PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1210 L w miejscowości Gąsiory

Gmina Ulan-Majorat

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ulan-Majorat / lubelskie

Numer ogłoszenia

189619/2014

Opis

Ulan-Majorat: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1210 L w miejscowości Gąsiory
Numer ogłoszenia: 189619 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174577 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, woj. lubelskie, tel. 83 351 80 69, faks 83 351 80 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1210 L w miejscowości Gąsiory.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1210 L w miejscowości Gąsiory (dz. ew. nr 575) o długości 555,00 mb (strona prawa).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 6 do SIWZ, przedmiar robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Wykonawca opracuje, uzgodni oraz przedstawi do zatwierdzenia właściwym organom projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa Jakub Kożuchowski, Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144189,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 125608,71
Oferta z najniższą ceną: 125608,71 / Oferta z najwyższą ceną: 162360,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny na sprzedaż działki
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Pobiedziska
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gmi9nnej na dz. 227 w m. Ruda-etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Korczew
(mazowieckie)
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH