IV edycja nagrody gospodarczej „Ten, który zmienia polski przemysł“

28 stycznia 2004

- Pan premier Steinhoff jako pierwszy pokazał, że można zmieniać gospodarkę, respektując wymogi makroekonomii. Zmierzam tą drogą za panem, panie premierze - mówił 28 stycznia wicepremier, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej prof. Jerzy Hausner, odbierając tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" z rąk Janusza Steinhoffa, wicepremiera i ministra gospodarki w rządzie premiera Jerzego Buzka i laureata tytułu "Tego, który zmienia polski przemysł" za rok 2000.

Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości Wojciech Kuśpik zapewniał: "Polskie środowisko biznesu popiera plan Hausnera".

W czwartej już edycji nagród "Tego, który zmienia polski przemysł" Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" uhonorowało: wicepremiera i ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej prof. Jerzego Hausnera, Panią minister prof. Danutę Hübner, Grupę Atlas, Fiat GM-Powertrain Polska, Grupę Impel, Inter Groclin Auto SA i prezesa Zbigniewa Drzymałę, przedsiębiorcę Romana Kluskę, Grupę Lotos i prezesa Pawła Olechnowicza, Radę Przedsiębiorczości, Vattenfall Polen AB i po raz pierwszy wydarzenie - Prywatyzację Polskich Hut Stali SA.

Uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, która rokrocznie podsumowuje kolejne edycje programu "Zmieniamy Polski Przemysł" odbyła się w salach warszawskiego Hotelu Sheraton. Gościliśmy tam laureatów tytułu "Tego, który zmienia polski przemysł" z tego roku i z lat poprzednich, polityków, analityków i lobbystów, a przede wszystkim przedsiębiorców, którzy na co dzień zmieniają oblicze gospodarki.

- To ja dziękuję przemysłowi za to, że się zmienia - powiedziała uhonorowana przez Kapitułę Nagród "Tego, który zmienia polski przemysł" minister prof. Danuta Hübner, która odebrała tytuł z rąk dyrektor sprzedaży SAP Polska Reginy Koenig (SAP, lider rynku oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem otrzymał honorowy tytuł w pierwszej edycji, za rok 2000). Pani minister Hübner przypomniała przedsiębiorcom, że konkurencyjność polskiej gospodarki będzie w coraz większym stopniu zależała od stałego jej zmieniania i udoskonalania.
Przyznanie tytułów "Tego, który zmienia polski przemysł" stanowi kontynuację kampanii medialnej Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, zatytułowanej "Zmieniamy polski przemysł" - jej celem jest promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz idei nowoczesnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw. Raz do roku Kolegium Redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" nagradza dziesięć osób, firm i instytucji najbardziej w kolejnych latach zasłużonych dla pozytywnych przemian w przedsiębiorczości i przemyśle.
Podstawowym kryterium wyboru jest laureata w zmianach, jakie zachodzą w gospodarce. Głos doradczy ma grono laureatów tytułu "Tego, który zmienia polski przemysł" z lat poprzednich. W tym roku laureaci edycji 2000, 2001 i 2002 również wręczali honorowe tytuły za rok 2003.

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości i Miesięcznik Gospodarczy "Nowy Przemysł" chcą zwracać uwagę na sprawy istotne dla gospodarki. Chcą promować to, co sprzyja rozwojowi gospodarki i piętnować to, co mu przeszkadza - przypomniał prezes Wojciech Kuśpik.

Za odwagę i racjonalność

Były wicepremier Janusz Steinhoff wręczał tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" urzędującemu wicepremierowi, ministrowi gospodarki, pracy i polityki społecznej prof. Jerzemu Hausnerowi z życzeniami "determinacji w trudnym dziele naprawy finansów Rzeczypospolitej."

