"Nowe Impulsy 2008" - wyróżnienia przyznane

3 czerwca 2008

W trakcie trwającego w Warszawie V Kongresu "Nowego Przemysłu" - największej imprezy branży energetyczno-gazowej w kraju - wręczono wyróżnienia nazwane "Nowymi impulsami". Uroczystość zbiegła się z obchodami 10-lecia powstania "Nowego Przemysłu".

Na początku oficjalnej gali, tuż przed wręczeniem wyróżnień, Wojciech Kuśpik, redaktor naczelny "Nowego Przemysłu", prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości - organizatora Kongresu, przypomniał, że "Nowy Impuls" jest wyróżnieniem dla osób i instytucji, które doprowadzają do pozytywnych zmian w bardzo ważnych dla gospodarki sektorach.

"Nowy Impuls" trafił do spółki Fortum Heat Polska. Firma została wyróżniona za realizację znaczących inwestycji w sektorze ciepłowniczym. Fortum jest jednym z największych podmiotów działających na polskim rynku ciepłowniczym, dostarczającym ciepło do 30 miast i gmin. W swoich obiektach, głównie w Częstochowie, Wrocławiu i Płocku, firma dokonała modernizacji sieci ciepłowniczej, wymiany węzłów cieplnych, ograniczając straty ciepła. Fortum rozpoczął też współpracę z samorządami lokalnymi.

Obecnie najważniejszą inwestycją Fortum Heat Poland jest budowa elektrociepłowni w Częstochowie, której moc zainstalowana wyniesie 120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych. To jedna z największych inwestycji w krajowej energetyce. Spółka rozpoczynając w kwietniu 2008 r. tę inwestycję, udowadnia, że trudności związane z realizacją projektów w energetyce można przezwyciężyć.

Kolejny "Nowy Impuls" trafił do rąk Henryka Kalisia, odpowiedzialnego za politykę energetyczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie.

"Bolesław" to jeden z największych krajowych odbiorców energii, zużywający rocznie ok. 525 GWh. Pomimo wielu prób, przemysłowi odbiorcy energii i gazu nie mieli w Polsce jednej, znaczącej reprezentacji. Jednak na początku 2007 roku zaczęto pracować nad utworzeniem silnej organizacji reprezentującej odbiorców energii i gazu - Forum Odbiorców. Jednym z najaktywniejszych uczestników tych prac był Henryk Kaliś.
Pod deklaracją założycielską Forum podpisało się 10 przedstawicieli izb i stowarzyszeń branżowym, kolejne organizacje rozważają swój akces. Za najważniejsze cele Forum Odbiorców, kierowanego przez Henryka Kalisia, uznano zmianę niekorzystnych dla odbiorców przemysłowych zapisów ustawy Prawo energetyczne, rozporządzeń wykonawczych oraz innych aktów prawnych. Forum zajmuje się też konsultowaniem nowych i nowelizowanych aktów prawnych, a także występuje w imieniu odbiorców przed urzędami administracji państwowej oraz sektorem energetycznym.
Redakcja "Nowego Przemysłu" wyróżniła Henryka Kalisia za konsekwentną walkę o interesy przemysłowych odbiorców energii i gazu.

Wyróżnienie "Nowy Impuls" otrzymał również Mirosław Dobrut, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, który przyczynił się do konsolidacji branżowego środowiska. To dzięki niemu w znacznym stopniu dokonała się integracja sektora. Przyczynił się on także do tego, że zaczęto mówić o problemach i bolączkach na rzecz zaplecza gazowego. Zasługą prezesa Izby jest także to, że rozpoczęły się prace nad ujednoliceniem przepisów technicznych. Starania Mirosława Dobruta mają w przyszłości zaowocować opracowaniem odrębnych regulacji prawnych dla rynku gazowego i stworzeniem odrębnej ustawy - Prawo Gazowe.

Nagroda "Nowy impuls" trafiła również do firmy Atel Polska. Spółka została wyróżniona za aktywność i skuteczność na polskim rynku energii.

Atel Polska to spółka obrotu energią należąca do dużej, szwajcarskiej grupy energetycznej. Od kilku lat Atel w Polsce systematycznie zwiększa swój udział w rynku energii, sprzedając energię na rynku hurtowym odbiorcom końcowym i w eksporcie. Przedstawiciele Atel Polska aktywnie uczestniczą także w pracach organizacji branżowych, m.in. Towarzystwa Obrotu Energią oraz Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Obrotem energią w Polsce Atel Polska zajmuje się od roku 2003, kiedy spółka sprzedała 100 GWh energii. W roku 2005 Atel Polska sprzedał już prawie 5 TWh energii i osiągnął obrót wysokości 225 mln franków szwajcarskich. Rok później obroty spółki wzrosły do 570 mln franków. Od 2004 roku Atel Polska sprzedaje energię także odbiorcom końcowym. Coroczny wzrost obrotów dowodzi, że pomimo występujących ograniczeń, dzięki wysokim kompetencjom możliwe jest skuteczne funkcjonowanie na polskim rynku energii.

Kolejną firmą, która otrzymała "Nowy Impuls", jest PCC Rokita. Spółka dostała to wyróżnienie za aktywne i energooszczędne uczestnictwo w rynku energii.

Zakłady chemiczne PCC Rokita z Brzegu Dolnego są dużym odbiorcą energii elektrycznej. Rocznie firma zużywa ok. 380 GWh energii, za co zapłaci w tym roku ok. 90 mln zł. Zakłady są także dużym odbiorcą ciepła. Przy takich parametrach kluczowe znaczenie dla kondycji przedsiębiorstwa mają wszelkie działania energooszczędne, zwiększające efektywność energetyczną.

Już od siedmiu lat PCC Rokita korzysta z wolnego rynku energii elektrycznej, będąc tym samym jednym z wolnorynkowych pionierów w Polsce. Od 2002 roku w zakładach działa Energyteam, zespół osób szukających możliwości oszczędzenia energii i mediów energetycznych. Tylko w latach 2005-2007 dzięki działalności Energyteamu oszczędności PCC Rokita wyniosły ponad 12,1 mln zł.

Na terenie PCC Rokita działa spółka Energetyka Rokita, zależna od firmy chemicznej. Energetyka Rokita zajmuje się m.in. eksploatacją elektrociepłowni. W roku 2007 rozpoczęto budowę własnej elektrociepłowni, która według planów zostanie oddana do eksploatacji we wrześniu tego roku. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 117 mln zł.

Przykład PCC Rokita pokazuje, że dobrze przygotowane działania energooszczędne mogą przynieść wielomilionowe zyski, a umiejętne korzystanie z rynku energii pozwala ograniczyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej.

Wyróżnienie "Nowy impuls" przyznane za wkład w rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce otrzymał Jarosław Mroczek, jeden z pionierów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Jarosław Mroczek od lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji i rozwoju tego sektora. Był jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, skupiającego najważniejsze branżowe przedsiębiorstwa.

Jarosław Mroczek jest także prezesem spółki EPA, jednej z pierwszych w Polsce firm zajmujących się energetyką wiatrową. Już od 20 lat EPA zajmuje się promowaniem wykorzystania energetyki wiatrowej i przygotowaniem projektów budowy parków wiatrowych.

Głównym celem działalności PSEW jest działalność lobbingowa na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych dotyczących energetyki odnawialnej, a w szczególności energetyki wiatrowej. Większość działań Stowarzyszenia ukierunkowanych jest na zwalczanie barier prawnych, technicznych i administracyjnych rozwoju energetyki wiatrowej oraz uzyskanie interpretacji przepisów regulujących funkcjonowanie rynku.

"Nowy Impuls" trafił także do przedstawicieli niezależnego dystrybutora gazu, giełdowej spółki CP Energia.

Spółka jest jedną z mniejszych firm z branży gazowej, jednak pokazała, że nieduże podmioty mogą wyznaczać nowe trendy i wskazywać nowe możliwości.

Spółka ma odmienną filozofię działania. Skoro z przyczyn ekonomicznych niemożliwe było doprowadzenie sieci gazowniczej - CP Energia zaproponowała dowożenie surowca w skroplonej postaci.

Dzięki takim spółkom, jak CP Energia, możliwy jest rozwój rynku gazowniczego. CP Energia przyczynia się do większej liberalizacji i wymusiła na konkurencyjnych firmach stworzenie nowej oferty.

Warto podkreślić, że CP Energia myśli o przyszłości i już teraz stwarza sobie warunki do dalszej ekspansji. Przejawem tego jest zakup w Rosji zakładów skraplania gazu.

"Nowym Impulsem" został uhonorowany także Andrzej Czerwiński uczestniczący od kilku kadencji Sejmu w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Andrzej Czerwiński w przeszłości pracował w jednym z zakładów elektroenergetycznych, problemy elektroenergetyki zna od wewnątrz. Był także prezydentem miasta oraz członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich, a także członkiem Komitetu Wykonawczego Rady Gmin i Regionów Europejskich. Dzięki tym doświadczeniom doskonale poznał znaczenie energetyki dla gospodarki komunalnej, ale także służebną rolę energetyki wobec odbiorców.

W skład Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki wchodzą posłowie i senatorowie ze wszystkich klubów parlamentarnych. Jednym z najważniejszych celów Zespołu pod kierownictwem Andrzeja Czerwińskiego jest walka z dominującą pozycją grup energetycznych na polskim rynku oraz wzmacnianie pozycji odbiorców energii. Aktywne działania Andrzeja Czerwińskiego na rzecz zmian w sektorze energetycznym prowadzone są bez włączania spraw politycznych.

"Nowy Przemysł" wyróżnił Andrzeja Czerwieńskiego za działalność na rzecz normalizowania sytuacji i zmian w polskiej energetyce. Poseł Czerwieński nie krył zadowolenia z przyznanej nagrody, zwłaszcza że nominacja nie była wyłącznie inicjatywą "Nowego Przemysłu", lecz głosowali za nią przedstawiciele sektora energetycznego, w tym laureaci "Nowego Impulsu" z lat ubiegłych. - Uważam, że w parlamencie nie robię niczego nadzwyczajnego, dbam o rozwój potrzebnej do funkcjonowania infrastruktury. A staram się przy tym brać przykład z ludzi mądrych i doświadczonych. Dziękuję i obiecuję być sobą - oświadczył Andrzej Czerwieński.

Po wręczeniu "Nowych Impulsów" laureaci oraz zgromadzeni goście, uczestnicy imprezy, uczcili szampanem 10. urodziny Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł", które redakcja obchodzi w czerwcu.

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!