PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ANR O/Opole informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

32789139

Powierzchnia

250 550 m2

Cena

1 133 000 zł

OpisAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w obrębie Lubomia, gm. Lubomia, pow. wodzisławski, woj. Śląskie oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1387/65 i 1389/65 k.m. 3G obręb Lubomia ( KW nr 7579 ), o łącznej powierzchni 25,0550 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XIV/77/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) nieruchomość położona jest na terenie o symbolu planu B 6 R - tereny rolnicze oraz o symbolu planu A 6 KDL - tereny komunikacji drogowej, droga publiczna klasy "lokalna". Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia i posadowione są słupy WN. Na działce nr 1389/65 w granicach strefy ochrony archeologicznej zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne. Jednocześnie ANR O/T w Opolu wydał zgodę DCP dla planowanego do wybudowania światłowodu na w/w nieruchomości.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 30 września 2015 r.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 1 133 000,00 zł.
(słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące złotych) , w tym podatek VAT- 233,45 zł.
Na podstawie art.29 ust.1 pkt.1 cyt. ustawy pierwszeństwo do nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 1.01.1992 r. W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu oczekuje w terminie 35 dni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o skorzystaniu z pierwszeństwa do nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
z dnia 8.04.2014 r. wywieszony w siedzibach: ANR O/T Opole , ANR O/T Opole SZGZ w Mikołowie, Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, Urzędu Gminy
w Lubomii, Sołectwa Lubomia i Sołectwa Grabówka, a także na stronie internetowej www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Opole - Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów, tel. 32 / 218-07-19, 218-07-00.
32789139

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
Sukcesywne dostawy pasków do glucometrów IXELL na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Podlesie k. P. Żmijowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łużna
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH