PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia w zakresie oznakowania pionowego i poziomego

Gmina Trzebinia

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Trzebinia / małopolskie

Numer ogłoszenia

45323/2014

Opis

Trzebinia: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
Numer ogłoszenia: 45323 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13299 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121227, faks 32 6121147.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Oznakowanie pionowe ok. 240 szt; Oznakowanie poziome ok. 850 m2;Tablice z nazwami ulic ok. 63 szt - Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 12 miesięcznej gwarancji ( oświadczenie w załączniku nr 1 - oferta Wykonawcy).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Forma Wielobranżowa ZEBRA 2 Seweryn Respondek, ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112178,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54907,20
Oferta z najniższą ceną: 54907,20 / Oferta z najwyższą ceną: 99858,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa narzędzi naczyniowych do zabiegów operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Udrożnienie studzienek drenażowych i rowów opaskowych na terenie wsi Porąbka
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie kompleksowej usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH