PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

1/2013/WIP-WIP dostawa sprzętu komputerowego.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

111377/2013

Opis

Warszawa: 1/2013/WIP-WIP dostawa sprzętu komputerowego.
Numer ogłoszenia: 111377 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159654 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 849 97 95, faks 22 849 94 34.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1/2013/WIP-WIP dostawa sprzętu komputerowego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzęt komputerowy zgodny z SIWZ dostępnym na stronie zamawiającego (http://www.wip.pw.edu.pl/wydzial/zamowienia-publiczne/przetargi-wip).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.45.00-3, 30.23.13.00-0, 30.23.70.00-9, 30.23.72.80-5, 30.23.31.32-5, 30.23.21.10-8, 38.65.21.20-7, 30.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: komputer przenośny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3728,00
Oferta z najniższą ceną: 3728,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5860,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: części akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATUT CENTRUM Sp. Z o.o, ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok 134, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30,00
Oferta z najniższą ceną: 30,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: części akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATUT CENTRUM Sp. Z o.o, ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok 134, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37,20
Oferta z najniższą ceną: 37,20 / Oferta z najwyższą ceną: 76,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: akcesoria zasilające
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-COM, Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigóry 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 250,00
Oferta z najniższą ceną: 250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 348,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pamięci do przechowywania danych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 332,00
Oferta z najniższą ceną: 332,00 / Oferta z najwyższą ceną: 360,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Napędy dyskowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 205,00
Oferta z najniższą ceną: 205,00 / Oferta z najwyższą ceną: 299,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Akcesoria zasilające
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108,00
Oferta z najniższą ceną: 108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 358,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 112,00
Oferta z najniższą ceną: 112,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Komputer przenośny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3260,00
Oferta z najniższą ceną: 3260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5188,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pamięci do przechowywania danych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68,00
Oferta z najniższą ceną: 68,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Projektor video
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3190,00
Oferta z najniższą ceną: 3190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4124,74
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 65,00
Oferta z najniższą ceną: 65,00 / Oferta z najwyższą ceną: 572,92
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COM, Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 601,02
Oferta z najniższą ceną: 601,02 / Oferta z najwyższą ceną: 1298,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Komputer osobisty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3295,00
Oferta z najniższą ceną: 3295,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3408,25
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Komputer osobisty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-COM, Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigóry 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6250,00
Oferta z najniższą ceną: 6250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6250,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Drukarki laserowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 998,00
Oferta z najniższą ceną: 998,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1260,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Komputer osobisty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-COM, Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigóry 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3180,00
Oferta z najniższą ceną: 3180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3180,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Komputer osobisty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-COM, Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigóry 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1990,00
Oferta z najniższą ceną: 1990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1990,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Drukarka laserowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sagito, Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 635,00
Oferta z najniższą ceną: 635,00 / Oferta z najwyższą ceną: 727,08
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Monitor ekranowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-COM, Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigóry 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 980,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 850,00
Oferta z najniższą ceną: 850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1045,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Monitor ekranowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-COM, Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigóry 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 890,00
Oferta z najniższą ceną: 890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1088,54
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8,00
Oferta z najniższą ceną: 8,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10,00
Oferta z najniższą ceną: 10,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16,00
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP K, Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska, Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński, ul. Tęczowa 2, 05-530 Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8,00
Oferta z najniższą ceną: 8,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Naprawa dachu i orynnowania budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gralewo
(mazowieckie)
Przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów do szkół na terenie gm. Żabia Wola
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
Udrożnienie rzek w Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego - oczyszczenie z roślinności wodnej rzek: Tuga, Tyna, Wierzyca i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH