PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Zielątkowie, gmina Suchy Las

Gmina Suchy Las

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Suchy Las / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

153449/2012

Opis

Suchy Las: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Zielątkowie, gmina Suchy Las
Numer ogłoszenia: 153449 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120909 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, tel. 61 8926 250, faks 61 8125212.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Zielątkowie, gmina Suchy Las.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Zielątkowie, gmina Suchy Las, zgodnie z dokumentacją przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejsze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
- wykonanie placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją projektową;
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego zgodnie z dokumentacją projektową;
- koszty badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru robót;
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do realizacji zadania;
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej (należy uwzględnić w kalkulacji ceny).
Szczegółowy zakres prac wynika z załączonej dokumentacji projektowej i przedmiaru robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.00-7, 45.11.27.23-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. NR UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY: 00358-6930-UM1530001/12; DATA ZAWARCIA UMOWY O PRZYZNZNAIE POMOCY: 18.04.2011 r..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SODEX Sp. z o.o., Złotniki, ul. Dworcowa 22, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750236,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 465851,29
Oferta z najniższą ceną: 381696,77 / Oferta z najwyższą ceną: 567165,09
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi geodezyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Józefatów i Bachorzyn Gm.Buczek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Buczek
(łódzkie)
Wprowadzanie danych, komputerowe maszynopisanie świadczone na rzecz Oddziału Administracyjnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Świdnik
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH