PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Boisko dla wszystkich - inwestycja polegająca na budowie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym z przyłączami i instalacjami...

Gmina Niedrzwica Duża

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Niedrzwica Duża / lubelskie

Numer ogłoszenia

66843/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 66843 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62301 - 2014 data 24.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 081 5175085, fax. 081 5175085.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub przebudował co najmniej dwa pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z oświetleniem boiska i zapleczem sanitarno-socjalnym o wartości każdej z robót, co najmniej 300 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z oświetleniem płyty boiska o wartości każdej z robót, co najmniej 300 000,00 zł brutto;
lub
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym o wartości każdej z robót, co najmniej 300 000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża, kancelaria, parter..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża, kancelaria, parter..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych budynku nr 722987 w Jednostce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Świętoszów
(dolnośląskie)
Remont-konserwacja polskiego pomnika pamięcia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH