PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

5/B/UZ/2012 Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

50979/2012

Opis

Gdańsk: 5/B/UZ/2012 Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych.
Numer ogłoszenia: 50979 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32733 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja samorządowa gminna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 5/B/UZ/2012 Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie 3 lat usługi flagowania Miasta Gdańska obejmująca: zawieszanie flag drzewcowych w uchwytach flagowych oraz flag masztowych na masztach, montaż i demontaż uchwytów flagowych oraz konserwacja i przeglądy stanu technicznego uchwytów flagowych i masztów flagowych, na trasach i obiektach flagowania określonych przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo WPT Sp. z o.o., ul. Sucha 31, 80-531 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 269361,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 189193,68
Oferta z najniższą ceną: 189193,68 / Oferta z najwyższą ceną: 344498,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50g dla prokuratur okręgu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Krasocin
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH