Relacje z Forum Zmieniamy Polski Przemysł (2007-02-05)

5 lutego 2007

Zapraszamy do przeczytania relacji z poszczególnych paneli Forum Zmieniamy Polski Przemysł zorganizowanego 5 lutego w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł".

Kazimierz Marcinkiewicz: przeregulowana i ociężała gospodarka UE

W trakcie porannej sesji Forum ZPP głos zabrał Kazimierz Marcinkiewicz, były premier RP. - Trzeba znaleźć przyczynę tego, że europejska gospodarka przestała być konkurencyjna - powiedział Kazimierz Marcinkiewicz. - I to nie tylko w porównaniu z gospodarkami Japonii i USA, ale także Indii, Chin, a pewnie niebawem także Brazylii.

Według Kazimierza Marcinkiewicza obecnie Europie brakuje misji, liderów i pieniędzy. - W Europie od 10 lat tworzy się "konwektykle" tylko po to, by ustalać sposób głosowania - powiedział K. Marcinkiewicz. - Nie dyskutujemy o tym, jaką Europa ma mieć wizję rozwoju, a jedynie o tym, w jaki sposób podejmować decyzje. Więcej.

Forum Nowego Przemysłu: fiasko Strategii Lizbońskiej?

W Warszawie trwa Forum "Zmieniamy Polski Przemysł", zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - wydawcę Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" i portalu wnp.pl.

Na początku głos zabrał były premier Słowacji Mikuláš Dzurinda, który zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed krajami Unii Europejskiej. Wskazywał między innymi na potrzebę kooperacji biznesu z nauką i na fakt, iż nowe kraje UE będą potrzebować wykwalifikowanych kadr, by dynamicznie się rozwijać.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego zaznaczył, że strategia Lisbońska nie spowodowała dogonienia USA i Japonii przez kraje UE. Zwrócił uwagę na brak chłonności innowacyjnej wspólnotowej gospodarki. Ponadto zaznaczył, że w Unii nie działa wspólny rynek pracy i usług. Więcej.

Europejski i polski rynek pracy są mało elastyczne

Jeżeli Polska chce utrzymać szybkie tempo rozwoju gospodarczego, nasz rynek pracy musi być bardziej elastyczny - uważa były premier Jan Krzysztof Bielecki.

Zdaniem premiera Bieleckiego, polski rynek czekają duże wyzwania. - Musimy poradzić sobie z problemami pracy. Przede wszystkim powinniśmy zwiększyć swoją elastyczność w stosunku do zmieniającego się rynku pracy. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której jak największa część społeczeństwa w wieku produkcyjnym będzie miała pracę - uważa Bielecki. Więcej

Energetyka - kłopoty z liberalizacją

Aż dwa panele Forum były poświęcone energetyce. Nic jednak dziwnego, skoro uczestnicy dyskusji zgodnie twierdzili, że przed całym sektorem stoją ogromne wyzwania. Najważniejsze to zabezpieczenie dostaw surowców, inwestycje i zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego UE.

W pierwszej dyskusji wzięli udział przedstawiciele największych europejskich koncernów energetycznych. Ich zdaniem europejska energetyka stoi przed wielkimi wyzwaniami, a do największych należy odbudowa mocy produkcyjnych. - W najbliższych dziesięciu latach kraje UE będzie musiała wydawać rocznie około 100 mld euro tylko na to by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz na wymianę zużytych siłowni - uważa Alfred Hofman dyrektor regionalny na Europę Północną i Wschodnią Electrabela.

- Tymczasem z zaspokojeniem popytu na zestawy turbin i generatorów może być kłopot. Już obecnie produkujące te urządzenia zakłady mają pełny portfel zamówień na przyszłych 4-5 lat - zaznacza Hofman. Więcej.

O hutnictwie podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł wielu uczestników zgromadziła sesja poświecona sektorowi stalowemu. Rozmawiano między innymi o inwestycjach realizowanych w hutnictwie.

- Realizujemy nie tylko inwestycje uzgodnione z polskim rządem i Komisją Europejską - mówił szef Mittal Steel Poland Gregor Muenstermann. - Zauważyliśmy też potrzebę realizacji kolejnych inwestycji. I tak np. w koksowni w Zdzieszowicach zmodernizowaliśmy szereg baterii. Kosztem 200 mln zł zrealizowaliśmy też budowę nowej baterii nr 11. Planujemy ponadto budowę kolejnej baterii nr 12. Zainwestujemy w nią 179 mln zł. Ona powinna zostać uruchomiona w drugiej połowie 2008 roku.

Prezes Mittal Steel Poland wspomniał też o inwestycji w wielki piec nr 2 w hucie w Dąbrowie Górniczej. Został on uruchomiony 26 października 2006 roku. Całkowity koszt tej inwestycji to 256 mln zł. Dzięki niej można produkować 7 tys. ton surówki dziennie. Więcej.

Forum ZPP: CMC Zawiercie i Donbas stawiają na jakość

- CMC Zawiercie zdecydowało się zainwestować m.in. w poprawę stanu pieców łukowych, w ochronę środowiska i przerób stali - zaznaczył Ludovit Gajdos prezes zarządu CMC Zawiercie SA. - Po inwestycjach nasze moce produkcyjne wynoszą około 1 mln 800 tys. ton stali. W ubiegłym roku wybudowaliśmy w Zawierciu zbrojarnię. Kolejna ma powstać w Żyrardowie, prace są już w toku.

- CMC Zawiercie zdecydowało się zainwestować m.in. w poprawę stanu pieców łukowych, w ochronę środowiska i przerób stali - zaznaczył w trakcie sesji poświęconej hutnictwu Ludovit Gajdos prezes zarządu CMC Zawiercie SA. - Po inwestycjach nasze moce produkcyjne wynoszą około 1 mln 800 tys. ton stali. W ubiegłym roku wybudowaliśmy w Zawierciu zbrojarnię. Kolejna ma powstać w Żyrardowie, prace są już w toku. Więcej

Unijna polityka spójności wymaga reformy

Ubogie regiony Unii Europejskiej nie doganiają - pod względem zamożności - regionów lepiej rozwiniętych, pomimo dużych nakładów z funduszu spójności. Dla Polski nowa pula funduszy strukturalnych ma takie samo znaczenia jak plan Marshala dla zniszczonej wojną Europy.

Według Jana Olbrychta, posła Parlamentu Europejskiego, w Brukseli toczy się debata o reformie wydatkowania środków z funduszu spójności. Trzeci raport Komisji Spójności wskazuje, że zróżnicowanie regionów - pod względem zamożności - w skali całej UE zmniejsza się, jednak w skali poszczególnych krajów wcale nie ulega zmniejszeniu. Dysproporcje nie tylko nie zmniejszają się, a czasami nawet rosną, zwłaszcza, że zamożne regiony również korzystają z funduszy przeznaczonych na rozwój. Więcej.

Czy Warszawa opuści Mazowsze?

Stolica kraju zawyża statystyki dochodu całego województwa, przez co Mazowsze może stracić prawo dostępu do funduszy strukturalnych przeznaczonych na wyrównywanie dysproporcji w zamożności regionów.

O pomysłach na rozwiązanie tej sytuacji zastanawiano się podczas debaty o wykorzystywaniu funduszy UE podczas Forum "Zmieniamy polski przemysł". Więcej.

Inwestycje finansowane przez UE mogą być zagrożone?

Potrafimy realizować projekty z funduszy unijnych, ale nie ma kto ich realizować. Firmy budowlane nie chcą przystępować do przetargów. Chyba, że za dużo wyższą cenę niż zakłada samorząd.

Według Jacka Kozłowskiego, wicemarszałka Województwa Mazowieckiego są problemy z rozstrzyganiem przetargów na duże inwestycje infrastrukturalne. Dwa spektakularne przetargi ogłoszone przez samorząd Warszawy nie zakończyły się znalezieniem wykonawców. Więcej.

Liberalizacja kolei przyniosła spadek stawek

Rozwój rynku kolejowego niesie ze sobą również ryzyko. Jego otwarcie doprowadziło do spadku stawek za przewozy towarowe. To zjawisko korzystne dla konsumentów, ale jednocześnie wszyscy przewoźnicy - zarówno prywatni, jak i PKP potrzebują dużych pieniędzy na odnowienie taboru. Przy ostrej konkurencji cenowej nie będą w stanie ich wygospodarować.

- Otwarcie rynku, które nastąpiło 1 stycznia 2007 nie spowodowało gwałtownej zmiany, bo rozwój konkurencji następował już systematycznie w ciągu ostatnich kilku lat - mówił Krzysztof Niemiec, członek zarządu CTL Logistics.

Z prezentacji, którą przedstawił wynika, że prywatni przewoźnicy mają dzisiaj prawie 17 proc. rynku przewozów. A to jak szybko się oni rozwijają w ostatnim czasie pokazują dane za 3 kwartały zeszłego roku: przewozy prywatnych w tym czasie wzrosły o 54 proc., gdy tymczasem przewozy firm z grupy PKP zaledwie o 0,7 proc. Więcej.

Forum ZPP: o inwestycjach zagranicznych i rynku pracy w Polsce

W trakcie sesji tematycznej poświęconej inwestycjom zagranicznym i rynkowi pracy w Polsce debatowano m.in. o czynnikach, które przyczyniają się do przyciągania inwestycji zagranicznych. – Jednym z minusów jest klimat wokół inwestycji, zarówno ten polityczny, jak i medialny – podkreślił Mirosław Gryszka, prezes zarząd ABB Sp. z o.o. – Wśród plusów można wymienić m.in. dostępność do zasobów pracowniczych, a także rozwiniętą sieć poddostawców. Ci, którzy już zainwestowali w Polsce często stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych firm z zagranicy.

Waldemar Preussner, właściciel PCC AG, zwrócił uwagę na to, że o przyszłych inwestycjach w dużej mierze decydować będą zmiany na rynku energetycznym. Jego zdaniem potrzebna jest liberalizacja rynku energetycznego, czy chemicznego. Podkreślił on, że za pewien czas mogą nastąpić problemy związane z niedoborem energii elektrycznej. Więcej.

Forum Nowego Przemysłu: czy budować gazoport?

Polska powinna rozważyć, czy zamiast budować własny gazoport, nie lepiej korzystać z już istniejącego, np. w Roterdamie - uważa Wolfgang F. Eschment, członek zarządu niemieckiego potentata gazowego VNG.

Zdaniem Eschmenta, słabością polskiego portu do przywozu LNG jest to, że nie będzie mógł on przyjmować największych statków. Metanowce nie będą bowiem w stanie pokonać cieśnin duńskich. Efekt może być taki, że koszta importu gazu wzrosną. Więcej.

Trudna droga do liberalizacji gazu

Podczas Forum "Nowego Przemysłu", nieco w cieniu pierwszego panelu, toczyła się dyskusja poświęcona już tylko polskiemu rynkowi energetycznemu. Skupiono się głównie na problemach liberalizacji rynku energii.

O ile liberalizacja na rynku energii elektrycznej zaczyna mieć miejsce, to w dużo ciemniejszych barwach rysują się szanse na liberalizację na rynku gazu. Mimo, że każdy odbiorca od lipca będzie sam mógł sobie wybrać dostawcę surowca to tylko teoria - uważają specjaliści.

Druzgocącą opinię na temat szans na liberalizację tego rynku zaprezentował szef polskiego oddziału Gaz de France - Bogusław Pilch. Według niego: o liberalizacji na rynku gazu nie ma co mówić. - Nie może być jednak inaczej, skoro główny sprzedawca gazu sprzedaje go poniżej cen zakupu - uważa Pilch. Więcej.

Polskie firmy ruszają w świat

Jakie metody ekspansji za granicą preferują polskie firmy? Dlaczego szukają swojej szansy poza krajem? Wokół tych tematów toczyli dyskusję przedstawiciele kilku polskich firm różnych branż, do której doszło w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

- Polskie firmy dorosły do tego, żeby realizować ekspansję w Europie - taką konkluzję i jednocześnie radę zaproponował na początek debaty Przemysław Sztuczkowski, prezes Złomreksu i autor jednej z najglośniejszych ostatnio niesopodzianek w dziedzinie ekspansji polskiego przemysłu. Przypomnijmy, że spółka z Poraja przejęła firmę Voestalpine Stahlhandel, stając się z dnia na dzień potentatem w obszarze dystrybucji stali w naszej części Europy.

- Ta akwizycja to element naszej strategii, ale czasem decyduje przypadek - przyzna Sztuczkowski. - Mieliśmy cholerne szczęście, że Voestalpine Stahlhandel postanowił sprzedać sieć, którą tworzył przez kilkanaście lat. Więcej.


Uczestnicy forum ZPP: nie sposób się obejść bez systemów IT

Każda firma musi dojrzeć do inwestycji w IT - mówił Marek Kacprowicz, prezes zarządu Aluminium Konin Impexmetal SA. - W latach 90 firmy koncentrowały się głównie na restrukturyzacji, a nie na wdrożeniu systemów informatycznych. Z czasem wraz z rozwojem inwestycji stopniowo wprowadzano nowe rozwiązania informatyczne.

Jak podkreśla M. Kacprowicz, jednak największy rozwój nastąpił w ostatnich latach, kiedy firmy skupiły się na wdrażaniu rozwiązań informatycznych przyczyniających się przede wszystkim do obniżki kosztów. To wtedy wprowadzono szereg rozwiązań optymalizujących proces produkcji, czy kontrolę finansów.

- Wdrożenie systemu SAP w Arcelor Mittal Steel Poland było jednym z najbardziej złożonych rozwiązań w Polsce, obejmowało 4 zakłady i 2000 użytkowników - powiedział Wojciech Iwańczak, menedżer w zespole energetyki i zasobów naturalnych firmy Accenture. Więcej.

Forum ZPP: nagrodzono najciekawsze wdrożenia IT

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" oraz portalu wnp.pl, wręczyło wyróżnienia laureatom corocznej edycji rankingu "Najciekawszych z najlepszych" wdrożeń systemów informatycznych.

Celem rankingu "Najciekawszych z najlepszych" jest propagowanie inwestycji sektora przemysłowego w nowoczesne systemy informatyczne, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Redakcja "Nowego Przemysłu" wybiera najciekawsze projekty IT spośród najlepszych wdrożeń w biznesie, które mogą posłużyć za wzór do naśladowania. Zobacz, kto został nagrodzony.

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!