Ludzie z energią uhonorowani przez Nowy Przemysł i wnp.pl

Warszawa  •  16 października 2013

Podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień X Kongresu Nowego Przemysłu nadaliśmy 12 tytułów Człowiek z energią.

Laureaci zostali wybrani przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl. Wybór poprzedziła konsultacja internetowa, w której na 25 nominowanych oddano ponad 3,5 tys. głosów.


Oto laureaci tytułu Człowiek z energią:

- Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu.
- Mirosław Dobrut, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.
- Grzegorz Górski, prezes GDF Suez Energia Polska.
- Aleksander Grad, w latach 2007-2011 minister Skarbu Państwa, prezes PGE EJ 1.
- Jan Kurp, prezes Południowego Koncernu Energetycznego w latach 2000-2010.
- Dariusz Lubera, prezes spółki Tauron Polska Energia.
- Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
- Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.
- Wiesław Różacki, dyrektor wykonawczy Hitachi Power Europe na Polskę.
- Michał Szubski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w latach 2008-11.
- Klemens Ścierski, były minister przemysłu i handlu, wieloletni dyrektor Elektrowni Łaziska.
- Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Przyznając ten tytuł, uhonorowaliśmy ludzi, których praca, idee i poglądy istotnie wpłynęły w ostatnich latach na kształt polskiego sektora energetyczno-paliwowego i, co ważne, wytrzymały próbę czasu. Bez nich branża nie byłaby taka jak teraz.Nadanie tytułów Człowiek z energią uświetniło X Kongres Nowego Przemysłu i nawiązało do przyznawanych w ubiegłych latach podczas tej imprezy wyróżnień Nowy Impuls. W roku jubileuszu Kongresu chcieliśmy jednak nadać naszej nagrodzie wyjątkowy wymiar, podsumowując w pewien sposób dekadę.

- Przez tych 10 lat Kongres stał się bezsprzecznie największą w Polsce imprezą dla sektora energetyczno-paliwowego. Jubileusze to dobra okazja do podsumowań - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca Nowego Przemysłu i portalu wnp.pl.

Na ważną rolę współpracy firm z branży energetycznej z władzami publicznymi zwrócił uwagę Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu.

- To szczególnie miłe wyróżnienie. Znajomi często mówią o mnie, że mam ADHD, a ja po prostu mam bardzo dużą wewnętrzną siłę, która napędza mnie. Sukces naszej firmy nie byłyby możliwy bez współpracy z licznymi agendami rządowymi i dzięki zaangażowaniu naszych pracowników - powiedział Jan Chadam.

Mirosław Dobrut, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, zauważył, że wyróżnienie stanowi podkreślenie pracy Izby. - Chciałbym bardzo podziękować za zauważenie mnie jako człowieka z energią. Izba Gospodarcza Gazownictwa obchodzi w tym roku 10-lecie. Jesteśmy organizacją znaną w branży i uczestniczącą we wszystkich ważnych rzeczach, które się w niej dzieją. Ta nagroda to także podkreślenie wagi pracy Izby - powiedział Mirosław Dobrut.

Grzegorz Górski prezes GDF SUEZ Energia Polska, członek zarządu GDF SUEZ Energy Europe, odbierając wyróżnienie podziękował za otrzymane głosy.

- Skoro nagrodę dostałem głównie za to, co mówię w sposób bezkompromisowy, to obiecuję, że będę przynajmniej kolejne dziesięć lat mówił - oczywiście, jeśli będą mnie tutaj zapraszać. Myślę, że również Nowemu Przemysłowi należą się od nas wszystkich, nie tylko nagrodzonych, podziękowania za to, że jest i za to co dla energetyki robi - powiedział Grzegorz Górski.

Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1 minister Skarbu Państwa w latach 2007-2011, podsumował zmiany w polskiej energetyce w ostatnich latach.

- Wyróżnienie Człowiek z energią, które miałem zaszczyt otrzymać, skłania do spojrzenia w przeszłość: jak zmieniła się polska energetyka przez ostatnią dekadę. Debiuty giełdowe największych grup energetycznych: PGE, Tauronu i Enei, czy przeprowadzone na niezwykłą skalę debiuty spółek górniczych: JSW i kopalni Bogdanka,które nadzorowałem jako minister Skarbu, to wydarzenia istotne tak dla spółek, jak i dla rynku. Wydarzenia, które w symboliczny sposób obrazowały przemiany w polskiej energetyce i górnictwie - powiedział A. Grad.

- Z drugiej strony, takie spojrzenie wstecz pozwala stwierdzić, że wciąż aktualne są wyzwania, z którymi zmaga się branża. Wyzwania, które istniały już 10 lat temu, ale dziś stały się szczególnie palące. Mam tu na myśli wymogi stawiane przez europejską politykę klimatyczną, potrzebę modernizacji infrastruktury czy zmianę miksu paliwowego. Dlatego konieczne jest wypracowanie formuły, która pozwoli pogodzić interesy producentów energii, którzy oczekują, że podejmowane przez nich inwestycje będą przynosić zyski, z interesem odbiorców, dla których najważniejsza jest pewność dostaw energii po akceptowalnej cenie - dodał A. Grad.

Jan Kurp, były prezes Południowego Koncernu Energetycznego, po nadaniu mu tytułu Człowiek z energią przyznał, że zawsze był zwolennikiem konsolidacji energetyki.

- Chcę przypomnieć, że ta konsolidacja była inicjatywą oddolną. To była wizja energetyków akceptowana przez polityków. Polityków udało się przekonać do konsolidacji m.in. także dzięki konferencjom organizowanym przez Nowy Przemysł. Dziś widać, że działanie grup powstałych przez ostatnie lata potwierdziło słuszność ich powołania. Teraz trzeba pracować nad kontynuacją tego dzieła - powiedział Jan Kurp.

Dariusz Lubera, prezes Tauronu Polska Energia, powiedział, że tytuł Człowiek z energią to wyróżnienie. - Cieszę się, że moje działania zostały docenione przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł - skomentował prezes Tauronu, który wskazał na ważne wydarzenia dla koncernu.

- Ostatnia dekada to dla branży energetycznej ważny okres transformacji i wielu wyzwań rynkowych. Dla Tauronu Polska Energia kluczowy był rok 2010, kiedy spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z punktu widzenia inwestycyjnego istotne było przejęcie aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od koncernu Vattenfall w 2011 r. - dodał Dariusz Lubera. Jego zdaniem ważnym zadaniem jest dywersyfikacja mocy wytwórczych, zwiększając udział OZE, gazu i stawiając na czyste technologie węglowe.

Henryk Majchrzak, prezes PSE odbierając, tytuł Człowieka z energią podziękował swoim współpracownikom.

- Kiedy słucha się o ludziach z energią, to jako energetykowi kojarzy mi się to z synergią, bo przecież nie ma takiego energetyka w Polsce, który mógłby zrobić coś w jakiś sposób ponadprzeciętnego bez współpracy z innymi ludźmi. Ja miałem to szczęście, że zarówno w czasie swojej pracy w elektrowni Bełchatów, w elektrowni Opole przy budowie czterech bloków, czy później w BOT przy przygotowaniu projektów dzisiaj rozwijanych przez PGE, potem w Ministerstwie Gospodarki i dzisiaj w PSE mieć do czynienia z naprawdę fajnymi ludźmi i chciałbym im zadedykować otrzymaną nagrodę. Dlatego, że to synergia dobrej energii i współpraca z nimi pozwalała coś pożytecznego zrobić - mówił Henryk Majchrzak.

- Zawsze mówią, że biznes jest sztuka realizmu, ale i wyobraźni - powiedział Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. - Trzeba mieć wyobraźnię, aby realistycznie stawiać cele. Szczególnie cele w naszym biznesie. Jestem tym szczęśliwcem, któremu udało się stawiać cele, ale to za sprawą bardzo dużej grupy, bardzo sprawnie funkcjonującego menedżmentu ale i całej załogi - dodał.

Wiesław Różacki, dyrektor wykonawczy Hitachi Power Europe na Polskę, wieloletni prezes Rafako, odbierając nagrodę zwrócił uwagę na rolę organizowanego od 10 lat Kongresu Nowego Przemysłu w kształtowaniu debaty nt. energetyki i przemysłu w Polsce.

- W spotkaniach Kongresu Nowego Przemysłu uczestniczę od samego początku. Przez ostatnie dziewięć lat obserwowałem, jak stał się jednym z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, w którym biorą udział najważniejsze osoby związane z sektorem energetyki. Kolejne edycje kongresu stanowiły odzwierciedlenie aktualnej sytuacji w branży. Prowadzone debaty stwarzały pole do wymiany poglądów, komentarzy, często krytycznych, będących zapowiedzią zarówno przyszłych zmian w polityce energetycznej, jak i trendów w biznesie. Wielokrotnie brałem aktywny udział w dyskusjach panelowych, nierzadko moje opinie pozostawały w polemice z wypowiedziami innych osób. Przyznane wyróżnienie zatem cieszy mnie tym bardziej - powiedział W. Różacki.

Również Michał Szubski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w latach 2008-11, zwrócił uwagę na rolę Kongresu Nowego Przemysłu.

- Chciałem podziękować nie za wyróżnienie, ale za to, że istnieje Kongres. To ważny moment w naszym kalendarzu biznesowym. Gdzie ścierają się różne poglądy, często bardzo ostre. Dla mnie to szczególnie ważne, bo lubię dyskutować i mam wyraziste poglądy, które nie zawsze przysparzały mi przyjaciół - powiedział Michał Szubski.

Klemens Ścierski, były minister przemysłu i handlu, wieloletni dyrektor elektrowni Łaziska, zwrócił uwagę na rolę kadr i koordynacji działań w rozwoju energetyki.

- Nagroda Człowieka z energią jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Po wyborze Baracka Obamy na prezydenta powiedział on, że największym bogactwem Stanów Zjednoczonych nie są zasoby surowców i zasoby naturalne, lecz ludzie chętni do współpracy. To widoczne jest w energetyce. Jedną z najważniejszych decyzji, na jakie miałem wpływ, było powołanie Specjalnych Stref Ekonomicznych, z których dziś żyje ponad 1 mln osób - powiedział Klemens Ścierski.

Tytułem Człowieka z energią uhonorowany został także Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Osobiście nie mógł wziąć udziału w gali, gdyż w tym czasie uczestniczył w ogólnoeuropejskim forum gazu w Madrycie. Prezes URE przekazał nagranie wideo, które zostało odtworzone.

- Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę dołączyć do grona osób uhonorowanych tytułem Człowieka z energią, który jest przyznawany przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł. Zwłaszcza, że ma to miejsce podczas dziesiątego, jubileuszowego Kongresu Nowego Przemysłu. Chcę powiedzieć, że wyróżnienie to traktuję jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla pracy Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz rozwoju polskiego rynku paliw i energii - przekazał Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Sylwetki laureatówJan Chadam, prezes Gaz-Systemu. Zarządzana przez niego od 2009 r. spółka przyczyniła się do skoku w rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce, co owocuje wzrostem bezpieczeństwa energetycznego państwa.

W ostatnich trzech latach Gaz-System zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłoczni gazu w Goleniowie i Jarosławiu. Firma uruchomiła również nowe, polsko-czeskie połączenie umożliwiające przesył około 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Rozbudowano także gazociągi na Dolnym Śląsku w celu umożliwienia odbioru większych ilości gazu z kierunku zachodniego. W 2012 r. oddano do użytku gazociąg Jeleniów-Dziwiszów – ostatni element programu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ziemnego na Dolnym Śląsku w rejonie Lasowa.

Gaz-System aktywnie uczestniczy w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej oraz wpływa na kształtowanie się europejskiego sektora gazowego, jednocześnie dbając o to, aby w finansowaniu wielomiliardowych inwestycji wykorzystać fundusze Unii Europejskiej.

Dalsze plany rozwoju infrastruktury przesyłowej w Polsce wpisują się w unijne plany tworzenia nowych połączeń zwiększających bezpieczeństwo energetyczne oraz umożliwiających dywersyfikację dostaw gazu ziemnego z nowych źródeł.Mirosław Dobrut, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, od ponad 20 lat związany z sektorem gazowym w Polsce.

Karierę zawodową rozpoczął w Pomorskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Gdańsku. W latach 2003-05 pracował w Izbie Gospodarczej Gazownictwa na stanowisku dyrektora, a następnie prezesa zarządu. Od 2008 roku był zatrudniony w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie na stanowisku wiceprezesa ds. gazownictwa i handlu. Od 2009 roku jest prezesem EuRoPol Gazu.

Aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz stworzenia Prawa Gazowego. Odegrał także bardzo ważną rolę w rozwiązaniu sporu gazowego z Rosją, czego efektem była nowa umowa gazowa między rządami Polski i Rosji.

Współtwórca docenianej przez środowisko za swą aktywność Izby Gospodarczej Gazownictwa, skupiającej ponad 150 firm sektora gazowniczego w Polsce. Izba reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków wobec władz, instytucji naukowych i gospodarczych oraz konsekwentnie propaguje gaz ziemny jako paliwo nowoczesne i ekologiczne.Grzegorz Górski, prezes GDF Suez Energia Polska i członek zarządu GDF Suez Energy Europe, od lat wskazuje na potrzebę głębokiej restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, zabiera głos w najważniejszych kwestiach.

Jego odważnie formułowane, oparte na twardych ekonomicznych podstawach poglądy często inspirują innych uczestników publicznej debaty o polskiej energetyce.

Elektrownia Połaniec, należąca do grupy GDF Suez, jest jedną z najbardziej efektywnych polskich elektrowni. W czerwcu br. otwarto tu tzw. Zielony Blok o mocy 205 MW – największą na świecie jednostkę energetyczną opalaną w 100 proc. biomasą. Projekt ten potwierdza, że GDF Suez EP rozumie konieczność godzenia potrzeb środowiska naturalnego, interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Z drugiej strony sam prezes Górski wielokrotnie zwracał uwagę na wyczerpywanie się modelu, którego istotą jest podlegający politycznym fluktuacjom system wsparcia energii z OZE.Aleksander Grad, w latach 2007-2011 minister Skarbu Państwa. Uruchomił procesy, które przynoszą dziś pozytywne skutki.

Doprowadził do sukcesu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych, m.in. Tauronu, PGE, Lubelskiego Węgla Bogdanka i JSW. Dzięki temu największe firmy energetyczno-paliwowe zarządzane są według zasad konkurencyjnych, co idzie w parze z tendencją do liberalizacji rynku. Państwo nie straciło przy tym wpływu na kształt sektora. Wejście na giełdę Zakładów Azotowych Tarnów stało się ważnym elementem budowy narodowego koncernu chemicznego - Grupy Azoty.

Promował ideę Akcjonariatu Obywatelskiego, czyli programu zachęcającego inwestorów indywidualnych do inwestowania na giełdzie i poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego. Za jego kadencji padł rekord: w 2010 r. wartość sprywatyzowanego majątku sięgnęła 30 mld zł. Oceniany jako najlepszy minister skarbu w liczącej ponad 20 lat historii przekształceń własnościowych w Polsce. Obecnie prezes PGE EJ 1, odpowiadający za przygotowania i budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.Jan Kurp, prezes Południowego Koncernu Energetycznego w latach 2000-2010, były prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Jeden z pierwszych zwolenników konsolidacji sektora elektroenergetycznego (z jego inicjatywy powstał PKE) oraz łączenia elektrowni i kopalń w jednej grupie. Zdecydowany i konsekwentny inicjator inwestycji (nowoczesny blok 460 MW w Elektrowni Łagisza) - kilka lat temu wzbudzającej wątpliwości, dziś ocenianej jako biznesowo trafna. Osoba ciesząca się dużym poważaniem w branży.Dariusz Lubera, prezes zarządu spółki Tauron Polska Energia od 2008 r., od 1998 do 2008 r. prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.

W 2010 kierował wejściem Grupy Tauron na Giełdę Papierów Wartościowych. W ciągu siedmiu miesięcy został wtedy przygotowany trudny projekt, doszło do scalenia akcji oraz innych skomplikowanych przedsięwzięć, które były rozpisane wręcz na dni. Harmonogram udało się zrealizować z sukcesem i doprowadzić 30 czerwca 2010 r. do debiutu. Ważne było także skuteczne przeprowadzenie przejęcia w 2011 r. części polskich aktywów szwedzkiego koncernu Vattenfall.

Zarządzana przez Dariusza Luberę firma otworzyła się na energetykę gazową rozpoczynając w grudniu 2012 r. budowę elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli. Dziś Tauron to dobrze zarządzana grupa, największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce. Sprzedaje około 44,7 TWh energii (w 2012 r.) ponad 5,3 mln odbiorców.Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zdynamizował inwestycje operatora systemu przesyłowego w Polsce.

Od startu kariery zawodowej w 1986 r. związany z energetyką, był m.in. prezesem BOT Górnictwo i Energetyka, wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania PGE, w latach 2009-2010 dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

Za jego kadencji zostało uruchomione połączenie międzysystemowe z Ukrainą. Podjął działania w celu ograniczenia nieplanowych przepływów energii. Ostatnio kreuje i promuje rozwiązania w obszarze bilansowania mocy, mające ograniczyć ryzyko deficytu mocy szczytowych w Polsce.Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, twórca dużej, silnej i nowoczesnej firmy naftowej.

Gdy rozpoczynał w 2002 r. pracę w Rafinerii Gdańskiej, była ona słabym zakładem zajmującym się wyłącznie przerobem ropy. Obecnie Grupa Lotos to silna giełdowa spółka, której działalność opiera się na wydobyciu węglowodorów, ich przerobie i dystrybucji.

Ukoronowaniem dotychczasowej pracy Olechnowicza był zakończony sukcesem „Program 10+”. Kompleksowa modernizacja rafinerii w Gdańsku była pod względem wartości (5,5 mld zł) największym przedsięwzięciem w polskiej gospodarce w latach 2000-2010. W planach Lotosu pojawiła się budowa wspólnie z Grupą Azoty zakładów petrochemicznych.

Współtworzył Central Europe Energy Partners - platformę porozumienia i współpracy firm, uczelni i placówek naukowych, organizacji oraz instytucji publicznych krajów Europy Środkowej w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Jest przewodniczącym jej Rady Dyrektorów.Wiesław Różacki, od lat w branży budownictwa energetycznego, jej znawca, autorytet.

Jako prezes Energomontażu-Północ w latach 2001-2005 doprowadził do uzdrowienia przeżywającej kryzys firmy. Następnie szef Rafako. Pod jego kierownictwem raciborska spółka dokonała skoku jakościowego, przekształcając się z producenta kotłów w generalnego wykonawcę inwestycji energetycznych.

Po rozstaniu z tą firmą, co było związane z konfliktem z głównym udziałowcem Rafako, został dyrektorem wykonawczym Hitachi Power Europe na Polskę, który jednocześnie odpowiada za budowę bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach – jednej z największych obecnie inwestycji energetycznych w Europie.Michał Szubski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w latach 2008-11.

Rozpoczął proces wielkiej reorganizacji firmy. Za jego kadencji ta jedna ze strategicznych polskich spółek rozszerzyła działalność na energetykę. Zintensyfikowano prace nad krajowym wydobyciem i zwiększono obecność w Norwegii. Spółki z grupy kapitałowej, które wcześniej ze sobą konkurowały, zaczęły być organizowane w jeden podmiot. Działania te zebrały bardzo dobre oceny.

Michał Szubski aktywnie uczestniczył w tworzeniu rynku gazu, budując przekonanie, że kierowana przez niego spółka musi działać w otoczeniu rynkowym. Prawnik z wykształcenia rozwinął skrzydła w gazownictwie. Z PGNiG związany od 1994 r. W latach 2003-2007 z powodzeniem kierował Mazowiecką Spółką Gazownictwa.Klemens Ścierski, przez całe życie zawodowe zaangażowany w przemiany polskiej energetyki.

Najpierw jako promotor inwestycji modernizacyjnych, pod koniec kariery jako realizator polityki energetycznej i przemysłowej państwa. Na kolejnych stanowiskach łączył rzeczowość w podejściu do zagadnień ekonomicznych i technicznych z wrażliwością na społeczny aspekt funkcjonowania sektora. Do dziś aktywny komentator życia gospodarczego i propagator innowacji.

Od 1978 do 2007 r. związany z Elektrownią Łaziska (od 1983 r. na stanowiskach kierowniczych). W latach 1995-96 był ministrem przemysłu i handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Zasłynął w tym czasie sprowadzeniem do Gliwic produkcji Opla. W okresie 2004-05 senator RP, doradca wicepremiera Waldemara Pawlaka. Obecnie członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej.Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Przyczynił się do liberalizacji rynku energii elektrycznej.

Ustabilizował w sposób sprzyjający inwestycjom politykę regulacyjną wobec elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych. Skuteczny w pracach legislacyjnych. Zdecydowanie wspiera liberalizację rynku gazu. Przygotował i konsekwentnie realizuje „Mapę drogową uwolnienia cen gazu ziemnego”. Zmierza do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem ich interesów. Ostatnia inicjatywa w tym obszarze dotyczy zmiany sprzedawcy energii elektrycznej bez konieczności rozdzielania umowy kompleksowej.

Z URE związany nieprzerwanie od 1998 r., w latach 1998-2007 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE, od 2007 r. wiceprezes, a od czerwca 2011 r. prezes URE, wiceprzewodniczący zarządu Rady Europejskich Regulatorów Energetyki.

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!