Europejski Kongres Gospodarczy - sesja Partnerstwo Wschodnie - atrakcyjną koncepcją dla rozwoju inicjatyw gospodarczych