PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego Parku...

Kielecki Park Technologiczny

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

19372/2014

Opis

Kielce: Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego
Numer ogłoszenia: 19372 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 492586 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 278 72 00, faks 41 278 72 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna JST.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego. Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą wyposażenia. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia to malowanie ścian i sufitów, zabudowa z płyt gips-karton, tapetowanie, montaż wykładzin, montaż oświetlenia, dostawa mebli, instalacja audio-video, dostawa sprzętu informatycznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.43.22.20-2, 45.11.22.00-0, 31.52.41.00-6, 39.10.00.00-3, 30.21.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot inwestycji realizowany jest w ramach projektu Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego. Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Projekt jest wpisany na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW pod numerem 1.3-37.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe MAXBUD Małgorzata Kruk, Ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 297148,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 240000,00
Oferta z najniższą ceną: 158081,36 / Oferta z najwyższą ceną: 296984,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego im....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawy zestawów do podawania kontrastu oraz asortymentu do systemu próżniowego leczenia ran ZP 555/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH