PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Szymany z możliwością odbioru ścieków z portu lotniczego Szymany...

Urząd Gminy Szczytno

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczytno / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

14425/2015

Opis

Szczytno: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Szymany z
możliwością odbioru ścieków z portu lotniczego Szymany oraz budowa wodociągu, który zepnie istniejący wodociąg rozdzielczy w msc. Szymany.
Numer ogłoszenia: 14425 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413368 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6232580, 6232584, faks 089 6232592.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Szymany z
możliwością odbioru ścieków z portu lotniczego Szymany oraz budowa wodociągu, który zepnie istniejący wodociąg rozdzielczy w msc. Szymany..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: .Zakres robót obejmuje
a. sieć wodociągowa
- PE o 110 mm L = 806 m + 6 hydrantów p.pożarowych nadziemnych o 80 mm
b. sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej
- PE o 160 mm - 2953 m
- PE o 200 mm - 625 m
c. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- PE o 50/40 - 14 m
- PE o 75/61,4 - 298 m
- PE o 90/79,8 - 1791 m
d. dwie przepompownie główne PG1 i PG2
e. dwie przepompownie przydomowe PP1 i PP2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.24.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka jawna Wiesław Olszewski - Dariusz Zagożdżon, Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2258488,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1657550,55
Oferta z najniższą ceną: 1657550,55 / Oferta z najwyższą ceną: 2750280,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy obłożeń do implantacji stymulatorów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZESTAWU TYPU SHAVER LARYNGOLOGICZNY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
Utrzymanie i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych w mieście Sztum - część III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sztum
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH