PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Analiza porealizacyjna dla zadania: Budowa autostrady A-1 odcinek Pyrzowice (bez węzła) - Piekary Śląskie km PB 475+327,65 - 490+427, km obecny...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

186368/2013

Opis

Katowice: Analiza porealizacyjna dla zadania: Budowa autostrady A-1 odcinek Pyrzowice (bez węzła) - Piekary Śląskie km PB 475+327,65 - 490+427, km obecny odc. 1d 0+583 - 14+029 oraz odc. 1c 0+000 - 0+900.
Numer ogłoszenia: 186368 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126060 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, faks 032 2598710.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza porealizacyjna dla zadania: Budowa autostrady A-1 odcinek Pyrzowice (bez węzła) - Piekary Śląskie km PB 475+327,65 - 490+427, km obecny odc. 1d 0+583 - 14+029 oraz odc. 1c 0+000 - 0+900..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Analiza porealizacyjna dla zadania: Budowa autostrady A-1 odcinek Pyrzowice (bez węzła) - Piekary Śląskie km PB 475+327,65 - 490+427, km obecny odc. 1d 0+583 - 14+029 oraz odc. 1c 0+000 - 0+900 zwanej dalej Analizą, wraz z porównaniem ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia, oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem oraz w razie konieczności wykonaniem materiałów niezbędnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Długość odcinka ok. 15 km..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.74.21.00-1, 90.71.45.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:
1.Lider: Pracownia Hałasu S.C. W.Babicz, R.Jeżyna
2.Partner: M.Kozicki LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych, ul. Królewiecka 63/2, 54-117 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31346,55
Oferta z najniższą ceną: 31346,55 / Oferta z najwyższą ceną: 120380,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kalwaria Zebrzydowska
(małopolskie)
Budowa trzech kompletnych tuneli foliowych wyposażonych w system ogrzewania gazowego z wykonaniem przyłącza zewnętrznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobrzejewice
(kujawsko-pomorskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Trzcianka
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH