PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

2/CZ-SAM/2014

Jednostka Wojskowa Nr 1907

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

78409/2014

Opis

Opole: 2/CZ-SAM/2014
Numer ogłoszenia: 78409 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39737 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1907, ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, woj. opolskie, tel. 77 449 5977, faks 77 449 5911.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2/CZ-SAM/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy techniczne i naprawy bieżące pojazdów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.00.00-9, 50.53.14.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: 2/CZ-SAM/2014
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRUCK DIESEL SERVICE Tomasz Chmiel, Godzikowice 160, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73170,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11439,00
Oferta z najniższą ceną: 11439,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11654,25
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: 2/CZ-SAM/2014
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janusz Kosica Sp. z o.o., ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35134,95
Oferta z najniższą ceną: 35134,95 / Oferta z najwyższą ceną: 100416,65
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: 2/CZ-SAM/2014
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SILTRUCK Sp. z o.o., ul. Górecka 48, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17073,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20760,15
Oferta z najniższą ceną: 20760,15 / Oferta z najwyższą ceną: 20760,15
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: 2/CZ-SAM/2014
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TDI Autoczęści Serwis Dandyk Hubert, Sławice Cmentarna 2d, 49-120 Dąbrowa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8832,03
Oferta z najniższą ceną: 8832,03 / Oferta z najwyższą ceną: 8832,03
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: 2/CZ-SAM/2014
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cargotec Poland Sp. z o.o., Ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89430,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19216,29
Oferta z najniższą ceną: 19216,29 / Oferta z najwyższą ceną: 19216,29
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łuków
(lubelskie)
PCFE.272.15.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Sącz
(małopolskie)
Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,sprawa 20/2011/S
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH