V Kongres Nowego Przemysłu: energetyka przed zawałem?

2-3 czerwca 2008

- Oczekuję, że w nowej strategii dotyczącej energetyki znajdzie się zapis mówiący o tym, że cztery grupy energetyczne zostaną w przyszłości w pełni sprywatyzowane - powiedział Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa, otwierając V Kongres "Nowego Przemysłu".

Zobacz galerię zdjęć z debaty głównej - Sektor elektroenergetyczny w Polsce

- Nie wyobrażam sobie, aby bez tego można było mówić o elementarnej konkurencyjności na tym rynku - powiedział minister. Zapewnił, że dobór inwestorów i ścieżki prywatyzacji będzie taki, żeby spełnić wymóg jak największej konkurencji.

Szef resortu skarbu zadeklarował pełną determinację ministerstwa, żeby dotrzymywać założonych terminów prywatyzacji grup energetycznych, chociaż zastrzegł, że przygotowanie do debiutu giełdowego nie jest proste (więcej).


Kongres NP: energetyka przed zawałem


Wiele lat zapóźnień powoduje, że rząd musi podjąć wiele istotnych decyzji, z których wiele należało podjąć już z 10 lub 15 lat temu - zaznaczył Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. - Przykładowo w przesyle mamy dekapitalizację na poziomie 70 proc. Widać zatem jak trudne zadanie przed obecną ekipą.

Adam Szejnfeld podkreślił, że przystąpiono już do tworzenia strategii dla elektroenergetyki do roku 2030. Przyznał, że są dokumenty obowiązujące, jednak nie uwzględniają one wielu istotnych kwestii - między innymi wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce i na świecie. Trzeba zatem te dokumenty poprawić i przystosować do wymagań stojących obecnie przed elektroenergetyką.
(…)
Zdaniem Krzysztofa Rozena z firmy doradczej KPMG stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bowiem już za 3,4 lata może nam zabraknąć prądu. - Z jednej strony Komisja Europejska czyni starania, by powstał wspólny Rynek energii - zaznaczył Krzysztof Rozen. - Jednak z drugiej strony mamy silne tendencje konsolidacyjne. Swoiste centra konsolidacji można zauważyć wokół takich spółek, jak Enel, EdF, Electrabel, E.ON, RWE, czy Vattenfall. Pozostaje więc pytanie, czy te firmy za kilka lat będą dalej istnieć, czy też ulegną konsolidacji.
(....)
Poseł Andrzej Czerwiński zapewnił, że nowe Prawo energetyczne ma być gotowe do 1 stycznia 2009 roku. Podkreślił także, iż wnioski z Kongresu Nowego Przemysłu będą uwzględnione przy tworzeniu założeń strategii dla energetyki do 2030 roku. Te założenia natomiast mają zostać przedstawione już w czerwcu. A cała strategia ma być gotowa na koniec tego roku.

Według Janusza Steinhoffa, byłego wicepremiera, polska elektroenergetyka jest w dramatycznej sytuacji i stanowi zagrożenie dla polskiej gospodarki. - Dotychczas kwestię bezpieczeństwa energetycznego rozpatrywano przez pryzmat dostaw gazu - zaznaczył Janusz Steinhoff. - Jednak obecnie kluczową sprawą jest stan polskiej elektroenergetyki. (więcej)


Bez "atomówki" ani rusz


W przypadku Polski trzeba będzie postawić również na budowę elektrowni atomowej - dowodzą uczestnicy V Kongresu Nowego Przemysłu.

- Sądzę, że w Polsce nie da się spełnić wymagań dotyczących redukcji emisji CO2 bez zainwestowania w elektrownię atomową - powiedział Paweł Urbański, prezes zarządu Polska Grupa Energetycznej (PGE) SA. - No chyba, że zgodzimy się na to, by Polska była w przyszłości krajem mających jedne z najwyższych w Europie ceny energii elektrycznej.

Paweł Urbański stwierdził, że PGE stale deklaruje gotowość uczestnictwa w realizacji inwestycji w elektrownię atomową. (więcej)


Energia z węgla czy może z gazu


Obecnie jest dobry moment na powrót do dyskusji nad wytwarzaniem energii elektrycznej z gazu ziemnego - uważa Michał Szubski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

- Na początku lat 90-tych mówiło się powszechnie o wytwarzaniu energii elektrycznej z gazu ziemnego i na słowach się skończyło. Dzisiaj jest dobry moment, żeby do tych dyskusji powrócić, bo o ile kiedyś różnica w koszcie wytworzenia energii z węgla i gazu sięgała 50 proc., o tyle dzisiaj wynosi 8-10 proc. - powiedział w trakcie V Kongresu Nowego Przemysłu szef PGNiG. (więcej)


PGNiG myśli o udziale w energetyce


Prezes PGNiG Michał Szubski potwierdził w trakcie obrad V Kongresu Nowego Przemysłu doniesienia, że gazowa spółka jest zainteresowana udziałem kapitałowym w którejś z grup energetycznych.

- Zastanawiamy się nad uczestnictwem kapitałowym w którejś z grup energetycznych. Jest to nasza własna inicjatywa, a nie rządu, bo widzimy tu możliwości wykorzystania efektów synergii - powiedział prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). (więcej)


Wszyscy musimy oszczędzać energię elektryczną

Nie ma możliwości spełnienia kryterium bezpieczeństwa energetycznego bez oszczędzania energii elektrycznej. Obecnie wszyscy muszą ją oszczędzać, zarówno biedni, jak i bogaci.

Na temat efektywności energetycznej mówiono podczas sesji tematycznej "Przemysł - efektywne wykorzystanie energii" w ramach V Kongresu Nowego Przemysłu.

Wiele miejsca uczestnicy sesji poświęcili przygotowywanej obecnie ustawie o efektywności energetycznej. - Zawsze słyszałem, że za szybko przygotowywane są określone rozwiązania i nie ma czasu, by je skonsultować - powiedział Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. - Stąd wydaje się, że przy tak istotnej materii trzeba działać spokojnie, w sposób przemyślany, a nie bardzo szybko. To dobrze, że możemy dyskutować o zagadnieniach efektywności energetycznej, zanim projekt ustawy zostanie poddany formalnej procedurze.(więcej)


Nie ma odwrotu od czystych technologii węglowych


Jedna z sesji tematycznych odbywających się w ramach V Kongresu NP dotyczyła czystych technologii węglowych. Uczestnicy sesji wskazywali, że nie ma odwrotu od ich rozwoju.

- Czyste technologie węglowe będą kluczowe dla dalszego funkcjonowania górnictwa i elektroenergetyki - podkreślał Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. - Prace nad składowaniem dwutlenku węgla będą tutaj bardzo istotne. Trzeba wytypować miejsca, gdzie będzie można składować CO2. Na wiosnę 2009 roku myślimy o możliwości budowy centrum czystych technologii węglowych.(więcej)


Jak przyspieszyć budowę nowych elektrowni


Grozi nam "czarna dziura", brak prądu, tymczasem projekty budowy nowych bloków energetycznych ciągną się latami. Co zrobić żeby ten proces przyspieszyć zastanawiali się uczestnicy panelu poświęconego inwestycjom w elektroenergetyce.

- Proces inwestycji w elektroenergetyce spowalnia brak polityki energetycznej państwa. Problemem jest to, co się dzieje z systemem rozdziału limitów CO2 - mówił Wojciech Tabiś, prezes Endesa Polska.

Janusz Sterna, dyrektor departamentu strategii Polskiej Grupy Energetycznej PGE za najważniejsze zagrożenie dla energetyki uznał dyskutowany obecnie w Unii Europejskiej wariant rozdzielania limitów emisji CO2 po 2012 roku poprzez aukcje.(więcej)


Jasiński: boję się prywatyzacji energetyki

Nie możemy sobie pozwolić na oddanie wszystkich czterech grup energetycznych w ręce zagranicznych inwestorów strategicznych, co zapowiada minister Aleksander Grad - powiedział nam Wojciech Jasiński, były szef resortu skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

- Trochę się boję tych zapowiedzi dotyczących pełnej i całkowitej prywatyzacji energetyki, tym bardziej że mowa jest o przejęciu kontroli nad tym sektorem przez zewnętrznych inwestorów strategicznych - powiedział nam Wojciech Jasiński w trakcie V Kongresu "Nowego Przemysłu".

Jego zdaniem, zagraniczni inwestorzy będą to traktowali czysto biznesowo i jeżeli uznają, że bardziej opłaca im się polskie spółki sprzedać, to trudno im będzie przeszkodzić. - A na to nie możemy sobie pozwolić - uważa były minister skarbu.(więcej)


Potrzebna jest dyskusja o opłacalności Gazoportu


Nie rezygnujemy z inwestycji w terminal LNG - deklaruje Mirosław Dobrut, wiceprezes PGNiG. Tymczasem część ekspertów sugeruje, że decyzja o budowie powinna być uzależniona od opłacalności tej inwestycji.

- Istnieje realny problem z zapewnieniem dostaw skroplonego gazu ziemnego, ale mamy nadzieję, że podpisanie kontraktu na dostawy zbiegnie się z realizacją pierwszego etapu inwestycji - powiedział wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w trakcie V Kongresu "Nowego Przemysłu".

Tymczasem Bogdan Pilch, dyrektor biura Gaz de France Polska, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, że jeśli zdecydujemy się na realizację tej inwestycji przed podpisaniem kontraktu na dostawy gazu, to znajdziemy się na straconej pozycji negocjacyjnej w kwestii zakupu gazu. (więcej)


Odbiorcy muszą wiedzieć, że będą przerwy w dostawach energii

Apeluję do sektora energetycznego o wysłanie jasnego sygnału do odbiorców, że w najbliższych kilku latach można się spodziewać ograniczeń w dostawach energii elektrycznej - powiedział w trakcie V Kongresu Nowego Przemysłu Jan Rakowski, prezes EnergoInFarmu.

- Szczególnie istotne jest dotarcie z taką informacją do biznesu, bo dopóki nie zostanie wysłany jasny sygnał, przedsiębiorcy nie podejmą żadnych działań zapobiegających stratom z tytułu przerw w dostawach energii, choćby w postaci budowy systemów zasilania wewnątrzzakladowego - powiedział prezes Rakowski. (więcej)


Potrzeba sieci energetycznych na północy kraju


Niezbędna jest rozbudowa systemu energetycznego w północno-wschodniej Polsce - mówi Andrzej Wołosz, wiceprezes PSE-Operator ds. infrastruktury. Eksperci podkreślają również konieczność budowy połączeń transgranicznych.

- Trzeba wzmacniać sieć w taki sposób, aby moc z południa wyprowadzać na północ kraju. Inwestycje w północno-wschodniej części kraju niezbędne są również pod kątem mostu energetycznego z Litwą oraz wzmocnienia sieci wyprowadzających energię z elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych głównie na północy - powiedział Andrzej Wołosz w trakcie V Kongresu "Nowego Przemysłu".

Wiceprezes PSE-Operator zastrzegł, że inwestycje muszą być rozsądne, nie należy bowiem iść w kierunku maksymalizacji rezerwowania sieci, bo bez względu na to okresowe braki dostaw i tak mogą się zdarzać. (więcej)


Rozwój odnawialnych źródeł energii może być zastopowany


Jeżeli nie będziemy inwestować w sieci przesyłowe, rozwój odnawialnych źródeł energii może być zastopowany – uważa Maciej Stryjecki, członek zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Wtorkowy panel V Kongresu "Nowego Przemysłu" poświęcony odnawialnym źródłom energii wzbudził duże zainteresowanie.

Jakie są perspektywy OZE? Zdaniem posła PiS, byłego ministra ochrony środowiska prof. Jana Szyszko - duże.

Możliwości są ogromne, ale i problemy duże – mówi eksminister. Jego zdaniem, największe perspektywy ma wykorzystanie energii słonecznej, choć nie w prostej postaci. – Biomasa, właściwe zagospodarowanie lasów stwarzają dobre perspektywy. Także geotermia daje nadzieje na przyszłość – uważa prof. Szyszko. (więcej)


Żmijewski i Kaliś o efektywności energetycznej


W trakcie V Kongresu "Nowego Przemysłu" często przewijał się temat efektywności energetycznej i oszczędzania energii. Poniżej prezentujemy głosy prof. Żmijewskiego oraz Henryka Kalisia.

Prof. Krzysztof Żmijewski, przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki:

Mówiąc o oszczędzaniu energii czy kwestii dotyczącej redukcji emisji dwutlenku węgla, trzeba pamiętać, że 40 proc. budynków w Polsce wymaga docieplenia. Natomiast jeśli chodzi o przemysł, to nic nie robi się z problemem efektywności energetycznej w małych i średnich firmach.

Dopóki nie zacznie się nam wszystko walić, dopóki nie zacznie brakować prądu, to pewnie nic się nie zmieni. Dlatego, jak mówił mój znajomy, być może dobrze, by to wszystko walnęło, to wówczas coś dotarłoby do ludzi. (więcej)


Prąd - jeśli będzie, to dwukrotnie droższy


Czy rynek energii to fakt, czy tylko teoria? Jakie perspektywy cenowe? Nad tymi kwestiami zastanawiali się uczestnicy panelu dyskusyjnego "Rynek energii - kiedy rzeczywiste uwolnienie rynku?" podczas V Kongresu "Nowego Przemysłu".

Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego z Politechniki Warszawskiej polski rynek energetyczny będzie borykał się z licznymi bolączkami, a dyskusja o nim jest po prostu akademicka, bo dotyczy czegoś, czego w ogóle nie ma.

Jak zdaniem naukowca będą kształtowały się ceny prądu? Żmijewski ostrzega, że za dwa lata cena prądu może wzrosnąć nawet o sto procent. Taki wzrost jest możliwy z powodu wzrostu cen surowców energetycznych i także tego, że nasz rynek energii jest rynkiem producenta. Co więcej, możliwe jest że prądu będzie brakować, bo w branżę inwestuje się zbyt mało. (więcej)


IT w energetyce - nie ma o czym rozmawiać?


W sektorze energetycznym nie ma znaczących projektów informatycznych - twierdzą firmy IT uczestniczące w debacie podczas Kongresu "Nowego Przemysłu". Ten "zastój" jest dobrą okazją do refleksji o tym, jakie procesy powinna wesprzeć informatyka, czy dzięki niej można na przykład uniknąć blackout-ów.

Procesy unbundlingu, czyli oddzielenia części obrotu od dystrybycji energii oraz konsolidacja sektora całkowicie pochłonęły energetyków. Informatyka wspiera te procesy, pochłaniając także prace działów IT.

- Znaczących inwestycji w IT nie widać, więc praktycznie nie mamy o czym dyskutować. Teraz jest chwila uspokojenia, jednak wkrótce pojawią się nowe problemy do rozwiązania i nowe zadania dla IT. Można do nich zaliczyć brak mocy w systemie energetycznym. Zanim powstaną nowe źródła mocy rozwiązaniem okaże się m.in. zarządzanie sieciami dystrybucji oraz konsumpcją energii. To wyzwania dla IT – mówi Andrzej Kosturek, prezes spółki Winuel i wiceprezes Sygnity. (więcej)

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!