Premier Hausner odpowiedział: - Jestem zaszczycony, że znalazłem się w takim gronie wyróżnionych: firm i Rady Przedsiębiorczości, która pokazuje, że powstaje jednolite stanowisko polskich przedsiębiorców. Jestem zaszczycony, że w gronie wyróżnionych znaleźli się pan Roman Kluska - symbol odwagi i postawy etycznej, która jest fundamentem przedsiębiorczości i pani minister Danuta Hübner, której cechy to konsekwencja, skuteczność i czytelna postawa na rzecz wspólnej sprawy.

- Chcę zwrócić uwagę, że na mojej tabliczce powinno być wygrawerowane "Ta, która zmienia polski przemysł - żartowała pani minister Hübner.

Za markę, inwestycje, aktywność, determinację
Barbara Blida, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej i Ryszard Matkowski, prezes Zarządu J.W. Construction Holding SA - firma była laureatem ubiegłorocznej edycji "Tego, który zmienia polski przemysł" - wręczyli tytuł Grupie Atlas, reprezentowanej przez prezesa Grzegorza Grzelaka.
- Od kilku lat staramy się zmieniać przyzwyczajenia budowlane Polaków. Państwo uznali, że przy okazji zmieniamy polski przemysł - powiedział prezes Grzelak. Grupa Atlas ma w Polsce osiem fabryk. W zeszłym roku została uruchomiona dziewiąta wytwórnia Grupy, zbudowana pod Moskwą.

Tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" dla Fiat GM Powertrain Polska odbierał z rąk prezesa RW TÜV Polska Stanisława Patera (nominacja za 2002 rok) dyrektor generalny Tadeusz Świerczek. Dyrektor Świerczek dziękował posłom, senatorom i władzom lokalnym, dzięki staraniom których tak duża, bo o wartości ponad 400 mln euro, wspólna inwestycja Fiata i GM została zlokalizowana w Bielsku Białej.

Prezes SPIN Andrzej Musioł (laureat edycji 2002) wręczał tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" Grupie Impel SA. Wyróżnienie odebrał prezes Grzegorz Dzik. Tym samym prezes jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm informatycznych przekazał tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" prezesowi firmy, która przez ostatnich trzynaście lat stała się liderem outsourcingu. Trzynaście lat temu Impel zatrudniał tylko założycieli - dzisiaj jest siódmym pracodawcą w kraju i największą grupą firm outsourcingowych, od listopada notowaną na Giełdzie. Impel myśli o ekspansji w krajach bałtyckich - w bliskiej przyszłości na wschodnich rynkach Unii Europejskiej. Działa już Impel Łotwa, Grupa planuje również wejście na rynki Litwy i Estonii.

Doradca Prezydenta RP Jerzy Mackiewicz wręczył tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" przyznany firmie Inter Groclin Auto i prezesowi Zbigniewowi Drzymale. Przed rokiem Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przyjął od Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości honorowy tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" - w 2002 roku Inter Groclin Auto został laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii "Najlepszy Eksporter". Tegoroczny tytuł dla Inter Groclin Auto odebrał dyrektor ds. marketingu Jacek Hauser. Inter Groclin SA jest - jak powiedziano w uzasadnieniu nominacji - autorskim przedsięwzięciem Zbigniewa Drzymały. Trudno też o lepszy przykład firmy, która znalazła się w Unii Europejskiej wcześniej niż zdecydowały o tym podpisy polityków. Dzisiaj Inter Groclin Auto eksportuje do UE 99 proc. produkcji. Od 9 grudnia do Unii eksportuje także filialna fabryka Inter Groclin Auto w Użgorodzie na Ukrainie.

Jednym z nabardziej podniosłych momentów gali było spotkanie dwóch gigantów polskiego biznesu. - Incydent, który przydarzył się panu pokazuje, jak niewyobrażalne są granice polskiego piekła. Roman Kluska jest dzisiaj symbolem walki o godność biznesu. Mam dla pana największy szacunek i sympatię. Gratuluję i podziwiam - powiedział prezes i dyrektor naczelny PHZ Bartimpex SA oraz laureat sprzed roku Aleksander Gudzowaty, przekazując tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" przedsiębiorcy Romanowi Klusce. Tę nominację nagrodzono podczas Gali 28 stycznia największymi brawami, bo - jak wielokrotnie powtórzono tego wieczoru - po sprawie Romana Kluski polskie życie gospodarcze nie będzie już takie, jak dawniej.

Prezes Rafinerii Czechowice SA Henryk Malesa (laureat edycji 2001) wręczył tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" Grupie Lotos i jej prezesowi Pawłowi Olechnowiczowi. Prezes Olechnowicz mówił: - Mam marzenie, żeby związki zawodowe zajęły się swoimi statutowymi obowiązkami. Żeby duch decyzyjności wstąpił w Ministerstwo Skarbu. I żeby pozwolono kompetentnym menedżerom realizować programy rozwojowe.

Prezes Południowego Koncernu Energetycznego SA Jan Kurp, przedstawiony jako pionier konsolidacji polskiej elektroenergetyki i laureat za rok 2001, przekazał tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" firmie Vattenfall Polen AB - "konsekwentnemu i wiarygodnemu inwestorowi, wprowadzającemu nowe standardy w polskiej elektroenergetyce." Tytuł odebrał Tuomo Hatakka, prezes i dyrektor generalny Vattenfall Polen.

Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości i wydawca Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" Wojciech Kuśpik osobiście, w imieniu polskich środowisk gospodarczych wręczył tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" przyznany Radzie Przedsiębiorczości. Tytuł odebrał przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Andrzej Arendarski.

Prezes Kuśpik powiedział: - Największą zasługą Rady jest to, że po raz pierwszy od początku transformacji tworzy wspólny głos środowisk gospodarczych. Rada, nieformalne zgromadzenie organizacji pracodawców, biznesu i przedsiębiorców, skupia dzisiaj jedenaście organizacji, a wśród nich: Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Business Centre Club, Izbę Przemysłowo-Handlową Inwestorów Zagranicznych w Polsce, Konfederację Pracodawców Polskich, KIG, Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Polską Radę Biznesu, Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego i Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Andrzej Arendarski dziękował za wyróżnienie w imieniu zrzeszonych w Radzie organizacji i zapewniał, że Rada będzie nadal zabiegała o polepszanie warunków działania biznesu: "aby przemysł mógł sam zmieniać się na lepsze."
Tytuł przyznany po raz pierwszy w historii projektu "Zmieniamy Polski Przemysł" wydarzeniu, Prywatyzacji koncernu Polskie Huty Stali SA, wręczali prezesi: firmy Stalprofil SA Jerzy Bernhard i Agencji Rozwoju Przemysłu SA Arkadiusz Krężel. Obaj, chociaż w różny sposób, zasłużeni dla przemian w polskim hutnictwie. Odebrali tytuł współtwórcy sukcesu PHS - prezes Polskich Hut Stali Jerzy Podsiadło i wiceprezes inwestora, LNM, Frank Pannier. Kapituła Nagrody "Tego, który zmienia polski przemysł" uznała, że wydarzeniu jakim było sprywatyzowanie PHS trudno konkurować z jakimkolwiek innym zdarzeniem gospodarczym ubiegłego roku. Dostrzegła też itotną rolę trzeciego ze współtwórców tego wydarzenia – byłego już ministra skarbu Piotra Czyżewskiego. Mamy nadzieję, że wkrótce wręczymy mu przyznaną nagrodę. Zdaniem prezesa Jerzego Podsiadły, w efekcie prywatyzacji PHS przy udziale LNM - drugiej co do wielkości grupy stalowej na świecie - hutnictwo w Polsce przestanie być kojarzone z przemysłem schyłkowym i uważane za sektor, obarczony strukturalnym deficytem. Prezes Kuśpik wyraził nadzieję, ze kilka lat LNM odbierze tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł" już jako wybitny inwestor w polskiej gospodarce.
(mg)

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!