PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa Izby Historii Flisactwa w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych

Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sromowce Wyżne / małopolskie

Numer ogłoszenia

285808/2013

Opis

Sromowce Wyżne: Budowa Izby Historii Flisactwa w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych
Numer ogłoszenia: 285808 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230510 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, Ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne, woj. małopolskie, tel. 18 26 29 635, faks 18 26 29 635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Izby Historii Flisactwa w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót na zadaniu pn. Budowa Izby Historii Flisactwa w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robót murowych i tynkarskich; robót posadzkowych wraz z podłożem i izolacją oraz malarskich; wykonanie robót instalacyjnych c.o- wymiana grzejników; wod- kan - montaż umywalki; instalacji elektrycznej; wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej oraz zakup wyposażenia Izby. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określają: przedmiar robót zał. nr 7 do SIWZ, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) - zał. nr 6 do SIWZ. Opis wyposażenia zał. nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe WRASS Sp.j., ul. Krótka 2, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76750,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92423,21
Oferta z najniższą ceną: 92423,21 / Oferta z najwyższą ceną: 95949,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH