PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BOF-II.272.1.5.2015 - zakup i dostawa artykułów promocyjnych dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

44273/2015

Opis

Poznań: BOF-II.272.1.5.2015 - zakup i dostawa artykułów promocyjnych dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 44273 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4585 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 626 70 80, faks 61 626 70 81.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BOF-II.272.1.5.2015 - zakup i dostawa artykułów promocyjnych dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów promocyjnych dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. produkty,
2. transport produktów franco Zamawiający.
CZĘŚĆ I: Długopis - 300 szt., Pendrive 32 GB - 200 szt., Kubek izotermiczny - 200 szt., Torba bawełniana - 200 szt., Notes z długopisem - 200 szt., Zestaw karteczek samoprzylepnych - 250 szt., Opaska odblaskowa - 200 szt., 9- diodowa latarka LED - 200 szt., Torba termiczna - 200 szt., Portfel damski skórzany - 140 szt., Portfel męski skórzany - 140 szt. CZĘŚĆ II: Notes promocyjny, samoprzylepny ze znacznikami - 500 szt., Torba lniana bawełniana - 230 szt., Zestaw piśmienniczy - 100 szt., Długopis - 1000 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: 1) Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II
2) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CZĘŚĆ I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anitą Makarską - Gurgacz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa OPTIMA Anita Makarska - Gurgacz, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45615,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36088,20
Oferta z najniższą ceną: 15487,67 / Oferta z najwyższą ceną: 73160,03
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: CZĘŚĆ II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAPOL Sobczyk Sp. jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8252,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7401,03
Oferta z najniższą ceną: 7401,03 / Oferta z najwyższą ceną: 17867,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Piła dwugłowicowa FOM
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny, urządzenia, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa materiałów zużywalnych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH