PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

AZP/261/D/9/AZ-231/0/41/2/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

98466/2014

Opis

Białystok: AZP/261/D/9/AZ-231/0/41/2/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do kalorymetru, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 17 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
Numer ogłoszenia: 98466 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20619 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7485400, faks 085 7485627.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: AZP/261/D/9/AZ-231/0/41/2/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do kalorymetru, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 17 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do kalorymetru, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 17 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, jak niżej: CZĘŚĆ 1 - odczynniki laboratoryjne firmy Sigma Aldrich CZĘŚĆ 2- odczynniki laboratoryjne firmy DRG MedTek CZĘŚĆ 3 - odczynniki laboratoryjne firmy Phoenix Europe CZĘŚĆ 4 - odczynniki laboratoryjne firmy Bio Rad CZĘŚĆ 5 -odczynniki laboratoryjne Life Technologies CZĘŚĆ 6 - odczynniki laboratoryjne firmy Cell Signaling CZĘŚĆ 7- odczynniki laboratoryjne firmy Novus Biological CZĘŚĆ 8- odczynniki laboratoryjne firmy Santa Cruz CZĘŚĆ 9 - odczynniki laboratoryjne firmy Pepro Tech CZĘŚĆ 10 - odczynniki laboratoryjne firmy eBioscience CZĘŚĆ 11 - odczynniki laboratoryjne firmy BioLine, DNAGdańsk CZĘŚĆ 12- drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Scientific CZĘŚĆ 13- drobny sprzęt laboratoryjny firmy Roche CZĘŚĆ 14 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy neoLab CZĘŚĆ 15 -odczynniki laboratoryjne(zestawy preparatów parazytologicznych) firmy Johannes Lieder CZĘŚĆ 16 - kolumny chromatograficzne firmy Agilent CZĘŚĆ 17- akcesoria do kalorymetru Vmax Encore CareFusion..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5, 38.43.70.00-7, 38.41.80.00-8, 33.19.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Sigma Aldrich.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16262,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16978,09
Oferta z najniższą ceną: 16978,09 / Oferta z najwyższą ceną: 20742,23
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy DRG MedTek.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRG Med Tek sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3834,00
Oferta z najniższą ceną: 3834,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3834,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Phoenix Europe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRG Med Tek sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1850,00
Oferta z najniższą ceną: 1850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3305,56
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Bio Rad.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bio-Rad Polska sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1224,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1585,34
Oferta z najniższą ceną: 1585,34 / Oferta z najwyższą ceną: 1790,88
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: odczynniki laboratoryjne Life Technologies.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1344,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1591,82
Oferta z najniższą ceną: 1591,82 / Oferta z najwyższą ceną: 1720,77
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Cell Signaling.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lab-Jot Ltd sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4806,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5907,69
Oferta z najniższą ceną: 5907,69 / Oferta z najwyższą ceną: 5907,69
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Novus Biological.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Immunogen sp. z o.o., ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1706,40
Oferta z najniższą ceną: 1706,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2191,86
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Santa Cruz.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biolim Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30 lok. 6, 81-526 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2852,74
Oferta z najniższą ceną: 2852,74 / Oferta z najwyższą ceną: 3492,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Pepro Tech.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomibo Mieczysława Boguś, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1260,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1058,00
Oferta z najniższą ceną: 1058,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1623,60
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy eBioscience.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Immunogen sp. z o.o., ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2758,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2592,00
Oferta z najniższą ceną: 2592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3831,46
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy BioLine, DNAGdańsk.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Blirt SA, ul. Trzy Lipy 3 lok. 1.38, 80-172 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4953,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6058,01
Oferta z najniższą ceną: 6058,01 / Oferta z najwyższą ceną: 6058,01
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Scientific.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alab sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14465,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13238,73
Oferta z najniższą ceną: 13238,73 / Oferta z najwyższą ceną: 16074,99
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy neoLab.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anchem Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1260,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 984,00
Oferta z najniższą ceną: 984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1476,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: odczynniki laboratoryjne(zestawy preparatów parazytologicznych) firmy Johannes Lieder.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7870,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8959,32
Oferta z najniższą ceną: 8959,32 / Oferta z najwyższą ceną: 9008,52
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: kolumny chromatograficzne firmy Agilent.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8337,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8130,00
Oferta z najniższą ceną: 8130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11394,72
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: akcesoria do kalorymetru Vmax Encore CareFusion.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRG Med Tek sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9145,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10346,80
Oferta z najniższą ceną: 10346,80 / Oferta z najwyższą ceną: 10346,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych ulic dla terenów oznaczonych w miejscowym planie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę 3 sztuk zasilaczy gradientowych na potrzeby projektu nr POIG.01.03.01-30-150/09...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Gozdowo
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH