PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Błonie / mazowieckie

Numer ogłoszenia

141271/2013

Opis

Błonie: Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Numer ogłoszenia: 141271 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101149 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Lesznowska 20A, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie, tel. 22 725 40 71, faks 22 725 24 95.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliwa - olej napędowy ON, do pojazdów Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221 poz. 1441 z późn. zm.). Wymagana sieć stacji paliw (ON, Pb-95, Pb-98) w promieniu do 15 km od każdego miejsca wyczekiwania (minimum 1 stacja czynna całodobowo 7 dni w tygodniu i akceptująca karty paliwowe do bezgotówkowego rozliczania sprzedaży).
Adresy stacji wyczekiwania:
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 127A
Błonie, ul. Lesznowska 20a
Stare Babice, ul. Rynek 21
Łomianki, ul Warszawska 31
Nr postępowania: RM/ZP/1/13.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 215496,00
Oferta z najniższą ceną: 215496,00 / Oferta z najwyższą ceną: 215496,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług serwisowych: systemu radiologii cyfrowej AGFA i systemu AGFA IMPAX 6.x.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
Dostawy artykułów spozywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, współmałżonków i pełnoletnich dzieci
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ciechanów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH