof. Tadeusz Skoczkowski krytycznie odniósł się do tzw. systemu białych certyfikatów jako mechanizmu wymuszającego poprawę efektywności energetycznej wprowadzanego przez ustawę o efektywności energetycznej.

- Komentując białe certyfikaty w Polsce chcę powiedzieć, że w ogóle taki system nie istnieje. Te certyfikaty istnieją w czterech chyba krajach europejskich, w każdym to jest inny system, a samo pojęcie jest bardziej terminem filozoficznym i w każdym kraju stworzenie systemu wymaga przyjęcia wielu parametrów dla tego systemu. Obawiam się, że w Polsce nigdy takiej dyskusji nie przeprowadzono, a żeby nie być gołosłownym to chcę powiedzieć, że białe certyfikaty to jest pewna dystrybucja najcenniejszych pieniędzy jakie istnieją w każdym kraju to znaczy pieniędzy publicznych i jestem przekonany, że białymi certyfikatami będziemy wspierali szereg przedsięwzięć, których nie powinniśmy wspierać dlatego tylko, że one są rentowne rynkowo, one same się zwracają. Żeby móc sterować tym system skutecznie potrzebna nam jest wiedza ile kosztują na przykład poszczególne przedsięwzięcia efektywności energetycznej. Myślę, że tej wiedzy nie posiadamy i dlatego ten system będzie pod tym względem systemem ułomnym – powiedział prof. Tadeusz Skoczkowski, który zwracał uwagę, że poprawa efektywności energetycznej to jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Aplauzu dla systemu białych certyfikatów nie dało się też wyczytać z wypowiedzi Marka Woszczyka, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który ma ten system wdrażać. Szef URE podkreślając, że z punktu widzenia zadań regulatora efektywność energetyczna jest tak samo ważna jak na przykład rozwój konkurencji zwrócił uwagę, że skoro urząd nie został wyposażony jeszcze w pieniądze i kadry niezbędne do realizacji ustawy o efektywności energetycznej i nie ma też rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy to siłą rzeczy trudno mu wystawiać pozytywną ocenę warunkom realizacji ustawy. Regulator nie krył też obaw związanych z wdrażaniem ustawy.

- Z mojej perspektywy dzisiaj ten taki minorowy ton jest konsekwencją takiego, a nie innego stanu rzeczy jaki państwu opisałem, czyli troszkę to jest tak jakby się spodziewać zwrotu z inwestycji bez wykonywania tej inwestycji, co się po prostu nie może udać. Sama ustawa jest oparta o system certyfikatów zwanych potocznie białymi aczkolwiek jej wspólny charakter z systemem zielonych, czerwonych, fioletowych i żółtych certyfikatów kończy się praktycznie na poziomie werbalnym, gdyż sama instytucja białego certyfikatu rożni się w sposób istotny od instytucji pozostałych kolorowych certyfikatów. Obawiam się, czy projekt pod tytułem efektywność energetyczna ujęty w ramy obecnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej nie utonie w procedurach biurokratycznych. Staramy się mimo wszystko przygotować do wykonywania tej ustawy, ale jestem pełen obaw jak ta realizacja będzie wyglądała – mówił prezes Marek Woszczyk.

Mimo krytyki wprowadzanych rozwiązań uczestnicy dyskusji nie mieli wątpliwości, że poprawa efektywności energetycznej nie jest wprawdzie celem łatwym do osiągnięcia, ale godnym wspierania tyleż w kontekście osiągnięcia ogólnego ambitnego celu rozerwania wzrostu gospodarczego ze wzrostem zużycia energii co także w świetle zapowiadanych zmian w przepisach niosących wręcz rewolucyjne zmiany. Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP, w swoim wystąpieniu duży nacisk położył m.in. na wyzwania jakie nas czekają w związku z mającymi wejść w życie już całkiem niedługo nowymi standardami dotyczącymi budownictwa.

- Dla Polski to oznacza, że jeśli dzisiaj przeciętny budynek, który jest budowany to około 120- 130 kwh na metr kwadratowy to w roku 2021, czyli właściwie za 8 lat będzie musiał mieć zużycie energii bliskie zera energetycznego. Co to znaczy, czy to będzie 10, czy 15 kwh na metr kwadratowy, to jest jeszcze kwestia dyskusji w ramach Komisji Europejskiej, dyskusji w Unii, ale to jest zmiana drastyczna. To jest cel, którego nie da się osiągnąć wyłącznie zmianami technologicznymi. To jest przewartościowanie mentalności w dziedzinie projektowania, w zakresie produkcji materiałów – mówił minister Olgierd Dziekoński.

Z danych ogólnych przedstawianych podczas forum, ale także z wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych branż wynikało wszakże niezbicie, że możliwości poprawy efektywności energetycznej są duże zarówno w wytwarzaniu energii, jej przesyle jak i oczywiście w zakresie jej zużycia. Obrazowo i przekonywująco możliwości oszczędzania w ciepłownictwie przedstawiał Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wskazywał on, że duże rezerwy mamy jeszcze w wytwarzaniu, bo wprawdzie kogeneracja to już około 60 proc. produkcji ciepła systemowego w Polsce, ale niestety skoncentrowanej tylko w kilkunastu miastach. Wiceprezes Regulski wskazując, że systemy ciepłownicze są przewymiarowane, rysował sytuację w przesyle ciepła podobnie jak w przypadku wytwarzania podając, że z jednej strony około 40 proc. sieci to już linie wykonane w dobrych technologiach, ale jednak pozostałe 60 proc. wymaga wymiany.

- Ostatni obszar, który ciepłowników interesuje to konsumpcja ciepła. Można znowu powiedzieć, że nie jest najgorzej, bo od 2000 roku kiedy prowadzimy badania naszej organizacji zauważyliśmy bardzo ciekawą sytuację. Otóż mniej więcej do polowy lat dwutysięcznych sprzedaż ciepła spadała, a od roku 2006 stanęła w miejscu, ale z drugiej strony wiemy, że rok w rok przybywa klientów, budynków przyłączanych. Co to znaczy? Jakby powiedzieć tak po rolniczemu to wzrastają hektary, ale nie wzrasta zużycie ciepła, co oznacza, że w jakimś sensie konsumujemy już pierwsze efekty poprawy efektywności, bo nie zwiększamy zużycia energii – mówił wiceprezes Bogusław Regulski.

Wiceprezesa Regulskiego też jednak raczej trudno zaliczyć do zdecydowanych zwolenników ustawy o efektywności energetycznej w jej obecnej postaci. Wskazywał on wprawdzie, że dobrze iż ustawa jest, ale ocenił, że jest trudna do realizacji i nie przenosi przynajmniej niektórych oczekiwanych rozwiązań.

- Ta ustawa nie będzie wspierać własnych, małych inicjatyw związanych z poprawą efektywności energetycznej, a dla nas jako dostawców energii cieplnej to najważniejsza sprawa, że ta ustawa nie przeniosła zapisów dyrektywy 32 o usługach energetycznych. Przedsiębiorcy mający według dyrektywy ograniczać sprzedaż swojej energii nie mają tutaj żadnego bonusu dlatego, że zostali wyautowani jeśli chodzi o kwestie świadczenia usług energetycznych, a wyautowani zostali dlatego ,że mamy trzeci obszar, który powoduje jakby ograniczenia możliwości poprawy energetycznej. To jest trwający od 1997 roku system regulacji cen i stawek działalności przedsiębiorstw energetycznych, który nie generuje impulsów do poprawy efektywności poprzez gratyfikacje ekonomiczne i to jest między innymi pewnego rodzaju kula u nogi. która nie pozwoliła na zrealizowanie innego celu, obszaru poprawy efektywności jakim jest program rozwoju kogeneracji w Polsce – powiedział Bogusław Regulski.

Działań nakierowanych na podnoszenie efektywności energetycznej raczej nikt nie krytykował, ale na temat sposobu wykorzystania środków publicznych mających pobudzać oszczędzanie zdania były już jednak podzielone. Okazało się, że nawet w przypadku zwykle chwalonej ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów nie dla wszystkich jest oczywiste, że należy do tego dokładać z budżetu.

- Kwoty wydatkowane szczególnie z tytułu realizacji ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów nie są kwotami istotnie szokującymi, ale niosą w sobie nie do przecenienia ładunek standaryzujący przede wszystkim zachowania odbiorców końcowych, dostawy środków z budżetu państwa, ale także wszystkich tych, którzy próbują wyśrubowywać pewne parametry dotyczące realizacji inwestycji kończących się zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. I byłoby tak do końca bardzo optymistycznie, gdyby nie fakt, że moim zdaniem lepiej byłoby wydać pieniądze, które są związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów budowlanych, w szczególności budynków mieszkaniowych, które są wzmacniane z budżetu państwa, lepiej byłoby wydać te pieniądze na budowanie odpowiedniego poziomu świadomości i wiedzy końcowego odbiorcy energii – ocenił Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestnicy Forum Polska Efektywna Energetycznie dyskusji poddali ustawę o efektywności energetycznej, skutki wdrożenia regulacji unijnych dla gospodarki i firm, dobre praktyki w polskich realiach, możliwości zwiększania efektywności w budownictwie już na etapie projektowania oraz programy proefektywnościowe w polskich miastach w sektorze publicznym. Czytaj więcej: Efektywność energetyczna - Yeti czy rzeczywistość?

Debata wieńcząca Forum dotyczyła narzędzi pomagających zwiększać efektywność energetyczną. Audyty energetyczne, a następnie inwestycje w efektywny system zarządzania energią są dużym krokiem do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i samorządów, ocenili uczestnicy debaty. Czytaj więcej: Efektywne gospodarowanie energią zwiększa konkurencyjność firmy

Inicjatorem kampanii „Polska Efektywna Energetycznie” jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz organizator największej w Europie Środkowej konferencji biznesowej, Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Nadrzędnym celem podjętych działań jest zwiększenie świadomości w firmach, instytucjach i gospodarstwach domowych w zakresie korzyści wynikających z efektywnego wykorzystania energii.

W ramach projektu przewidziano pięć konferencji regionalnych w największych polskich miastach, m.in. w Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. Uroczyste podsumowanie kampanii odbędzie się podczas jednego z paneli dyskusyjnych dedykowanego energetyce na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 (14-16 maja).

Organizator przewiduje ponadto szkolenia dla pracowników firm uczestniczących w projekcie, bezpłatne konsultacje dotyczące realizacji projektu w praktyce, a także publikacje eksperckie w Miesięczniku Gospodarczym Nowy Przemysł, wydaniu specjalnym dodatku „ABC Efektywności Energetycznej”, w portalu wnp.pl oraz w tytułach patronów medialnych wspierających kampanię, takich jak: magazyn Rynek Spożywczy, miesięcznik Rynek Zdrowia, dwutygodnik Farmer oraz portale biznesowe: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekzdrowia.pl, propertynews.pl.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się pod adresem:
http://www.wnp.pl/polska_efektywna_energetycznie/kampania.html
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!