PARTNERZY PORTALU

VI Kongres Polska Chemia

Płock  •  5-6 czerwca 2019

Szefowie największych spółek z branży chemicznej, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci i przedsiębiorcy z sektora, naukowcy spotkają się już 5-6 czerwca 2019 w Płocku (Orlen Arena, Płock) podczas VI Kongresu Polska Chemia.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie koncentrować się na obszarach mających strategiczne znaczenie dla przyszłości branży w Polsce i na świecie. Inwestycje, regulacje środowiskowe, wsparcie konkurencyjności, surowce przyszłości oraz bezpieczeństwo będą jednymi z głównych tematów, które w tym roku poruszy przeszło sześciuset uczestników.


Udział w debatach i panelach zapowiedzieli między innymi prezesi i członkowie zarządów największych firm sektora, w tym : dr Wojciech Wardacki (Grupa Azoty S.A.), Zbigniew Leszczyński (PKN Orlen), Józef Węgrecki (PKN ORLEN S.A), dr Mateusz Aleksander Bonca (LOTOS S.A.), Zbigniew Warmuz (Synhos S.A.), Giuseppe Santoro (Dow Polska),rzegorz Czul (Fluor S.A.), Katarzyna Byczkowska (BASF Polska), Agnieszka Żyro (Anwil S.A.). Wśród panelistów znajdą się także przedstawiciele administracji i parlamentu dr Andrzej Ziółkowski (Urząd Dozoru Technicznego, Jerzy Meysztowicz (Sejm), Jan Filip Staniłko (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), dr inż. Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska), dr inż. Witold Skomra (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).


Kwestie środowiskowe, GOZ, plastiki będą jednymi z kluczowych tematów tegorocznego wydarzenia. Kongres będzie podzielony bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia najważniejsze dla przyszłości branży: „Inwestycje w sektorze, Bezpieczna chemia, Środowisko nr 1, Surowce przyszłości, Jak wygrać z konkurencją?


Zapisy na Kongres trwają tylko do 28 maja: https://www.kongrespolskachemia.pl/rejestracja


VI KONGRES POLSKA CHEMIA


5-6 CZERWCA 2019 ROKU, ORLEN ARENA, PŁOCKDZIEŃ I. 5 CZERWCA 2019 (ŚRODA, ORLEN ARENA, PŁOCK)*


9.00 – 10.00 Rejestracja oraz kawa powitalna


10.00 – 10.25 UROCZYSTE OTWARCIE VI KONGRESU POLSKA CHEMIA


Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Przedstawiciele administracji publicznej
Przedstawiciele parlamentu
Dr Wojciech Wardacki – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Daniel Obajtek – Prezes Zarządu, PKN Orlen S.A.


10.25 – 11.15 I Debata strategiczna: Chemia Przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki


Prezentacja wprowadzająca: Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Dr Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS S.A.
Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen S.A.
Jan Filip Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Moderator: Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego


11.15 – 13.15 BLOK INWESTYCJE W SEKTORZE


11.15 – 12.00 II Debata strategiczna: Chemia globalnie – wpływ inwestycji na świecie na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Europy i Polski


Katarzyna Byczkowska – Prezes Zarządu, BASF Polska Sp. z o.o.
Grzegorz Czul – Prezes Zarządu, Fluor S.A.
Mariusz Grab – Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Damian Wieczorek – Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Technologii, PKN ORLEN S.A.
Moderator: Iga Lis – Partner, Kancelaria CMS


12.00 – 12.30 Przerwa kawowa


12.30 – 13.15 Panel 1: Inwestycje prośrodowiskowe – nowy trend w gospodarce


Marek Jagieła – Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Rozwoju Rynku, BASF Polska Sp. z o.o.
Dr Arkadiusz Kamiński – Ekspert, PKN Orlen S.A.
Artur Kucia – Dyrektor Sprzedaży Departament Klienta Strategicznego, PKO BP S.A.
Grzegorz Szczepański – Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycji, Grupa Azoty S.A.
Moderator: Zbigniew Kozłowski – Partner, Kancelaria DWF


13.15 – 14.30 BLOK BEZPIECZNA CHEMIA


13.15 – 14.00 Panel 2: Inwestycje w infrastrukturze – infrastruktura krytyczna w przemyśle chemicznym


Władysław Madej – Wiceprezes Zarządu, PDH Polska S.A.
Dr inż. Witold Skomra - Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Zbigniew Winkiel – Prezes Zarządu, AGAT S.A.
Włodzimierz Zasadzki – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Dr inż. Andrzej Ziółkowski – Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
Moderator: Paweł Zawadzki – Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego


14.00 – 14.30 Panel 3: Bezpieczeństwo w transporcie – przewagi konkurencyjne


Wojciech Czechyra – Członek Zarządu, EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations)
Grzegorz Kaczmarek – SQAS Assesor, Prezes Biuro NORMA
Paweł Mularz – SQAS Assesor
Konrad Wójtowicz – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern
Moderator: Mariusz Wróbel – Ekspert, Wykładowca Akademicki


14.30 – 15.30 Lunch


15:30 – 17.30 BLOK ŚRODOWISKO NR 1!


15.30 – 16.30 Panel 4: GOZ – nowy łańcuch wartości w chemii


Krzysztof Hornicki – Wiceprezes Zarządu, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska, INTERSEROH Polska Sp. z o.o.
Artur Kopeć – Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Prof. Krzysztof Pikoń – Kierownik Katedry, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Krzysztof Żarnotal – Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ, Synthos S.A.
Moderator: Dr inż. Anna Zalewska – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego


16.30 – 17.30 Panel 5: Chemia pod presją – regulacje vs. rzeczywistość


Barbara Farmas – Wiceprezes Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Relacji Zewnętrznych, SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
Wiesław Hałucha – Prezes Zarządu, Alventa S.A.
Klaudia Kleps – Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Jacek Miłkowski – Prezes Zarządu, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.
Giuseppe Santoro – Prezes Zarządu, Dow Polska Sp. z o.o.
Sławomir Lipkowski – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Moderator: Michał Czarnuch – DZP Domański Zakrzewski Palinka Sp. kom.


17.30 PODSUMOWANIE


20.00 – 00.00 Garden Party (Dom Technika, Płock)  


 


DZIEŃ II. 6 CZERWCA 2019 (CZWARTEK, ORLEN ARENA, PŁOCK)*


9.30 – 10.00 Kawa powitalna


10.00 – 12.15 BLOK SUROWCE PRZYSZŁOŚCI


10.00 – 11.00 III Debata strategiczna: Co i czy w ogóle zastąpi konwencjonalne surowce?


Dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Chemii Przemysłowej
Dr inż. Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, GRUPA LOTOS S.A.
Dr Mariusz Ruszel – Prezes Zarządu, Instytut Polityki Energetycznej
Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen S.A.
Moderator: Jarosław Wajer, Partner EY


11.00 – 12.15 IV Debata strategiczna: Nowe surowce – rozwiązania dla „plastics ban”


Prezentacja wprowadzająca: „Czy można otrzymać produkty specjalistyczne z odpadów? Tak, my to robimy!” – Henryk Sędzik – Członek Zarządu, Clariter Poland Sp. z o.o., Daria Frączak – R&D Manager, Clariter Poland Sp. z o.o.Michał Łukawski – Account Manager, Dow Polska Sp. z o.o. 


Wojciech Kozłowski – Kierownik Działu Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku, PKN ORLEN S.A.
Radosław Majczak – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji, Basell Orlen Polyolefins. Sp. z o.o.
Dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Zbigniew Warmuz – Prezes Zarządu, Synthos S.A.
Moderator: Agnieszka Skorupińska – Kancelaria CMS


12.15 – 12.30 Przerwa kawowa


12.30 – 14.45 BLOK JAK WYGRAĆ Z KONKURENCJĄ?


12.30 – 13.25 Panel 6: Człowiek kluczowym elementem rozwoju innowacyjności?


Prezentacja wprowadzająca: Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik – Dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji, Ayming Polska Sp. z o.o., Marek Dalka – Manager Działu Innowacji, Dotacji i Ulg B+R, Ayming Polska Sp. z o.o.
Dr Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Dominika Czajak – Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych
Piotr Godlewski – Partner, JWP Rzecznicy Patentowi
Wojciech Sularz – Prezes Zarządu, TATRA Holding Sp. z o.o.
Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu, Anwil S.A.
Moderator: Dr Andrzej Krueger – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”13.25 – 14.45 Warsztat interaktywny: Rozwój technologiczny – wyzwania i bariery


Konrad Ciebień – Dyrektor Techniczny Działu Automatyka, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Mateusz Marzec – Prezes Zarządu, Reliability Solutions Sp. z o.o.
Trajan Szuladziński – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Moderator: Tomasz Radomski – Senior Account Manager Business Development, Honeywell Sp. z o.o.


14.45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE VI KONGRESU POLSKA CHEMIA


Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego*Agenda Kongresu może ulec zmianie


Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego największa branżowa organizacja reprezentującą sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej.

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!