Relacja z konferencji Warto Pracować w Polsce (Wrocław)

19 marca 2007

Kolejna konferencja z cyklu "Warto Pracować w Polsce" odbyła się 19 marca we Wrocławiu. Cykl debat jest autorskim projektem zespołu Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł", powstałym jako odpowiedź na niepokojąco liczną emigrację z Polski absolwentów wyższych uczelni oraz doświadczonych pracowników, w tym inżynierów.

Polecamy również obejrzenie galerii zdjęć z wrocławskiej konferencji.

Wrocław liczy na powrót emigrantów

Konferencja wrocławska, podobnie jak poprzednie, zgromadziła liczne grono przedstawicieli pracodawców, osób zajmujących się rekrutacją pracowników oraz naukowców. Otwarcie konferencji poprzedziło przemówienie Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia, który zachęca emigrantów do powrotu do kraju i do pracy na Dolnym Śląsku.

- We Wrocławiu nie mówimy "nie wyjeżdżajcie", a "wracajcie". Polacy wyjeżdżają z dwóch powodów: nie widzą szans na znalezienie pracy i nie widzą tutaj swojej przyszłości. Z tymi problemami trzeba się zmierzyć. Nie powinniśmy dbać o rozwój Dublina, ale Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Najpierw musimy wykonać dużo pracy, a później będzie ona dobrze płatna. Nie może być na odwrót - tłumaczy prezydent.

Dutkiewicz odniósł się w ten sposób do pomysłów związków zawodowych, aby pracodawcy podnosili wynagrodzenia. Dodał on, że w aglomeracji wrocławskiej niepokoi zjawisko wzrostu płac szybszego od wzrostu gospodarczego. Najszybciej rozwijającymi się regionami w kraju są: Mazowsze, z racji położenia Warszawy, Małopolska i Dolny Śląsk, rozwijający się dzięki wałbrzyskiej strefie ekonomicznej.

- Chciałbym, aby zarobki były satysfakcjonujące dla tych, co płacą i dla tych co pracują. Liczymy na duże inwestycje zapominając, że solą ziemi są małe i średnie firmy. Fala dużych inwestycji może być problemem, ponieważ nie dają pracy kontrahentom. Aby go rozwiązać trzeba budować łańcuchy dostaw - może tego dokonać resort gospodarki sterując programami. Nie może być tak, że większość dostaw do fabryk dociera zza granicy. Kolejny problem - trzeba przestać mordować przedsiębiorczość, trzeba ograniczać piętrzące się przepisy - twierdzi Rafał Dutkiewicz.

Patronem merytorycznym konferencji "Warto Pracować w Polsce" była, podobnie jak w innych miastach, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Lewiatana, przypomniał, że według OECD, w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech koszty pracy są porównywalne. U nas istnieje jednak tendencja do wzrostu kosztów pracy w stosunku do jej wydajności.

- Musimy zwiększyć elastyczność pracowników. Do tego potrzeba inwestycji mieszkaniowych i transportowych. Trzeba usprawnić też pośrednictwo pracy. Emigracja jest potrzeba, ale musimy sprawić, aby Polacy zaczęli wracać.

Przedstawicielem związków zawodowych był na konferencji Janusz Łaznowski, przewodniczący regionu NSZZ "Solidarność". Przypomniał postulat, zgodnie z którym rozwój gospodarczy zależy od popytu wewnętrznego.

- Nasuwa się stwierdzenie "zacznijmy lepiej płacić a przestaną wyjeżdżać". Widzę jakie problemy mają firmy LG i Toyota, aby znaleźć załogę. Jeśli płace są niskie należy je zrekompensować lepszymi warunkami zatrudnienia. A zamiast tego podpisuje się umowy na czas określony, tymczasowe i stosuje samozatrudnienie. W niektórych agencjach pracy tymczasowej ma miejsce handel niewolnikami - twierdzi Łaznowski.

Piotr Maciejewski, przewodniczący rady nadzorczej PCC Rokita, zauważył, że jeśli jest mowa o sile nabywczej społeczeństwa, należy porównać zależność wzrostu wynagrodzeń do cen mieszkań i samochodów. Według niego pracownik musi przecież gdzieś mieszkać i dojechać do pracy dobrą drogą. Poza tym Polacy nie emigrują wyłącznie dla wyższych zarobków.

- Sam obserwuję emigrację, ponieważ mamy biuro w Londynie. Polacy tam mieszkający chcą wrócić do kraju, ale mają dość polskich kłótni i konfliktów. Wyjazd młodych ludzi bezpowrotnie zaburza struktury miast i wsi. W niektórych wsiach pozostają tylko kobiety i starcy. Musimy zrobić wszystko, aby młodzi wrócili. Jeśli wszyscy wyjadą będziemy skazani na emigrantów ze Wschodu, słyszymy nawet o planach sprowadzenia Hindusów i Chińczyków - mówi Maciejewski.

Pojawiają się opinie, że duzi inwestorzy z Dolnego Śląska, zajmują się prostym montażem urządzeń nie wnosząc do kraju nowych, rozwojowych technologii. Paweł Panczyj, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej twierdzi, że 70 proc. firm, które ulokowało zakłady w okolicach Wrocławia, nie zajmuje się wyłącznie składaniem urządzeń.

- Warto wspomnieć o HP, Siemens, Creidit Suise. Dzięki inwestorom płace we Wrocławiu wzrosły o 5,6 proc., a produktywność aż o 15,2 proc. Firmom, wbrew temu co słyszymy, opłaca się ponosić pensje. Według szacunków szybko gonimy poziomem rozwoju kraje takie jak Hiszpania. Potrzeba nam obecnie na to ok. 10 lat. Z zatrudnieniem nie jest jeszcze źle. Firma LG Philips w styczniu zatrudniła 400 osób. Faktycznie maleje liczba kandydatów do pracy. Kiedyś na jedno miejsce kandydowało 100 osób, dziś są 2-3 złożone aplikacje, co nie jest jeszcze alarmujące - twierdzi P. Panczyj.

Piotr Krzysztofik, dyrektor w firmie Siemens zauważa, że młodym ludziom wcale nie zależy tylko na zarobkach. We Wrocławiu Siemens na przestrzeni kilkuletniego okresu istnienia firmy zrekrutował ponad 1 100 osób (obecnie pracujących w Siemens SDC, Nokia Siemens Networks, TietoEnator), większość z nich przyszła do pracy zaraz po studiach i dla nich liczy się przede wszystkim możliwość rozwoju.

- Chcą brać udział w międzynarodowych projektach i z biegiem czasu stać się seniorami w swoich dziedzinach. Pod tym kątem tworzymy programy motywacyjne i ścieżki rozwoju - stwierdził P. Krzysztofik.

Inną nowoczesną firmą z siedzibą we Wrocławiu jest Capgemini Polska. Jej dyrektor rozwoju oprogramowania i usług - Piotr Poprawski, sam przepracował po studiach dwa lata w Irlandii. Jak mówi, wrócił, ponieważ jego ówczesny pracodawca otworzył we Wrocławiu filię. Podobnie było z Capgemini. Zapewne na otwarcie wrocławskiego biura tej firmy miał wpływ fakt, że w berlińskiej centrali spółki pracowało kilku Polaków.

Janusz Łaznowski, przewodniczący regionu NSZZ "Solidarność" przedstawił na konferencji żądania związku. Chodzi głównie o podwyżkę płacy minimalnej. - Nie może być tak, że człowiek ma pracę i nie stać go na opłacenie dziecku obiadów w szkole - mówi przewodniczący. I dodaje, że przedsiębiorcy czerpią dochody z popytu wewnętrznego, dlatego podwyżka wynagrodzeń przysporzy im dodatkowe profity i wszystkim się opłaci.

Podobnie jak na konferencji w Poznaniu zareagował na tą wypowiedź Jeremi Mordasewicz, przedstawiciel pracodawców. Tłumaczy on, że w końcu lat 90. stymulowano gospodarkę popytem krajowym. Powstał wówczas deficyt w handlu zagranicznym i wzrosła inflacja. - Węgry obecnie idą tą drogą i nie czeka ich nic dobrego. Wzrost wynagrodzeń musi być związany z wydajnością pracy. Aby płace mogły rosnąć należy obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne. Trzeba ograniczyć możliwość przechodzenia na wczesne emerytury - radzi Mordasewicz.

Dodał on, że płaca minimalna nie powinna pozwolić na utrzymanie rodziny, ponieważ ma odzwierciedlać wydajność pracy. - Trzeba rozdzielić sprawę pracowników samotnych i ojca rodziny. Jeśli chcemy pomóc pracownikom, aby lepiej zarabiali za wykonywaną pracę, znieśmy klin podatkowy.

Bogusław Fedor, rektor Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, stwierdził w kolejnej części konferencji, że rozwiązań takich jak zniszczenie klina podatkowego nie ma. - Mówienie o tym to demagogia. Gdy się zaczyna mówić o zmniejszeniu klina, ludzie odczuwają to jak zmniejszenie bezpieczeństwa socjalnego.

Rektor zaprzeczył też katastrofalnej sytuacji na rynku pracy. - Jest schizofrenia, podnoszone wielkie larum, że brakuje rąk do pracy. Trzeba zaczekać aż ustali się cena równowagi. Kiedy pracownicy dostaną lepsze płace sytuacja się ustabilizuje - uważa Fedor.

O świadczeniach socjalnych i wynagrodzeniach wypowiedzieli się przedstawiciele pracodawców. Pierwszy zabrał głos Andrzej Krzemiński, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego, w którym pracuje 750 osób. - Jeśli rosną świadczenia socjalne, zastanawiam się, jakie inne koszty obniżyć w firmie. Wzrost kosztów pracy muszę czymś zrekompensować. Obecnie dostosowujemy się do zmian na rynku, w tym zwiększamy wydatki na zarządzanie personelem - mówi prezes EFL.

Z kolei Mirosław Krutin, prezes PCC Rokita, firmy chemicznej zatrudniającej 1800 osób, jest zdania, że wzrost płacy minimalnej spowoduje, że firma nie będzie już konkurencyjna. - Rozwój gospodarczy to nic stałego. Jestem za wzrostem wynagrodzeń, ale musi on być zrównoważony - tłumaczy Krutin.

Czy inwestorzy z Dolnego Śląska rekrutują pracowników spośród zarejestrowanych jako bezrobotni? Okazuje się, że bardzo rzadko. Maria Kunicka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy opowiada, że w bazie urzędu 35 proc. bezrobotnych to osoby powyżej 50-roku życia, a 60 proc. to osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji.

- Kiedy LG poszukiwało młodych osób, okazało się, że mamy 3 tys. właściwych kandydatów. Na spotkania z inwestorem przyszło zaledwie 20-30 proc. z nich. Osoby, które się nie stawiły pracują w szarej strefie, część z nich na czarno za granicą. W końcu LG zatrudniło ok. 10 proc. spośród wytypowanych osób z kwalifikacjami - mówi Kunicka.

We Wrocławiu przedsiębiorcy zaczynają zatrudniać studentów i współpracować z uczelniami. Monika Hardygóra, prorektor ds. rozwoju Politechniki Wrocławskiej informuje, że firmy zaczynają przyjmować na praktyki, także płatne. Wróciły też stypendia fundowane. Politechnika wychodzi z ofertą zatrudnienia, organizuje spotkania studentów z firmami.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z przedsiębiorstwami. Musimy tylko zniszczyć awersję młodzieży do matematyki. Musimy przekonać do studiów technicznych, ale bez podwyższenia poziomu uczenia nauk ścisłych to nie będzie możliwe - tłumaczy prorektor.

Po Wrocławskiej konferencji odbyły się dwie imprezy towarzyszące z cyklu "Giełda Pracy i o Pracy". Uczestnicy mogli odwiedzić stoiska partnerów przedsięwzięcia, firm HR i uczelni aby poznać oferty pracy oraz studiów.

Jednocześnie w jedne z sal odbyły się warsztaty o tym jak wypromować siebie na rozmowie kwalifikacyjnej oraz prezentacje nowego podejścia biznesu do pracowników - sposobów zarządzania personelem. W innej sali trwały prezentacje możliwości otwarcia własnego biznesu m.in. przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii oraz przy wsparciu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Adam Brzozowski

Zobacz także:
PCC Rokita: współpraca z uczelniami

Za płacę minimalną nikt się nie utrzyma

Relację z poznańskiej konferencji Warto Pracować w Polsce
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!