PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia, Annopol 3. Przebudowa drogi gminnej...

Gmina Lisków

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lisków / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

175556/2012

Opis

Lisków: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia, Annopol 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małgów
Numer ogłoszenia: 175556 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124254 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia, Annopol 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małgów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje pierwszego etapu I drogi o długości 1,078 km Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -Roboty pomiarowe -Roboty ziemne równiarką z przemieszczeniem gruntu Profilowanie podłoża jezdni pod podbudowę oraz ukop gruntu na nasyp i wbudowanie -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm -wykonanie uzupełnienia pobocza gruntem zagęszczanym dowożonym (pospółki) gr. 10 cm szer. 0,5 m. 1.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia, Annopol Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje etapu I drogi o długości 1,300 km Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -Roboty ziemne na uzupełnienie nasypu należy dowieź grunt przepuszczalny ( piasek) o kapilarności 8m/d stanowiąca warstwę odsączającą -wykonanie z kruszywa łamanego twardego o grubości warstwy 15 cm z mieszanki kruszywa 0/63 -pobocza uzupełnione kruszywem pospółką na szerokości do 0,25m. 1.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małgów Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje pierwszego etapu drogi o długości 0,657 km Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -Roboty ziemne na uzupełnienie nasypu należy dowieź grunt przepuszczalny ( piasek) o kapilarności 8m/d stanowiąca warstwę odsączającą -wykonanie z kruszywa łamanego twardego o grubości warstwy 15 cm z mieszanki kruszywa 0/63 -pobocza uzupełnione kruszywem pospółką na szerokości do 0,25m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROL-DRÓG ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283518,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 307023,52
Oferta z najniższą ceną: 307023,52 / Oferta z najwyższą ceną: 516435,19
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 37.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Płock
(mazowieckie)
Dostawa jednorazowych artykułów medycznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Dostawa gazów medycznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorlice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH