PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 102 I 103 NA SALĘ WYKŁADOWĄ W BUDYNKU NR 61 INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

304446/2014

Opis

Warszawa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 102 I 103 NA SALĘ WYKŁADOWĄ
W BUDYNKU NR 61 INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT
Numer ogłoszenia: 304446 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148699 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 102 I 103 NA SALĘ WYKŁADOWĄ
W BUDYNKU NR 61 INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 102 I 103 NA SALĘ WYKŁADOWĄ
W BUDYNKU NR 61 INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.11.20-8, 45.33.12.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.40.00-1, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HASKIS Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Andrzej Łańduch, ul. Korfantego 33, 01-496 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132599,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 134173,04
Oferta z najniższą ceną: 134173,04 / Oferta z najwyższą ceną: 167058,56
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym [MNK-VIII-332/PN-3/2014]
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kazimierz Dolny
(lubelskie)
CRZP/34/2013/AEZ/ Dostawa sprzętu komputerowego w roku 2013 - część 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Narkotyki, anestezjologia,antybiotyki/10/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sławno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH