Relacja z konferencji Małe i średnie w Unii Europejskiej - Warszawa

7 kwietnia 2004

Źródła i metody pozyskiwania środków na rozwój firm w kontekście zbliżającej się akcesji, to przewodni temat kolejnej konferencji z cyklu ,,Małe i średnie w Unii Europejskiej,, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - wydawcę Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł"

W sali notowań warszawskiej Giełdy dyskutowano o szansach związanych z korzystania z funduszy europejskich i o barierach w dostępie do dotacji; poglądy urzędników i dysponentów eurofunduszy ścierały się z głosami przedsiębiorców. Radą i opinią służyli eksperci z firm konsultingowych i menedżerowie sektora finansowego.

- Fundusze europejskie mogą być jednym z głównych środków finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; skala pomocy europejskiej dla polskich MSP znacząco wzrośnie po akcesji - podkreślił, otwierając konferencję Wojciech Kuśpik, prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości wydawcy ,,Nowego Przemysłu,,. - Dlatego kluczowe pytania dla przedsiębiorców brzmią dziś: czy uda się wykorzystać środki europejskie, jak pokonać bariery w dostępie do nich.

- Nie ma kapitału za darmo - przypominał, witając uczestników Piotr Szeliga, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. - Do swoich pomysłów trzeba umieć skutecznie przekonywać instytucje rynku finansowego.
Jarosław Pietras, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, mówił o tym, co definiuje działanie wszystkich polskich przedsiębiorców - o najpilniejszych zmianach przepisów prawnych, z którymi trzeba zdążyć do czasu faktycznego wstąpienia Polski do Unii. Przyznał, że mamy tu do czynienia z opoźnieniami, które mogą utrudnić dostęp i korzystanie z unijnych środków pomocowych.

- Niepopularne i trudne rozwiązania poniechane dwa lata temu, trzeba wprowadzać teraz. Mamy do czynienia ze zmianą skumulowaną - tłumaczył J. Pietras. - Również dlatego, że na zmiany przepisów związane z dostosowaniem prawa do rozwiązań unijnych nakładają się te, które nie są bezpośrednio związane z akcesją.

O skali środków, jakie napłyną do nas w najbliższych latach mówił z satysfakcją, ale i z troską Krzysztof Krystowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2004-2006 napłynie do Polski 13 mld euro, z których 3 mld zostaną skierowane na różne formy wsparcia przedsiębiorczości - głównie małej i średniej - to skala pomocy, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. K. Krystowski przypomniał trudne początki wykorzystywania środków przedakcesyjnych i zestawił je z ostatnimi miesiącami, kiedy liczba kompetentnie opracowanych wniosków przekroczyła finansowe ramy programu PHARE.

- To dobrze rokuje na przyszłość - zauważył K. Krystowski. - Uważam, że przy tym zainteresowaniu firm i przy presji wywołanej przez trudno dostępny w systemie bankowym pieniądz, nie mamy się czego bać. Ale w 2004 roku wszyscy, przedsiębiorcy i urzędnicy, będziemy się jeszcze uczyli. My staramy się, by sposób dystrybucji środków nawiązywał do znanej już przedsiębiorcom praktyki.

Jedną z istotnych barier w pozyskiwaniu środków jest, zdaniem ekspertów firmy Ernst&Young, przekonanie przedsiębiorców o nieprzejrzystości procedur przyznawania pomocy i nierzadkie opinie o uzależnieniu decyzji od intencji osób zarządzających funduszami. W trakcie debaty pytano m.in. o możliwości przenoszenia środków z mniej popularnych programów do tych, w których zainteresowanie przekracza możliwości; padały zarzuty dotyczące opóźnień w wypłatach przyznanych środków, a nawet wyjaśniano ważne przy kwalifikowaniu wniosków wątpliwości związane z interpretacją innowacyjności przedsięwzięć, czy możliwość poprawiania usterek formalnych we wnioskach.

Drugą część konferencji poświęcono alternatywnym formom finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Mateusz Wiśniewski z BRE Banku SA zestawił ofertę swego banku z tym, co i w jaki sposób oferują klientom biznesowym banki krajów członkowskich UE, zwracając uwagę na szybkie wyrównywanie standardów, jak i na spodziewane ułatwienia przy korzystaniu z usług europejskich instytucji rynku finansowego po naszym przystąpieniu do Unii.
Ekspert PKO Banku Polskiego SA, Andrzej Dwużnik mówił o możliwościach współpracy między bankiem a firmą ubiegającą się o dofinansowanie z programów unijnych wymagających udziału własnego w formie kredytu.

Piotr Oskroba, dyrektor generalny AIB WBK Fund Management wprowadził w niuanse udziału funduszy typu venture capital w rozwój firmy. Jego wystąpienie uwiarygodnił Krzysztof Prucnal z firmy PRATERM SA, która m.in. dzięki temu aktywnemu inwestorowi pokonała barierę rozwojową i kontynuuje ekspansję na polskim rynku ciepłowniczym.
Ofertę Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie pozyskiwania kapitału na rynku publicznym omówił Michał Urbanowicz z działu emitentów GPW. Była mowa o korzyściach i wymaganiach wynikających z faktu bycia spółką publiczną oraz o drodze i kosztach wejścia na parkiet.
W trakcie konferencji ,,Nowy Przemysł,, przeprowadził, wśród licznie przybyłych przedstawicieli małych i średnich firm, ankietę na temat spodziewanych skutków planowanego drastycznego podwyższenia składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
ANKIETA

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”, 7 kwietnia br. w Warszawie podczas konferencji „Małe i średnie w Unii Europejskiej” przeprowadziło sondaż wśród przedsiębiorców dotyczący spodziewanych skutków projektowanych zmian dla sytuacji ich firm i generalnie – dla sytuacji gospodarczej w kraju.


Sondaż był związany z przyjętym przez rząd projektem podwyższenia składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców.

Istotą projektowanego rozwiązania jest uzależnienie wysokości składki od uzyskanego dochodu. Oznacza to, że wysokość składki, jaką mieliby od przyszłego roku płacić przedsiębiorcy, miałaby wzrosnąć z 700 zł nawet do 2100 zł miesięcznie.

Nie konsultowany ze środowiskiem biznesu i pojawiający się niejako „z zaskoczenia” pomysł uderza najsilniej w grupę przedsiębiorców o średnich dochodach oraz w osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a więc w tych, którzy w każdej gospodarce są motorem rozwoju i przemian.

Nagła podwyżka obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pośrednio uderzyć może w pracowników, gdy niektórzy przedsiębiorcy lub osoby samozatrudniające się zrezygnują z działalności gospodarczej i podejmą pracę najemną, stając się konkurencją dla zatrudnionych.

Pełne wyniki ankiety:


A N K I E T A

Czy podwyższenie składek ZUS dla przedsiębiorców będzie miało wpływ na prowadzoną przez Pana/Panią działalność gospodarczą? (zaznacz znakiem X wybraną odpowiedź)

 • tak, pozytywny 1,1%
 • tak, negatywny 93,7%
 • nie będzie miało żadnego wpływu 6,3%


  Co spowoduje podwyższenie składek ZUS dla przedsiębiorców? (zaznacz znakiem X wybraną odpowiedź i wpisz przy wybranej odpowiedzi TAK lub NIE)


 • obniży konkurencyjność mojej firmy 53,7%
 • spowoduje zwolnienia pracowników 45,3%
 • spowoduje wstrzymanie inwestycji 36,8%
 • spowoduje przejście w szarą strefę 30,5%


  Jakie pozytywne skutki dla Pana/Pani firmy oraz dla polskiej gospodarki może mieć podwyższenie składek ZUS dla przedsiębiorców? (zaznacz znakiem X wybraną odpowiedź)


 • obniży deficyt finansów publicznych 54,7%
 • uporządkuje ubezpieczenia społeczne 10,5%
 • zlikwiduje szarą strefę 0%


  Czy Pana/Pani zdani podwyższenie składek na ZUS ma na celu (zaznacz znakiem X wybraną odpowiedź):


 • naprawę systemu ubezpieczeń społecznych 5,3%
 • ściągnięcie do budżetu dodatkowych pieniędzy w formie
 • ukrytego podatku 93,7%


  Sondaż został przeprowadzony na grupie 95 osób, przedstawicieli sektora MSP, uczestników konferencji „Małe i średnie w Unii Europejskiej”. Niektóre z osób nie zaznaczyły ani jednej z odpowiedzi, niektóre zaznaczały więcej niż jedną odpowiedź.

 • NEWSLETTER

  Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

  Polityka prywatności portali Grupy PTWP

  Logowanie

  Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

  Nie pamiętasz hasła?

  Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!