PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BUDOWA DOJAZDU DO OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SŁONECZKO PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 2 W...

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

142725/2012

Opis

Bydgoszcz: BUDOWA DOJAZDU DO OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SŁONECZKO PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 2 W BYDGOSZCZY.
Numer ogłoszenia: 142725 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169990 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DOJAZDU DO OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SŁONECZKO PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 2 W BYDGOSZCZY..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na budowie dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej Słoneczko przy ulicy Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy w zakresie: robót drogowych wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu, budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy, przebudowie oświetlenia, przebudowie urządzeń energetycnych, urządzeniu zieleni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.31.00-0, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.20.00-2, 45.11.27.10-5, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1582462,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 511645,86
Oferta z najniższą ceną: 511645,86 / Oferta z najwyższą ceną: 666465,29
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa istniejących hangarów na salę rekreacyjną wraz z zapleczem w budynku Przystani Kortowskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH