PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

2/INFR/2014

Jednostka Wojskowa Nr 1907

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

202479/2014

Opis

Opole: 2/INFR/2014
Numer ogłoszenia: 202479 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289306 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1907, ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, woj. opolskie, tel. 77 449 5977, faks 77 449 5911.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2/INFR/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa bieżąca piecyków grzewczych na paliwo płynne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.52.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisław Bandrowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe BAST, ul. Gruszkowa 25, 49-130 Tułowice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142439,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 141696,00
Oferta z najniższą ceną: 141696,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141696,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kieszek
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Zwoleń
(mazowieckie)
Remont budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lesznowola
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH