PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Bieżące utrzymanie i konserwację krat oraz budowli wodnych usytuowanych na ciekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Białegostoku

Miasto Białystok

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

383024/2014

Opis

Białystok: Bieżące utrzymanie i konserwację krat oraz budowli wodnych usytuowanych
na ciekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Białegostoku
Numer ogłoszenia: 383024 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329500 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60 02, faks 085 869 62 65.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i konserwację krat oraz budowli wodnych usytuowanych
na ciekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Białegostoku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja krat oraz budowli wodnych usytuowanych na ciekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Białegostoku.
2. Zakres prac obejmuje:
1) usuwanie zanieczyszczeń nagromadzonych na kratach usytuowanych na ciekach wodnych w następujących lokalizacjach:
a) Ogródki Działkowe im. Gen. Z. Berlinga (rejon ul. Wojsk Ochrony Pogranicza) - 1 krata,
b) Ogródki Działkowe im. Miczurina - 1 krata,
c) Ogródki Działkowe im. 1 Maja - 2 kraty,
d) rów przy ul. Borsuczej - 3 kraty,
e) rów przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego - 1 krata,
f) rów przy ul. Gajowej - 1 krata,
g) rów przy ul. Gen. F. Kleeberga - 1 krata,
h) rów przy ul. Gen. St. Maczka - 2 kraty,
i) ciek Dolistówka ul. Piasta (tory kolejowe) - 1 krata,
j) rów przy ul. Pogodnej - 1 krata,
2) oczyszczanie budowli piętrzących i regulacja poziomów wody na stawach
w następujących lokalizacjach:
a) stawy w Parku Lubomirskich - 7 budowli,
b) zbiornik wodny przy ul. A. Fredry - 1 budowla,
c) staw przy ul. A. Mickiewicza/Podleśnej - 1 budowla.
3) wykonywanie przerębli:
a) na stawie przy Centrum Handlowym ATRIUM BIAŁA,
b) w fosie w zabytkowym Parku Branickich - Salon Ogrodowy,
c) na zbiorniku wodnym przy ul. A. Fredry
10 przerębli wykonywanych z częstotliwością zależną od warunków pogodowych.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie całodobowe utrzymanie drożności krat i budowli piętrzących poprzez usuwanie gromadzących się na nich zanieczyszczeń wraz z ich wywiezieniem do punktu unieszkodliwiania odpadów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 50.80.00.00-3, 90.70.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe WODMEL Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188425,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115848,00
Oferta z najniższą ceną: 115848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177012,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Przetarg ustny na sprzedaż gruntu
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Pobiedziska
(wielkopolskie)
Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH