PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ

Gmina Nowy Targ

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Targ / małopolskie

Numer ogłoszenia

29746/2013

Opis

Nowy Targ: Budowa historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ
Numer ogłoszenia: 29746 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 489396 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2662632, faks 018 2662152.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w km od 13+806,00 do 18+550,72; budowa miejsc postojowych z elementami małej architektury; przebudowa istniejących przejazdów z dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym; przebudowa skrzyżowania ścieżki z drogą powiatową w km 17+656,60 oraz w km 18+404,09; oczyszczenie rowów oraz przepustów w celu udrożnienia istniejącego systemu odwodnienia; odcinkowa wymiana gruntu lub podbudowy na przejazdach; przebudowa dwóch przepustów zlokalizowanych w nasypie kolejowym; przebudowa trzech obiektów mostowych; zabezpieczenie i przebudowa 4513m kabla sieci teletechnicznej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2, 45.23.31.20-6, 45.22.11.00-3, 45.22.11.19-9, 45.23.23.00-5, 44.13.20.00-4, 35.56.20.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3794222,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3172720,56
Oferta z najniższą ceną: 3172720,56 / Oferta z najwyższą ceną: 4612464,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Naprawa, metodą bezwykopową, kanalizacji deszczowej dn 800mm w ul. Gospodarczej w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH