PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013

Gmina Kłodzko

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kłodzko / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

9149/2013

Opis

Kłodzko: Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013
Numer ogłoszenia: 9149 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262097 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 74 6474100, faks 74 6474103.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n/w prac geodezyjnych dla Gminy Kłodzko w roku 2013. Teren realizacji zamówienia - Gmina Kłodzko. Do realizacji zadania wybrane zostaną dwie firmy. Zakres przedmiotowych usług obejmuje: a) podział działki na dwie części (z wyniesieniem i trwałą stabilizacją nowo wydzielonych działek), b) podział działki, za każdą następną powyżej 2-uch; c) wznowienie granic nieruchomości - do 4-ch punktów, - za każdy następny punkt powyżej 4-ch; d) ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia - do 4-ch punktów, - za każdy następny punkt powyżej 4-ch; e) wykonanie mapy do celów projektowych do 1 ha; f) aktualizacja mapy do celów projektowych do 1 ha; g) aktualizacja użytków nieruchomości..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Krzysztof Kozaczkiewicz, ul. Św. Wojciecha 17/I/6, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. dolnośląskie.
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne s.c. A. Ziobrowski, W. Ziobrowska, ul. Okrzei 7, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3700,00
Oferta z najniższą ceną: 3700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9348,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starachowice
(świętokrzyskie)
Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaziska Górne
(śląskie)
Usługa transportu kompostu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH