Volkswagen podsumowuje inwestycję w Polsce i kreśli nowe plany

Volkswagen podsumowuje inwestycję w Polsce i kreśli nowe plany
Menedżment zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni akcentuje, że mnóstwo innowacyjnych projektów proponują, inicjują sami pracownicy, a potem także wprowadzają te rozwiązania w życie. Fot. mat. pras.

IT, dalsza automatyzacja i digitalizacja produkcji, predykcyjne utrzymanie ruchu – oto główne obszary objęte przyszłościowymi zmianami. A w ramach Przemysłu 4.0 zasadnicze nurty przemian to Big Data, Internet Rzeczy, Predictive Maintenance. Logistyka, magazynowanie i inwentaryzacja części też będą modernizowane dla przyrostu ich efektywności – tak przewiduje generalia postępu Stefanie Hegels, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

 • - Pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęły na światowy przemysł motoryzacyjny. Przyczyniło się to do utrudnień czy chwilowych zakłóceń w łańcuchu dostaw poszczególnych części i komponentów (zwłaszcza elektroniki z półprzewodnikami), ale także do przyspieszonych procesów digitalizacji - wskazuje Stefanie Hegels, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.
 • - Z dostawcami dzielimy się dostępnymi informacjami, ale nasze procesy produkcyjne jeszcze nie są bezpośrednio połączone. To może będzie możliwe za 5 czy 10 lat… - prognozuje.
 • - Po tych dwóch ostatnich, zaskakujących latach mogę powiedzieć, że jako zespół, organizacja staliśmy się silniejsi, zwinniejsi… - ocenia niełatwy czas Stefanie Hegels.
 • Rozmowa jest jednym z cyklu wywiadów, na podstawie których powstanie raport dotyczący Produkcji 4.0 w naszym kraju. Premierowa prezentacja tego opracowania nastąpi podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października 2022 r.) w ramach Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX (4-6 października 2022 r.). Wątek nowoczesności będzie też mocno obecny w czasie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.). Wszystkie te spotkania odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Września to stosunkowo nowy zakład, działający w ramach Waszego koncernu od kilku lat. Czy wymaga już unowocześniania - modernizacji parku czy procesu?

- Każda, nawet nowa fabryka może się doskonalić. Technologie, produkty rozwijają się przez cały czas, a celem zawsze pozostaje ciągła poprawa efektywności i jakości.

W ciągu ostatnich 5 lat także zakład we Wrześni doświadczył wielu optymalizacji, zrealizowano wiele projektów i inwestycji w dziedzinie produkcji i infrastruktury - m.in. wdrożyliśmy projekt kooperacji człowieka z robotem w Linii Końcowej Spawalni, gdzie przez robota właśnie nakładana jest ścieżka kleju, a obok realizuje swoje czynności pracownik.

Innym przykładem jest wprowadzenie globalnego systemu CTSS Tool we wszystkich obszarach produkcyjnych - w celu nadzorowania wszystkich czynności automatycznych i wyciągania wniosków z awarii procesowych (Predictive Maintenance w ramach Industry 4.0).

Czy te dwa ostatnie lata, w których najpierw pandemia, a potem wojna znacznie zaburzyły dotychczasowy tryb pracy, pokazały jakieś nowe potrzeby, kierunki myślenia o modernizacji, których wcześniej nie brano pod uwagę?

- Sytuacja, o której pan mówi, wymagała przede wszystkim ogromnej elastyczności i szybkiego reagowania. Dużą zmianą - wymuszoną przez pandemię - była potrzeba szybkiego przestawienia się znacznej części pracowników administracji na pracę zdalną. Byliśmy dobrze przygotowani technicznie do takiej pracy. Ten nowy stan rzeczy stał się ważną próbą dla wszystkich zespołów, menedżerów, ale i globalnej oraz lokalnej sieci IT.

Po tych dwóch zaskakujących latach mogę powiedzieć, że jako zespół, organizacja staliśmy się silniejsi, zwinniejsi… Wiele z pozytywnych doświadczeń, praktyk wypracowanych w tym trudnym czasie będziemy wykorzystywali w przyszłości, ­­­ale z pewnością w większym stopniu powrócimy do wspólnej pracy w zakładach. 

Dlaczego „byliście przygotowani” – to przypadek czy kwestia przewidywania problemów?

- Jednym z banalnych przykładów jest wykorzystanie przez naszych pracowników laptopów. Do pracy zdalnej potrzebne są przenośne urządzenia, tymczasem w niektórych zakładach w innych częściach świata w znacznej mierze korzystano z komputerów stacjonarnych…

Nasza „nowa normalność” stanowi połączenie dobrych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań z okresu kryzysu z wcześniejszymi, pozytywnymi praktykami. Praca hybrydowa jest takim rozwiązaniem.

Chcemy wzmocnić „ducha zespołu” i przyczynić się do tego, żeby wzmacniał się on stale.

Nikt nie podejrzewał wcześniej, że będziemy zmuszeni do pracy zdalnej w takim zakresie, ale istniały już rozmaite narzędzia, jak cyfrowi asystenci, wiele informacji dostępnych było dla pracowników na platformie shopfloor business. Doświadczenie w korzystaniu z tych zasobów ułatwiło przejście na pracę zdalną.

Przykładem jest choćby gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących urządzeń; pozwalają one sprawdzić, kiedy konieczna będzie naprawa i czy jakaś czynność jest obsługiwana zdalnie, bez konieczności wizyty w fabryce.

W przypadku problemów z płynnością dostaw rozwiązania takie, jak możliwość symulacji na podstawie danych cyfrowych, bardzo nam się przydały - w szczególności w określaniu potrzeb i możliwości produkcyjnych (z uwzględnieniem dostępnych u nas czy u naszych dostawców komponentów).

Wspomniała pani o elastyczności w działaniu. Jak to się jeszcze objawiało w procesie produkcyjnym - pod wpływem bieżących, niezależnych od firmy wydarzeń i procesów - żeby wymienić tu m.in. poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw, niedostatek podaży surowców i komponentów, inflację i mocny wzrost kosztów, ograniczenia w rynkach zbytu. W jakim stopniu modyfikują one przyjęte rozwiązania, choćby ewentualnie lean management? Czy powodują ograniczenia w stosowaniu systemu just-in-time na rzecz częściowego powrotu do koniecznego, racjonalnego gromadzenia zapasów?

- Pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęły na światowy przemysł motoryzacyjny. Przyczyniło się to do utrudnień czy chwilowych zakłóceń w łańcuchu dostaw poszczególnych części czy komponentów (zwłaszcza elektroniki z półprzewodnikami), ale także do przyspieszonych procesów digitalizacji.

Posiadamy w pełni zautomatyzowany monitoring stanów magazynowych, co umożliwia nam reagowanie na bieżące potrzeby fabryki i rynku poprzez angażowanie się w rozmowy z naszymi dostawcami.

Nasi koledzy z logistyki i zakupów pozostają w stałym kontakcie z dostawcami. Dzięki wieloletniej współpracy, doświadczeniu i reakcji just-in-time w wielu przypadkach udało nam się uniknąć problematycznych sytuacji i - mimo napięć - kontynuować produkcję.

Jak zmieniła się praca bezpośrednio na hali, przy linii produkcyjnej? Czy pandemia przyniosła przyrost automatyzacji?

- W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy różne projekty automatyzacyjne. Konsekwentnie automatyzujemy stanowiska nieergonomiczne, dbając o zdrowie naszych pracowników. Przykładem jest tu stanowisko nakładania mas uszczelniających na karoserię w obszarze lakierni.

W naszych fabrykach automatyzowane są także czynności powtarzalne, a także takie, które - ze względu na wielkość elementów czy ich wagę - łatwiej wykonać przy wsparciu urządzeń i robotów.

Te projekty w ostatnich dwóch latach nadal były wprowadzane i są one rozwijane - niezależnie od pandemii. Wiele zależy od tego, kiedy dostępna jest dana technologia i bezpiecznie możemy wprowadzić ją do użytku.

Inną ilustracją może być współpraca człowieka z robotem. To projekty z kręgu kooperacji człowiek-robot, w ramach której roboty mogą pracować obok ludzi - bez konieczności zachowania strefy bezpiecznej. Te rozwiązania mocno rozwinęły się w ostatnich latach. Są tak niezawodne i bezpieczne, że w tej chwili możemy je sukcesywnie wprowadzać w produkcji.

W jakim kierunku idą teraz inwestycje automatyzacyjne?

- Przede wszystkim prowadzimy automatyzację tam, gdzie to sensowne pod względem gospodarczym. Inną motywacją jest chęć osiągnięcia większej elastyczności, likwidacji wąskich gardeł.

Montaż pryczy (rodzaj zabudowy samochodu dostawczego – przyp. red.) został przeniesiony - i te prace udało się zoptymalizować. Bardzo dobrym przykładem jest też lakiernia, gdzie dokonaliśmy modernizacji sposobu nakładania masy PVC, co bardzo mocno usprawniło przebieg procesu i pozwoliło na uniezależnienie się od wielu pochodnych czynników, jak m.in. uwarunkowania ludzkie, zakłócenia produkcyjne czy zmiany w jakości dostarczanych mas PVC do naszej Lakierni.

Co ciekawe: gros tych projektów proponują sami pracownicy. Widzą, gdzie tkwią możliwości optymalizacji i sami inicjują, a także wdrażają te rozwiązania w życie.

Kompetencje naszych pracowników pod względem automatyzacji i sterowania znacznie się w ostatnim okresie rozwinęły. Chodzi o to, iż - wprowadzając coraz to nowsze oprogramowania i systemy automatyzacji na liniach produkcyjnych - potrzebujemy rozwijać kompetencje nie tylko naszych programistów, ale również naszych automatyków, którzy są „pierwszą linią” reakcji podczas zakłóceń produkcyjnych.

Każde usprawnienia i update wymagają wysokich kompetencji programistycznych i elektrycznych załogi. W tej mierze mocno współpracujemy z naszym działem personalnym, by prowadzić odpowiednie szkolenia i cały czas dotrzymywać kroku rozwojowi technologii.

Czy jakieś procesy modernizacyjne, zmiany technologii, nowe rozwiązania pojawiły się także w sferze obróbki metali, np. spawania, co może wynikać z wprowadzania nowych lub zmian właściwości wykorzystywanych metali?

- Naturalnie. Spawanie laserowe to proces obecny w dziale Budowy Karoserii - między innymi w obszarze podwozia. To bardzo nowoczesny proces pozwalający na zastąpienie wielu konwencjonalnych zgrzewów rezystancyjnych poprzez tzw. szew laserowy.

Liczne są systemy nadzorowania i ewentualnej korekty zrobotyzowanego spawania MIG/MAG live – czyli w przypadku odchylenia wymiarowego części, system wykrywa zmiany i dokonuje natychmiastowych korekt podczas procesu, nie dopuszczając do błędów jakościowych (niedolania spawu, porów etc.).

W Przemyśle 4.0 bardzo ważna jest analiza danych. Czy w wypadku Wrześni jest tu jeszcze coś do zrobienia?

- W przypadku budowy karoserii urządzenia od samego początku były w bardzo dużym stopniu „oczujnikowane”. Informacje na temat możliwości, dostępności optymalizacji, które otrzymaliśmy z maszyn wydziału karoserii, „przekładamy” teraz na inne części zakładu - np. lakiernię.

Generalna zasada: takie projekty zaczynamy od jednego obszaru, zdobywamy tam doświadczenie, po czym pożytkujemy je w kolejnym obszarze, a w dalszej kolejności - także w innych zakładach.

 Czy wymiana danych występuje także między Wrześnią a jej dostawcami?

- Z dostawcami dzielimy się dostępnymi informacjami, ale nasze procesy produkcyjne jeszcze nie są bezpośrednio połączone. To może będzie możliwe za 5 czy 10 lat… Jeżeli chodzi o wymianę informacji i dzielenie się doświadczeniami, to -  w dużym zakresie -  robimy tak w ramach naszej grupy.

Chciałabym mocno podkreślić, że każdy zakład samodzielnie pracuje nad wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0, ale naprawdę z efektów synergii możemy korzystać wówczas, kiedy jeden z nich robi swój projekt, a potem dzieli się tymi doświadczeniami z innymi - i możemy korzystać z tych optymalizacji powszechniej.

Nikt sam nie jest w stanie szybko dokonać wszystkich podobnych zmian. Oczywiście znacznie szybciej możemy to zrobić, kiedy opracowane w jednym zakładzie optymalizacje wrzucamy do „wspólnego garnka” - i mogą z nich korzystać także inne zakłady.

Jakich zmian z gatunku Przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych można się spodziewać w najbliższej przyszłości, patrząc przez pryzmat potrzeb i specyfiki funkcjonowania fabryki we Wrześni, a także rozwoju rynku?

- Cały obszar IT, dalsza automatyzacja i digitalizacja procesów produkcyjnych czy też predykcyjne utrzymanie ruchu - to główne obszary objęte przyszłościowymi zmianami czy modernizacjami.

W ramach Przemysłu 4.0 główne nurty zmian to: Big Data, Internet rzeczy, Predictive Maintenance.

Logistyka, magazynowanie i inwentaryzacja części będą również „brane pod lupę”, aby jeszcze bardziej usprawnić ich efektywność.

Czy zachodzące zmiany, modernizacje są wynikiem działania własnych komórek badawczych czy wytycznych koncernowych?

- Cała Grupa VW pracuje nad realizacją działań związanych z Przemysłem 4.0. To zarówno trend, jak i przyszłość w branży motoryzacyjnej, ale przecież niejedyna motywacja...

Aby być konkurencyjną firmą na rynku, musimy dążyć do innowacji technologicznych – takie podejście reprezentuje zarówno globalnie Grupa VW, jak i lokalnie VWP.

Nasi pracownicy w poszczególnych jednostkach badawczych opracowują rozwiązania specyficzne dla procesów i technologii w VWP. Niektóre schematy, programy lub procesy są unikatowe dla fabryki i dlatego, rzecz jasna, wymagane są zmiany czy dostosowania.

 

×

KOMENTARZE (11)

Do artykułu: Volkswagen podsumowuje inwestycję w Polsce i kreśli nowe plany

 • Agnieszka 2022-09-29 18:34:32
  Automatyka przemysłowa to konkretna branża, w której duże znaczenie ma jakość komponentów. My mamy sprawdzoną firmę z automatyką to Salwis i zawsze, jak coś potrzebujemy to zaopatrujemy się właśnie u nich. Duży wybór i atrakcyjne ceny to coś, co będzie najlepszą propozycją dla Waszego biznesu. Korzystał bardzo często z różnego rodzaju nowoczesnych rozwiązań, bo wiem, że mogą to być najciekawsze propozycje. Sprawdzajcie, co i jak!
 • Z autopsji 2022-08-31 21:37:03
  Nigdzie w Europie nie strzyże się tak baranów, jak w Polsce. Owczarki polskie, na niemieckim łańcuchu, przegryzą gardło każdemu, kto się ociąga. Polski kundel na zagranicznym łańcuchu, to najgorsza bestia pod słońcem.
 • Zib 2022-08-31 14:14:35
  Niemcy są nam winni 6 bln € reparacji, jedna z form zapłaty będzie przejęcie wszystkich niemieckich fabryk w PL w tym VW, MAN, i wszystkich się i handlowych! To kwestia czasu!
 • Ulan 2022-08-09 14:42:38
  Volkswagen to wyzyskiwacz Polskich pracowników.
 • Jan 2022-08-09 08:50:09
  "...kreśli nowe plany." Raczej nowe machlojki, wyzysk i oszustwa! DIESEL GATE!!! Nie zapominajmy o jednym z największych oszustw na skalę światową!!!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.210.25
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!