PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

52867/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 52867 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50113 - 2014 data 10.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3118060, fax. 094 3425419.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wykonawca wykaże: - co najmniej 1 zadanie związane z prowadzeniem usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na minimum 20 skrzyżowaniach ulic.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły spełnia nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wykonawca wykaże: - co najmniej 1 zadanie związane z prowadzeniem usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na minimum 20 skrzyżowaniach ulic, lub 2 zadań, które łącznie spełnią powyższy warunek. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły spełnia nie spełnia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin ( SEKRETARIAT)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin ( SEKRETARIAT)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Nieruchomość niezabudowana w Rybniku-Niewiadomiu
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH