PARTNERZY PORTALU

Forum Zmieniamy Polski Przemysł

7 lutego 2005

Prezentujemy relacje z posczególnych paneli dyskusyjnych, które odbyły się 7 lutego br. w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Ile państwa w gospodarce?

Nie tylko takie pytanie, ale także – jakie państwo, jakie mechanizmy i jakie obszary interwencji – to główne hasła debaty publicznej z udziałem najważniejszych postaci polskiej gospodarki, która odbyła się w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

„Jestem przedstawicielem rządu i przyszedłem ci pomóc“ – takie zdanie budzące największe obawy wśród przedsiębiorcy zacytował we wprowadzeniu do debaty jej moderator red. Kamil Durczok.

Z tezą o permanentnym konflikcie klasy politycznej z przedsiębiorcami polemizował Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

– Nie ma wspólnego stanowiska polityków wobec problemów gospodarczych, podobnie zróżnicowane są opinie przedsiębiorców – argumentował Steinhoff. – To właśnie politycy wprowadzili w życie zmian, które pozwoliły na rozwój przedsiębiorczości.

Politycy narzekali na niski poziom... klasy politycznej, której wiedza ekonomiczna pozostawia wiele do życzenia, która nie przestrzega standardów działania. Swoimi doświadczeniami dzielił się tu Wiesław Kaczmarek, krytykując m.in. praktykę zamieniającą lobbing w „załatwiactwo“, funkcjonowanie ustawy kominowej, czy postulat „taniego państwa“. – To hasło pachnie populizmem – stwierdził Kaczmarek. – Nie stać nas na tanie rozwiązania.

Krytkowano także jakość prawa, przekonanie, że tworzeniem ustaw da się rozwiązać każdy problem, ale też mentalność przedsiębiorców i pracowników oczekujących pomocy publicznej zamiast sposobów, by pomóc samym sobie.

– Musimy ograniczać rolę skarbu państwa jako właściciela – deklarował minister Skarbu Państwa, Jacek Socha. – Stąd szereg przygotowywanych przez resort prywatyzacji. Udziały państwa powinny pozostać tam, gdzie potrzeba taka wynika z analizy bezpieczeństwa państwa.

– Państwa jest za dużo tam gdzie go nie trzeba, a za mało tam gdzie jest konieczne – ocenił Andrzej Arendarski, przewodniczący Krajowej Izby Gospodarczej.
(off)


Rynek kapitałowy chce ponadprzeciętnych zwrotów i premii za ryzyko

W 2005 roku inwestorzy giełdowi będą chętnie kupowali walory spółek, reprezentujących branże surowcowe, a ponadto – nadal jeszcze – spółki sektora dóbr konsumpcyjnych.

„W cenie będą akcje spółek prywatnych o umiarkowanych rozmiarach, kierowane przez kompetentne zarządy” – mówił w Warszawie w czasie Forum Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” Rafał Abratański, wiceprezes Internetowego Domu Maklerskiego.

Okazją do rozmów na temat inwestycji na giełdzie był panel "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – źródło kapitału dla przedsiębiorstw".

Inwestorzy WGPW doceniają prywatne spółki o umiarkowanych rozmiarach, mające potencjał rozwojowy, możliwy do uruchomienia dzięki środkom pozyskanym na publicznym rynku i oferujące perspektywę ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji.

Już 2,5- 3 lata temu inwestorzy zaczęli doceniać – według Abratańskiego – spółki, mające kompetentne zarządy i przede wszystkim dominującego właściciela, który poważnie i w długiej perspektywie myśli o funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.

Inwestorzy cenią jasno sprecyzowany core business spółek, debiutujących na GPW i zrozumiały model ich biznesu, który m.in. ułatwia kontrolę spółek giełdowych.

Po doświadczeniach z korektami w dół przewidywań spółek w 2004 roku, dla inwestorów szczególnie istotne znaczenie będą też miały wiarygodne nie korygowane raz po raz prognozy.

O atrakcyjności inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dodatkowo będzie decydowała w tym roku istotna poprawa koniunktury w roku poprzednim.

- 2004 rok pokazał, że nie cena decyduje o wszystkim. Na rynku kapitałowym wiele zależało od przekonania do modelu biznesu debiutującej spółki i branży – mówił Rafał Abratański.

Obie strony transakcji powinny zdawać sobie sprawę, że giełda nie jest maszynką do robienia pieniędzy i inwestorzy będą selektywni. Tym bardziej, że na GPW ma pojawić się szereg spółek Skarbu Państwa.

- SP ma dużo do sprzedania w krótkim czasie, więc będzie sprzedawał tanio – dodaje wiceprezes Internetowego Domu Maklerskiego.

(mg)

Stal tworzywem przyszłości

Ubiegły rok był dobry zarówno dla światowych jak i krajowych producentów stali. Powodem był wzrost gospodarczy na świecie. PKB był największy od 15 lat, co skutkuje wzrostem konsumpcji wyrobow stalowych.

- Motorem napędowym były i pozostają nadal Chiny, ale nie można nie dostrzegać tego co się dzieje w krajach Unii Europejskiej, Japonii czy USA – mówił Romuald Talarek, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej podczas panelu hutniczego na konferencji Zmieniamy Polski Przemysł, organizowanej przez PTWP.

Zdaniem R.Talarka boom na stal nie skończy się wraz z inwestycjami w Chinach. Stal jest wciąż atrakcyjnym i nowoczesnym tworzywem dla rynku. W ubiegłym roku wzrosło zapotrzebowanie na stal, co spowodowało wzrost cen surowców i wyrobów stalowych, średnio o 60-70 proc. To wszystko miało swoje przełożenie na poprawę kondycji sektora stalowego. Po wielu latach strat polskie hutnictwo nareszcie odnotowano zyski.

Prognozowany na poziomie 1 mld zł zysk brutto za 2004 rok jest rezultatem nie tylko wzrostu cen ale znacznej redukcji kosztów. To z kolei – jak twierdzi R.Talarek - powinno zmotywować kredytodawców, by chętniej niż dotąd angażowali się w hutnictwo. Na pewno wejście do polskich hut inwestorów strategicznych- takich jak Mittal Steel, Celsa czy CMC zachęca innych do inwestowania w przemysł stalowy.

Już w lutym - jak zapowiada Tadeusz Soroka, podsekretarz stanu w resorcie skarbu państwa, powinna zakończyć się prywatyzacja Huty Częstochowa. Związek Przemysłowy Donbasu i Mittal Steel złożyły ofertę zakupu częstochowskiej huty. Ostatecznie zdecyduje cena. Jednocześnie minister Soroka podkreślił, że generalnie resort skarbu zamierza wycofać się z przedsięwzięć hutniczych i jak najszybciej zakończyć prywatyzację sektora.

Zdaniem ekspertów w latach 2005-2006 utrzyma się wzrost gospodarczy. Wzrastać będzie rola popytu krajowego jako głównego motoru rozwoju. Polski rynek wyrobów stalowych staje się coraz bardziej chłonny. Pojawiają sie sygnały ożywienia w sektorach konsumujących wyroby stalowe, zarówno w budownictwie jak i w przemyśle samochodowym. Perspektywy polskiego hutnictwa są zatem niezłe. Światowe koncerny, które przejęły udziały w polskich hutach zapowiadają liczne inwestycje. Trzeba jednak pamiętać, że o ile hutnictwo światowe bazujące na nowoczesnych technologiach jest bardziej odporne na dekoniunkturę o tyle nasz przemysł hutniczy inwestycje ma dopiero przed sobą.

Wejście inwestorów strategicznych do hut nie pozostało bez wpływu na rynek producentów i dystrybutorów wyrobów stalowych. Zdaniem Jerzego Bernharda, prezesa Stalprofilu SA na pewno zwiększyła się konkurencji i by jej sprostać firmy dystrybucyjne stawiają na budowę centrów serwisowych i poszerzenie asortymentu.

- Dla wielu firm giełda staje się kolejnym etapem rozwoju firm i szansą na pozyskanie kapitału, niezbędnego by realizować zaplanowane inwestycje – mówił Przemysław Sztuczkowski, prezes Złomrexu SA. Firma przewiduje debiut giełdowy w marcu tego roku. Środki z emisji przeznaczone zostaną na nowe akwizycje. Złomrex jest zainteresowany konsolidacją przemysłu rurowego, stąd w kręgu zainteresowania spółki jest m.in. huta Andrzej, huta Batory.

Renata Dudała


Bóg, Chińczycy i rząd

Dzięki Bogu, Chińczykom i polskiemu rządowi mamy dobrą sytuację w sektorze węgla kamiennego – mówiono podczas debaty poświęconej temu sektorowi w trakcie Forum Nowego Przemysłu.

– Pozytywne efekty, jakie obserwujemy w branży węglowej to efekt zarówno bardzo dobrej koniunktury na węgiel jak i intensywnego wdrażania kolejnych planów restrukturyzacji sektora. Począwszy od lat 90. konsekwentna realizacja programów restrukturyzacji doprowadziła do tego, że przedsiębiorstwa górnicze w znacznym stopniu zredukowały swoje koszty i przystosowały się do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej – mówił Jan Bogolubow, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki.
Bogolubow podkreślał, że spólki węglowe szukają dalszych możliwości poprawy swoich wyników, racjonalizują swoją działalność, spłacają zobowiązania. Dodatkowo planowane są duże inwestycyje mające być swoistą ucieczką do przodu, pozwalającą – w przypadku nadejścia dekoniunktury – przetrwać trudny okres.

Bogolubow zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni nastąpił na rynkach międzynarodowych spadek cen węgla o kilkanaście dolarów na tonie. Tadeusz Soroka, wiceminister skarbu przedstawił plan prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Przyznał, że jeszcze nie ma podjętych decyzji w sprawie sposobu prywatyzacji samodzielnych kopalń Budryk i Bogdanka. Zarządy tych kopalń chciałyby być prywatyzowane poprzez giełdę, Soroka nie wykluczył takiej możliwości. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść do około połowy br.

– Nie planujemy własności skarbu państwa w sektorze węglowym – powiedział Soroka.

Przekształceniami własnościowymi w górnictwie od dawna zainteresowany jest Południowy Koncern Energetyczny. – Nasza strategia jest jednoznaczna – powinniśmy w swoich strukturach posiadać w granicach 70 proc. zużywanego paliwa. PKE rocznie zużywa ok. 10 mln ton węgla rocznie, docelowo będziemy zużywać ok. 12 mln ton, dlatego potrzebujemy jeszcze kopalnię, która dałaby nam rocznie ok. 4 mln ton węgla. Liczymy, że nasze argumenty w stosunku do właściciela są przekonujące – przekonywał Jan Kurp, prezes PKE.

Kurp mówił, że doświadczenia zdobyte w Zakładzie Górniczo-Energetycznym Sobieski i w kopalni Janina potwierdzają, że PKE potrafi efektywnie zarządzać kopalniami. Zdaniem Kurpa dobrym krokiem jest budowa grupy węglowo-koksowej, ale jak zwracał uwagę, nie można się doczekać decyzji w sprawie budowy grupy węglowo-energetycznej. Kurp liczy w tej sprawie na szybkie decyzje rządu.
Strategię budowy grupy koksowo-węglowej przedstawiali Leszek Jarno, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Lucjan Noras, po. prezesa Koksowni Przyjażń.

Obie firmy w ciągu kilku najbliższych lat planują przeznaczyć kilka miliardów złotych na inwestycje rozwojowe: JSW w nowe złoża węgla i połączenie trzech kopalń, a Koksownia Przyjażń w budowę nowej baterii koksowniczej i kompleksową modernizację czterech działających baterii. Uczestnicy panelu koniunktura w sektorze węglowym z pewnością potrwa ona jeszcze kilka lat. Ten czas trzeba wykorzystać na inwestycje, modernizacje i umocnienie poizycji polskich firm węglowych.
(DC)

Zachęcamy również do przeczytania relacji z V edycji wręczenia tytułów "Tego, który zmienia polski przemysł".

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!