PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, operacji pn. scalanie części obszaru wsi...

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sucha Beskidzka / małopolskie

Numer ogłoszenia

46979/2015

Opis

Sucha Beskidzka: Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, operacji pn. scalanie części obszaru wsi Łętownia (etap II scalania gruntów).
Numer ogłoszenia: 46979 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31047 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 875 79 00, faks 33 874 15 52.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, operacji pn. scalanie części obszaru wsi Łętownia (etap II scalania gruntów)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, operacji pn. scalanie części obszaru wsi Łętownia (etap II scalania gruntów). Pozostałe informacje w siwz Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr I do siwz Przedmiary robót stanowią załącznik nr II do siwz (3 przedmiary) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr III do siwz Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach działania pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Zadanie Budowa oraz modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, operacji pn. scalanie części obszaru wsi Łętownia (etap II scalania gruntów)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach działania pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H.U. Kośmider, Stanisław Kośmider, ul. Słoneczna 24b, 34-700 Rabka- Zdrój, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1126550,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1248588,19
Oferta z najniższą ceną: 1180563,53 / Oferta z najwyższą ceną: 1371473,67
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Łaguszów gm. przyłęk
(mazowieckie)
Wynajem garaży blaszanych w nowo wybudowanym kompleksie garażowym przy ul. Mickiewicza w Częstochowie
Nieruchomości, budynki inne, inne
Częstochowa
(śląskie)
Rehabilitacja w Dziemianach- zakup sprzętu komputerowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kościerzyna
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH