PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ANR O/Opole informuje, że podała do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Biestrzykowice, Miodary, Starościn

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-20

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

31736803

Powierzchnia

4 876 976 m2

Cena

11 520 000 zł

OpisANR AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU
informuje, że podała do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej GR Biestrzykowice - zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Biestrzykowice, Miodary, Starościn gmina Świerczów, powiat namysłowski, woj. opolskie o powierzchni 487,6976 ha
W skład nieruchomości wchodzą:
Grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1, 2 4, 17, 18/3, 21, 22, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 3/11, 5, 10/1, 37/4, 37/5, 44/1, 44/2, 44/3, 18/2, 16/1, 16/3, 30/5, 30/6 k.m. 3 obręb Biestrzykowice; 254/2, 256/1 k.m. 1 obręb Miodary; 306/2, 306/3, 307/1 k.m. 1 obręb Starościn o powierzchni łącznej 487,6976 ha
Budynki i budowle, 052/100 zaplecze, 023/119 magazyn mat. pędnych, 060/180 garaże, 489/660 waga, 050/180 stodoła, 055/180 suszarnia, 018/182 obora, 024/182 obora, 025/182 obora, 058/183 jałownik, 001/149 budynek socjalny, 001/579 suszarnia zielonek, 001/660 waga z portiernią, 001/613 stacja trafo, 001/198 wiata na rowery, 001/201 bateria silosów, 002/223 zbiornik p-poż, 001/223 zbiornik na ścieki, 003/223 osadnik deszczowy, 001/235 sieć wodociągowa, 001/236 sieć sanitarna, 001/242 drogi i place, 380/242 drogi, 002/243 utwardzenie placu suszarni, 002/244 punk przyjęcia zboża 2x, 001,261 linia napowietrzna ośw., 002/261 linia kablowa, 001/298 ogrodzenie, 068/298 ogrodzenie, 001/299 skład opału i żużla, 004/299 śmietnik, 001/430 suszarnia zboża, 002/492 rozdzielnia RSB, 003/492 sterownia urządzeń, 001/596 wialnia K-527, 002/596 wialnia K-527, 001/630 transformator olejowy, 002/630 transformator olejowy, 075/223 zbiornik, 006/202 silos na kiszonkę, 002/225 rowy otwarte, 003/225 drenaż, 004/225 drenaż rurkowy, garaże, szopa na maszyny, garaże 5 segm., magazyn gosp. z rampą.
Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2017 r.
Powyższa nieruchomość ma urządzone księgi wieczyste nr KW OP1U/00078616/8, OP1U/00049426/7, OP1U/00046229/5, OP1U/00063125/1, OP1U/00078628/5, OP1U/00053316/4 prowadzone w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działki w obrębie
- Biestrzykowice nr: 1, 31, 30/5, 44/3, 45, 50, 49, 4, 18/2, 42, 46, 47, 48, 39, 37/5, 44/1, 37/4 - B/R tereny
użytków rolnych; nr 21, 22 - droga, nr 18/3, 30/6 - B/R tereny użytków rolnych i w części C/L-
tereny leśne; nr 3/11- B/R tereny użytków rolnych i w części A/AG tereny aktywizacji gospodarczej;
nr 44/2 - A/APzS tereny produkcji zwierzęcej; nr 5 - A/AG tereny aktywizacji gospodarczej; nr 10/1 -
A/P, S/2 tereny istniejącej bazy magazynowo-sprzętowej; nr 17 w części A/Z/3 tereny starego dworu
będącego przykładem założenia dworskiego z okresu średniowiecza i w części B/R tereny użytków
rolnych i zbiorniki wód powierzchniowych stawy rybne
- Miodary nr: 254/2, 256/1 A/P tereny produkcyjno-składowe
- Starościn nr: 306/2, 307/1 B/R tereny użytków rolnych i w części C/L tereny leśne; nr 306/3 B/R
tereny użytków rolnych
Cena nieruchomości wynosi: 11.520.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT - zwolniony.
Szczegółowe wykazy zostały wywieszone w siedzibach: Sołtysów, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, OT ANR w Opolu, AMN w Oleśnie, Izbie Rolniczej w Opolu oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl
Więcej informacji:
ANR OT Opole, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. 77-4000902.
31736803

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, sprawa 29/KPW/INFR/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH